วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

13 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๖ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าว จากที่มี ๕๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: 'โควิดตัวร้าย' ทำนร.ยากจนพุ่งนิวไฮ 1.3 ล้านคน 2. การบังคับใช้กฎหมาย: ใช้ยา...

..อ่านต่อ
08 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๐ ข่าว จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 2. เหตุร้ายรายวัน: ระเบิดรถไฟพังยับ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) สุดโหด! โจรใต้ขี่รถประกบ อส. รัว 9 มม.ใส่ร่างพรุนเห็นไม่ตายตามจ่อยิงขมับซ้ำ, ๒) บุกวางเพลิงรถ-อบต.ช...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๗ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๖๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้:ดัชนีเชื่อมั่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ดิ่งเหว ปัญหาของแพง-รายได้ลด-ยาเสพติด 2. การเ...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๖​ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: โควิดยืดเยื้อห่วงกระทบลงทุนภาคใต้ 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ตามซ้ำจนดับคา...

..อ่านต่อ
09 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๗๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) รอบรั้วเมืองใต้ : 5 สิงหาคม 2564 และ ๒) ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีฝัง “รอซาลี ห...

..อ่านต่อ
02 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๕ ข่าว จากที่มี ๖๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗- ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: จนท.บุกเก็บดีเอ็นเอเยาวชนปอเนาะ-ผู้สูงวัยใน อ.สายบุรี ขณะโควิด-๑๙ ระบาด 2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ผ...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗-๒๓ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เข้าสวนยางเหยียบบึ้ม 2. การเมือง: ล็อกดาวน์ที่แตกต่างบนสถานการณ์เลวร้าย 3. เทคโนโลยีในการแ...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้เหิมวางระเบิดรถ รอง ผกก.สายบุรี พร้อมจนท.เจ็บ ๑๐ นาย ตอบโต้เหตุปะทะ ๒) รือเสาะดุ! คนร้ายเหิ...

..อ่านต่อ
12 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓-๙ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๙๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) ในส่วน ของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 285 รายการ