วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

 01 เม.ย. 2562 11:59 น. | อ่าน 622
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๔ ข่าว จากที่มี ๒๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
ป่วนสงขลา! เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิงรถตำรวจ บาดเจ็บ ๑ นาย
2. สิทธิมนุษยชน: คนไทยเตรียมทวงสัญญารัฐบาลใหม่... แก้อาย 'สิทธิมนุษยชน'
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข:
เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาของประเทศ การแก้ปัญหาเป็นเรื่องของคนทุกคน และเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติ
2. กีฬา: สมานฉันท์ ๕ จังหวัดแดนใต้ กกท.-ยะลา จัด ๙ กีฬาพื้นบ้าน
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) 'กอ.รมน.ภาค ๔' แถลงโต้ซ้อม 'มะสุกรี' โชว์ผลตรวจหมอชี้เส้นเลือดสมองตีบ, ) 'ปัตตานี'คุมเข้มทำ แผนบึ้มบัส นร., ) ผู้ว่าฯปัตตานี ย้ำกระบวนการรับสมัคร อส. โปร่งใสไร้เส้นสาย และ ) ล่าโจรใต้ถล่ม ตร. เฝ้าระวัง จยย.บอมบ์ ๙ คัน
4. การเมือง: ) ปัจจัยผลการเลือกตั้งที่ชายแดนใต้ และอนาคตจะฝากความหวังพวกเขาอย่างไร, ) ผลเลือกตั้ง ๒๕๖๒ ชายแดนใต้ บอกอะไรได้บ้าง, ) แรงงานไทยในมาเลย์แห่กลับหย่อนบัตร และ ) เลือกตั้งชายแดนใต้คึกคัก - รปภ.เข้ม
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่ คือ ๒.๙๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) เป็น ๒.๘๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๔ ข่าว จากที่มี ๒๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาของประเทศ การแก้ปัญหาเป็นเรื่องของคนทุกคน และเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติ

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ป่วนสงขลา! เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิงรถตำรวจ บาดเจ็บ ๑ นาย

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖๙ ข่าวจากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ปัจจัยผลการเลือกตั้งที่ชายแดนใต้ และอนาคตจะฝากความหวังพวกเขาอย่างไร ) ผลเลือกตั้ง ๒๕๖๒ ชายแดนใต้ บอกอะไรได้บ้าง ) แรงงานไทยในมาเลย์แห่กลับหย่อนบัตร และ ) เลือกตั้งชายแดนใต้คึกคัก - รปภ.เข้ม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) เลือกตั้ง 2562 แตกต่าง-แตกแยก-และแตกหัก??? ) 'วันนอร์'ปูดยับ ขรก.3 จว.ใต้รับเงินพรรคการเมืองแจก ปชช. และ ) เมื่อ 'บีอาร์เอ็น' ขยายพื้นที่ก่อการร้าย รัฐบาลจะหาทางออกจาก 'ไฟใต้' อย่างไร

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) 'กอ.รมน.ภาค ๔' แถลงโต้ซ้อม 'มะสุกรี' โชว์ผลตรวจหมอชี้เส้นเลือดสมองตีบ ) 'ปัตตานี'คุมเข้มทำ แผนบึ้มบัส นร. ) ผู้ว่าฯปัตตานี ย้ำกระบวนการรับสมัคร อส. โปร่งใสไร้เส้นสาย และ ) ล่าโจรใต้ถล่ม ตร. เฝ้าระวัง จยย.บอมบ์ ๙ คัน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ไฟใต้ลุกลาม...ปัญหาเน่าหมักหมม รัฐบาลไร้ฝีมือ?!? กำราบบีอาร์เอ็นทำได้ดีแค่ไหน?

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๘ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจก้าวกระโดด จังหวัดชายแดนใต้, ) ทะเลหมอก'ไตต๋ง' แลนด์มาร์กใหม่ยะลา และ ) คต. เผย การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน ๒ เดือน ปี ๖๒ โต ๐.๙ % มั่นใจ ปี ๖๒ โต ๑๕% ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) แล้งจัด ) นโยบายอุตสาหกรรมกับกรณีศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ) เร่งแก้หนี้แก้จน โจทย์ยากรัฐบาลใหม่

Comment