วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

11 ต.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ ต.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๗ ข่าว จากที่มี ๙๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ ก.ย. ๖๔-๑ ต.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ ก.ย. ๖๔-๑ ต.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. ยาเสพติด: เปิดเสรีพืชกระท่อม เท่ากับ เปิดเสรีสี่คูณร้อย ? 2. การเมือง: ๑) คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม: ป...

..อ่านต่อ
04 ต.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๔-๑ ต.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๕ ข่าว จากที่มี ๗๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ย. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๒ ข่าว จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ทั้งไฟใต้-ไฟกรุง แค่เสียใจ-ห่วงใยไม่พอ และ ๒) คอลัมน์ เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: ตำรวจต...

..อ่านต่อ
27 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๔ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔)  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ  ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ⦁    เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ชาวใต้เดือดร้อนรถไฟวิ่งแค่'ทุ่งสง'ตกค้างเพียบ ชี้รฟท.ทอดท...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๗ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ก.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยว ข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ก.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) บทความพิเศษ : อย่าปล่อย..กฟภ.ทำลายเครดิตองค์กรของรัฐ และ ๒) บุหรี่เถื่อนพรึบ โชห่วย...

..อ่านต่อ
13 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๖ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าว จากที่มี ๕๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: 'โควิดตัวร้าย' ทำนร.ยากจนพุ่งนิวไฮ 1.3 ล้านคน 2. การบังคับใช้กฎหมาย: ใช้ยา...

..อ่านต่อ
08 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๐ ข่าว จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 2. เหตุร้ายรายวัน: ระเบิดรถไฟพังยับ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) สุดโหด! โจรใต้ขี่รถประกบ อส. รัว 9 มม.ใส่ร่างพรุนเห็นไม่ตายตามจ่อยิงขมับซ้ำ, ๒) บุกวางเพลิงรถ-อบต.ช...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๗ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๖๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้:ดัชนีเชื่อมั่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ดิ่งเหว ปัญหาของแพง-รายได้ลด-ยาเสพติด 2. การเ...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๖​ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: โควิดยืดเยื้อห่วงกระทบลงทุนภาคใต้ 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ตามซ้ำจนดับคา...

..อ่านต่อ
09 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๗๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) รอบรั้วเมืองใต้ : 5 สิงหาคม 2564 และ ๒) ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีฝัง “รอซาลี ห...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ