วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

 08 ก.ย. 2564 11:22 น. | อ่าน 3271
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๐ ข่าว จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต
2. เหตุร้ายรายวัน: ระเบิดรถไฟพังยับ-ยิงถล่มซ้ำ ใกล้สถานีตันหยงมัส
3. การเมือง: จับตา บทบาทของ 'ไอซีอาร์ซี' ที่ 'มทภ.4-เลขาฯ ศอ.บต.' อาจต้านไม่อยู่
4. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผู้การฯยะลา สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ผกก.รามัน อมเงินเบี้ยเลี้ยง ตร.ชั้นผู้น้อย ๒) กลุ่ม'นักรบปาตานี BRN' แถลงการณ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุระเบิด 2 จุดภาคใต้ ๓) เหตุเกิดที่ สภ.รามัน ล่าชื่อยืนยัน "ผู้กำกับ" ผุดผ่อง-พ้นข้อกล่าวหา ๔) ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีฝัง “สุกรี สะอิ” – ทหารตรึงพื้นที่ สายบุรีเฝ้าระวังต่อ  และ ๕) 1/4 Special Report: ถอดบทเรียนคดี'ผกก.โจ้' (1) โหมเชื้อไฟปฏิรูปตำรวจไทย
5. สิทธิมนุษยชน: ๑) 'ผสานวัฒนธรรม' ร้องปฏิรูปตำรวจ ป้องกันการกระทำทรมาน และบังคับ ให้บุคคลสูญหาย ๒) 3 เยาวชนปลดแอกตานี รับทราบข้อหา 'คาร์ม็อบปัตตานี' ยันสู้ต่อ หนุนเสริมส่วนกลาง ไล่ประยุทธ์ออกไป และ ๓) ทำไมซ้อมทรมานชายแดนใต้ ไม่ดังเหมือนกับอดีต ผกก.โจ้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. 
การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: การดำเนินการตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน เช่น การติดตามความคืบหน้า การวางระเบิดรถไฟ, และ การชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สายบุรี
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: การช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ เช่น ลองกอง และทุเรียน, การเปิดเส้นทางการเดินรถ, การเติบโตของการค้าชายแดน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การป้องกันแพร่ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
4. ยาเสพติด: ๑) สยบ ๓ เครือข่ายใหญ่ค้ายาแดนใต้ 'อดีตสท.'ร่วมแก๊ง-ยึดทรัพย์รวมกว่า ๕๐ ล้าน และ ๒) รอง ผบ.ตร. บินด่วนแถลงข่าวปฏิบัติการสยบนักค้ายาแดนใต้ ๓ เครือข่าย
  

      ในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๐ ข่าว จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวก สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๙ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ระเบิดรถไฟพังยับ-ยิงถล่มซ้ำ ใกล้สถานีตันหยงมัส

      ในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ผู้แทนนิสิตนักศึกษา 7 แห่ง แถลงแสดงจุดยืนจี้ 'ประยุทธ์' ลงจากตำแหน่ง ๒) 'ตู่' โวยเกมโหวตล้ม แอบอ้างเบื้องสูงเปลี่ยนนายกฯ ไม่ปรับ ครม.-ไม่ยุบสภา (คลิป) และ ๓) รายงานพิเศษ: จับตา บทบาทของ 'ไอซีอาร์ซี' ที่ 'มทภ.4-เลขาฯ ศอ.บต.' อาจต้านไม่อยู่

      ในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) หิ้วเค้นผู้ต้องสงสัยบึ้มรฟท. ๒) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รวบมือเผาตู้เอทีเอ็ม ๓) ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมกำลังพล ๔) เร่งติดตามเส้นทาง! ล่ามือวางระเบิดรถกระบะกำนันอาการสาหัส ๕) แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้านโครงการ 'หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน' หลังที่ 23-25 ๖) กอ.รมน.แจงเหตุบังคับใช้กฎหมายพื้นที่สายบุรี วิสามัญคนร้ายดับ 1 ราย ๗) ปะทะสายบุรี! ฉก.44 จับตายแกนนำโจรใต้ ฝ่ายข่าวสั่งรับมือเบอร์ซาตูป่วนใหญ่ และ ๘) ผบ.ฉก.นราฯ รุดวางมาตรการ รปภ.เส้นทางรถไฟ หวังให้รถไฟขนส่งสินค้าที่ถูกบึ้มวิ่งช่วยเหลือเกษตรกร ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ผู้การฯยะลา สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ผกก.รามัน อมเงินเบี้ยเลี้ยง ตร.ชั้นผู้น้อย ๒) สถานีรถไฟหาดใหญ่เงียบเหงา หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิด ๓) กลุ่ม'นักรบปาตานี BRN' แถลงการณ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุระเบิด 2 จุดภาคใต้ ๔) คลิปนาทีชีวิต! พนักงานรถไฟขบวนพิเศษหมอบหนีตาย ขณะถูกคนร้ายลอบโจมตี ๕) รฟท. ปรับเดินรถไฟขบวนขนส่งสินค้าสายใต้สิ้นสุดแค่ยะลา ๖) เหตุเกิดที่ สภ.รามัน ล่าชื่อยืนยัน "ผู้กำกับ" ผุดผ่อง-พ้นข้อกล่าวหา ๗) ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีฝัง “สุกรี สะอิ” – ทหารตรึงพื้นที่สายบุรีเฝ้าระวังต่อ และ ๘) 1/4 Special Report: ถอดบทเรียนคดี'ผกก.โจ้' (1) โหมเชื้อไฟปฏิรูปตำรวจไทย

      ในช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๖ ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๒๑ ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'สตาร์ทอัพ' เส้นทางฝันคนรุ่นใหม่ ไอเดีย นวัตกรรม สร้างความต่าง ๒) ภาพข่าว: คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ๓) ค้าชายแดนเฉียด6แสนล. จีน-เวียดนาม-สิงคโปร์พุ่ง ๔) 'สตาร์ทอัพ' เส้นทางฝันคนรุ่นใหม่ ไอเดีย นวัตกรรม สร้างความต่าง ๕) สะดวกเข้าเขื่อนบางลาง ๖) รถไฟขนสินค้าชายแดนใต้วิ่งแล้ว ๗) อว.จับคู่40ทีมU2T-20หน่วยงาน นวัตกรรม'Matching day'ยิ่งใหญ่ ๘) ธุรกิจแฮปปี้-นั่งกินได้75% คาดสะพัด2หมื่นล. ๙) รัฐออก5มาตรการช่วยสวน'ลองกอง' ๑๐) นวัตกรรม 'Matching day' อว. จับคู่ 40 ทีม U2T บ่มเพาะ-พัฒนา-ถ่ายทอดความรู้ ๑๑) 'อาคม'เรียก'7แอร์ไลน์'หารือ7ก.ย. ถก'สินเชื่อรักษาจ้างงาน'5พันล้าน ๑๒) ท่องเที่ยวลุยแผน'เปิดประเทศ''บับเบิล'เมืองชายแดนม.ค.65 ๑๓) 3กย.เปิดเดินรถไฟถึงสุไหงโก-ลก ๑๔) เบตงเตรียมชง ศบค.เปิดเมืองรับท่องเที่ยวมาตรฐาน SHA ๑๕) 1 ก.ย.นี้ บขส.พร้อมกลับมาเดินรถอีกครั้ง ช่วงแรกให้บริการไม่ครบทุกเส้นทาง ๑๖) 1 ก.ย.นี้ บขส. 'คัมแบ็ก' เปิดบริการ 26 เส้นทาง ๑๗) ค้าชายแดน-ผ่านแดนคึกคัก 7เดือนเม็ดเงินสะพัด5.91แสนล้าน ๑๘) เสร็จปลายปี!! ถนนลาดยางเข้าเขื่อนบางลาง 'ยะลา' ๑๙) สสว.หนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ติดอาวุธการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ๒๐) รายงานพิเศษ : สสก.5 สงขลา ขับเคลื่อนเครือข่ายทุเรียนภาคใต้ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกระดับพื้นที่ ๒๑) รัฐบาลกางแผนเปิดอีก 21 จังหวัด รับนักท่องเที่ยว เริ่ม 15 ต.ค.นี้ ๒๒) ร้านติ่มซำดังเริ่มคึกคัก หลังรัฐคลายล็อกนั่งทานได้ เชื่อเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้น ๒๓) มทภ.4 รับซื้อ'ลองกองสานใจสู่สันติ'กระจายผลผลิตสู่ตลาดช่วยเกษตรกรใต้ ๒๔) 'แม่ทัพภาคที่ 4' เดินหน้าโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 'ลองกองสานใจสู่สันติ' ๒๕) คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. 64 สายการบินเตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ๒๖) 'แอร์เอเชีย' ลดทุกที่นั่ง 30 % พร้อมบิน 11 จังหวัด ๒๗) คลายล็อกดาวน์ บขส.ให้บริการเดินรถทั้ง 4 ภาคตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ๒๘) ส่องเส้นทางความฝันคนรุ่นใหม่กับอาชีพที่ใช่ 'สตาร์ทอัพ' ๒๙) พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐) ดีเดย์ 1 ก.ย.นกแอร์เปิดบิน 17 เส้นทางในประเทศ ส่วนแอร์เอเชีย เริ่มให้บริการ 3 ก.ย. ๓๑) รฟท.เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน เริ่ม 1 ก.ย.นี้ ๓๒) 'พิพัฒน์' เผย เตรียมเปิดท่องเที่ยวเพิ่มอีก 5 จังหวัด ก่อนเข้าสู่สเตป 3 ๓๓) 'ลองกองวังขุม' แปลงใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี คุณภาพมาตรฐาน GAP รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สศท.8 เชิญชวนบริโภค ขณะนี้ออกตลาดแล้ว ๓๔) วอนรัฐช่วย ระบายผลไม้ชายแดนภาคใต้ราคาตกต่ำ แม่ทัพภาค 4 รับซื้อ 'ลองกองสานใจสู่สันติ' กระจายผลผลิตสู่ตลาด ช่วยเกษตรกร ๓๕) ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด รับซื้อสินค้าเกษตรเพิ่ม 35% ช่วยเกษตรกรระบายสต๊อก และ ๓๖) บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทย ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ตอกย้ำนโยบายเพื่อนที่ดีของเกษตรกรไทย ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment