วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

 19 ส.ค. 2561 21:21 น. | อ่าน 581
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
) ซวยเลือกที่ปิ้งปลาจุดฝังระเบิด บึ้มสะเก็ดทะลุปอดสาหัส, ) ซุ่มยิง ชรบ.ยะรัง ดับคาจุดตรวจ และ ๓) คนร้ายระดมยิงทหารพรานดับ ๑ขณะกำลังเปิดไฟสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าฐาน
2. อาชญากรรมในพื้นที่: ฆ่าผู้หญิง! โจรใต้ประกบยิง ๒ แม่ลูกบาเจาะดับ ชิงรถ จยย. หนี (โดยแม่ทัพภาค 4 ออกมาให้ข่าวว่าประเด็นสังหารแม่ลูกนราฯ เป็นเรื่องส่วนตัว อย่างไรก็ตามจากกระบวนการซักถามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าเป็นการก่อเหตุของ ทีม ผกร. ที่มีการวางแผนล่วงหน้า
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การเยียวยา
: ชาวไทยพุทธ -และ มุสลิมเข้าเยี่ยมญาติ ๒ แม่ลูกที่ถูกยิงดับ
2. ยาเสพติด: บิ๊กแป๊ะบี้ขยายผล ตร.ยะลา ค้ายาบ้า จับคารถไฟสั่งออกแล้วสอบกราวรูด
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) นักชิมนักกินมาเลย์-สิงคโปร์บุกเบตงแห่กินทุเรียนคึกคัก, ) “อาคม”ตรวจงานสร้างสนามบินเบตงพร้อมเปิดให้บริการปี ๖๓ และ ๓) อพท. นำโมเดลท่องเที่ยวชุมชน ลดเหลื่อมล้ำ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
4. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ผบ.ทบ.ลงชายใต้ตรวจอาสาสมัคร เช็คแผนลดกำลังพลในอนาคต, ) ปิดล้อมกรงปินัง วิสามัญฯ ๒ ศพ และ ๓) แกนนำมูจาฮี ดีนเข้ามอบตัว มทภ.๔ หลังขบวนการป่วนเริ่มขาดหลักการ
5. การเมือง: ) บิ๊กน้อยเผย ปชช. พึงพอใจการแก้ปัญหา จชต. ของรัฐบาล และ ) “มท.๑” ชง ครม. ตั้ง ‘อธิบดี-ผู้ว่าฯ’ ล็อตใหญ่ทั่วประเทศ
6. สิทธิมนุษยชน: ) เด็กหญิงนราธิวาส ๑๑ ปี ที่แต่งงานกับชายชาวมาเลเซียอยู่ในความคุ้มครองของ พม.แล้ว และ ) กรรมการสิทธิฯ และ องค์กรภาคประชาสังคมชายแดนภาคใต้ ประณามการลอบยิง ๒ แม่ลูก ที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๒ (๑๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๑๗๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒ (๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ซวยเลือกที่ปิ้งปลาจุดฝังระเบิด บึ้มสะเก็ดทะลุปอดสาหัส, ) ซุ่มยิง ชรบ.ยะรัง ดับคาจุดตรวจ และ ) คนร้ายระดมยิงทหารพรานดับ ๑ ขณะกำลังเปิดไฟสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าฐาน

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ (๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) บิ๊กน้อย เผย ปชช. พึงพอใจการแก้ปัญหา จชต. ของรัฐบาล และ ) “มท.๑” ชง ครม. ตั้ง ‘อธิบดี-ผู้ว่าฯ’ จัดแถวสิงห์คลองหลอดปักธง ส.ส. หนุนบิ๊กตู่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) นราธิวาส หนึ่งในจังหวัดที่มีครอบครัวเด็กยากจนมากที่สุด และ ) ๒ ปีแห่งความล้มเหลว ดับไฟใต้ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. ของยากทำไม่ได้ ของง่ายทำไม่สำเร็จ

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๖ (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ผบ.ทบ.ลงชายใต้ตรวจอาสาสมัคร เช็คแผนลดกำลังพลในอนาคต, ) แม่ทัพภาค ๔ ชี้สังหารแม่ลูกนราฯ เรื่องส่วนตัว, ) ปิดล้อมกรงปินัง วิสามัญฯ ๒ ศพ มอบตัว ๕, ) บิ๊กแป๊ะสั่งสอบ-ฟันไม่เลี้ยง ส.ต.ท.อุ้มเรียกค่าไถ่ลูกหนี้, ) เร่งคลี่ปมบึ้มริมคลองปัตตานี โดนคนหาปลาเจ็บ อีโอดีระบุเป็นชนิด M 33, ) แกนนำมูจาฮีดีนเข้ามอบตัว มทภ.๔ หลังขบวนการป่วนเริ่มขาดหลักการ, ) สมช.ประณามโจรใต้ยิง‘เด็ก-ผู้หญิง’ เฝ้าระวัง‘วันออกอีดใหญ่อิสลาม’ และ ๘) ธนาคารไทยพาณิชย์มอบวิทยุเครื่องแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ ๔ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ งามหน้า! จับตำรวจร่วมแก๊งอุ้มเหยื่อ ทวงหนี้-เรียกค่าไถ่

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๒๘ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ของดีเมืองยะลา, ) จุฬาฯ เปิดแล็บนวัตกรรมฮาลาล, ) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ สงขลา เร่งกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพดีสู่ทั่วภูมิภาคของไทย, ) ชงบิ๊กโปรเจ็กต์ ๑๐ จว. ๒ แสนล้าน ครม.สัญจร ปูฐานเสียงภาคใต้, ) ดึงชาวโซเชียลโปรโมต ๑๔ ชุมชน เที่ยวแบบ One Night Stay with Locals, ) นักชิมนักกินมาเลย์-สิงคโปร์บุกเบตงแห่กินทุเรียนคึกคัก!, ) รมว.คมนาคมเปิดประชุมนานาชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้, ) “อาคม”ตรวจงานสร้างสนามบินเบตงพร้อมเปิดให้บริการปี ๖๓, ) สมาคมฯชง“สศช.” ศึกษาขุดคลองกระ-ไทย, ๑๐) อพท.นำโมเดลท่องเที่ยวชุมชน ลดเหลื่อมล้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ ๑๑) สนองพระราชปณิธานพระราชินีในรัชกาลที่ 9 วชช.นราธิวาส ปั้น กระจูดนารา สู่สินค้าพรีเมียม ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment
Related