วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

อินโฟกราฟิก

สรุปสถานการณ์ จชต. จากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒)
ประเด็นเชิงลบ ได้แก่
1. อาชญากรรมในพื้นที่:
อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ้างกวนใจน้องจนเกิดโทสะ 
2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์' โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๗ และ ๒) คนร้ายโหดขี่ จยย. ประกบยิงหัว สตรี มุสลิมปัตตานีดับ ลูกชาย ๕ ขวบปลอดภัย
3. การเมือง: ๑) หมอสุภัทรโพสต์ 6 เหตุผล'วิ่งไล่ลุง', ๒) คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท้อนศึกในยังกรุ่น! และ ๓) ชาวจะนะค้านสุดตัวท่าเรือน้ำลึก ถาม 'ถาวร' รู้จักสภาพพื้นที่แค่ไหน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเยียวยา: เรื่องเล่าจากวันปะทะ...กับบ้านใหม่ของ "สะตียาเราะห์" แห่งคอลอตันหยง
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ๑) หัวหน้าคณะเจรจาคนใหม่เปิดรับบีอาร์เอ็นร่วมเจรจาสันติสุขรัฐบาลไทย, ๒) ขอมาเลย์ทาบแกนนำ ตัวจริงมาคุย, ๓) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ฝากถึง BRN "มาคุยกันเถอะครับ" และ ๔) คณะพูดคุยฯ นัดพบ "บีอาร์เอ็น" คาดกลุ่มฮัสซัน ตอยิบ
3. การช่วยเหลือประชาชน: ๑) 'บิ๊กตู่' ห่วงชาวนราฯ หลังน้ำท่วม ๑๓ อำเภอ สั่งเร่งช่วยเหลือด่วน และ ๒) ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
4. ยาเสพติด: ๑) สงขลา-จับเอเยนต์ยา, ๒) บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เปิด Camp 35 รุ่น ๑ ปี ๖๓ ปัตตานี คืนคนดีสู่สังคม และ ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดเวทีการประชุมสภาสันติสุขตําบล พร้อมจับมือเดินแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ร.๕ พัน ๒ เปิดค่ายให้เยี่ยมทหารใหม่, ๒) บทความพิเศษ: Fake News มหันตภัยร้าย ยิ่งกว่าขบวนการ แบ่งแยกดินแดน?, ๓) คอลัมน์ ข่าวสั้น: เกจิมอบของขลังให้ทหารชายแดนใต้, ๔) คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนใต้รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ และ ๕) บุกทลาย "ซัพพอร์ต ไซต์" จุดซ่อนตัวแก๊งยิง ๑๕ ศพป้อม ชรบ.
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๘๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) เป็น ๒.๔๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๘ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) หัวหน้าคณะเจรจาคนใหม่เปิดรับบีอาร์เอ็นร่วมเจรจาสันติสุขรัฐบาลไทย ๒) ขอมาเลย์ทาบแกนนำ ตัวจริงมาคุย ๓) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ฝากถึง BRN "มาคุยกันเถอะครับ" และ ๔) คณะพูดคุยฯ นัดพบ "บีอาร์เอ็น" คาดกลุ่มฮัสซัน ตอยิบ

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๙ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์' โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 และ ๒) คนร้ายโหดขี่ จยย. ประกบยิงหัว สตรี มุสลิมปัตตานีดับ ลูกชาย 5 ขวบปลอดภัย

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เปลวสีเงิน คนปลายซอย: เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) หมอสุภัทรโพสต์ 6 เหตุผล'วิ่งไล่ลุง' ๒) คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท้อนศึกในยังกรุ่น! และ ๓) ชาวจะนะค้านสุดตัวท่าเรือน้ำลึก ถาม 'ถาวร' รู้จักสภาพพื้นที่แค่ไหน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๗ ข่าว จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ร.5 พัน 2 เปิดค่ายให้เยี่ยมทหารใหม่ ๒) บทความพิเศษ: Fake News มหันตภัยร้าย ยิ่งกว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดน? ๓) คอลัมน์ ข่าวสั้น: เกจิมอบของขลังให้ทหารชายแดนใต้ ๔) คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ ๕) บุกทลาย "ซัพพอร์ต ไซต์" จุดซ่อนตัวแก๊งยิง 15 ศพป้อม ชรบ. และ ๖) 1 เดือน 15 ศพลำพะยา...4 หมายจับ - วิฯ 2 – ทลายแหล่งกบดาน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รายงาน: ระวังไฟใต้ลามสู่ไฟสงครามศาสนา จาก'พาไทยพุทธคืนถิ่น'ถึง'อิสลามโมโฟเบีย' ๒) ศอ.บต.ฝ่า 'ไฟใต้' นำการพัฒนาไม่น่าห่วง แต่ กอ.รมน.ต้องเร่งดับไฟขัดแย้งทางศาสนา และ ๓) ยะลา-ชายแดนใต้ : 1 เดือนเหตุกราดยิงที่ลำพะยา กับการกลับมาของความกลัวและหวาดระแวง

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๑๙ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทุ่ม 3.7 หมื่นล้าน ปั้นสนามบินภูธร ๒) ททท.ใต้ลุยแผนท่องเที่ยวปี 63 ดัน 'ชุมพร 'เมืองรองดาวรุ่ง เจาะกลุ่มนักเที่ยว Gen Y ๓) ปัดฝุ่นโปรเจ็คท่าเรือปากบารา-สงขลา เปิดเอกชนลงทุน PPP 1.7 หมื่นล้าน และ ๔) พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จับมือหน่วยงานภาคี MOU สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ดัชนีความเชื่อมั่นใต้ พ.ย.วูบ จี้รัฐทบทวนมาตรการกระตุ้น และ ๒) โรคใบร่วงยางพาราระบาดหนัก กยท.ใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

Trending

อาเซียนมอง จชต.

asian

      มีรายงานข่าวเชิงบวกหลายชิ้นเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ที่สื่อสารว่า กระบวนการมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะรายงานข่าวของ benarnews.org ระบุว่า ตัวแทนคณะพูดคุยฯ ฝ่ายรัฐบาลไทยได้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็น ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อเร็วๆนี้ โดยการประสานขององค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งการพบปะครั้งนี้แม้ว่ามาเลเซียไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่อับดุล ราฮิม นัวร์ หัวหน้าคณะผู้ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย ยืนยันกับ benarnews ว่า ได้รับรายงานการพบปะที่กรุงเบอร์ลินแล้ว เป็นการดำเนินการที่ดี
      นอกจากนี้รายงานข่าวชิ้นอื่นๆ ก็มีเนื้อหาเชิงบวกบ่งชี้ว่า กระบวนการพูดคุยฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งคำแถลงของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย และ คำให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์
      สื่อมาเลเซียรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจ และ ผู้บัญชาการหน่วยทหารในรัฐกลันตัน ยืนยัน กองกำลังทุกหน่วยงานที่ดูแลตรวจตราชายแดนมาเลเซีย-ไทย ปฏิบัติงานพร้อมเพรียงเป็นปกติ แม้พื้นที่ชายแดนรัฐกลันตันจะประสบอุทกภัย พร้อมย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมายเดินทางเข้าออกทางด่านตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย