วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

 05 ก.ค. 2564 12:24 น. | อ่าน 278
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๐ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าว จากที่มี ๕๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง
: ๑) เพื่อไทยอัดรัฐบาลเลี้ยงไข้โควิด และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาสงครามเชื้อโรค และสงครามแบ่งแยกดินแดน ระหว่าง'ยุทธวิธี'กอ.รมน.กับ'ยุทธศาสตร์'BRN
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:  ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: จำนวนการแพร่ระบาด และการเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ปรากฏการณ์การต่อสู้จนตัวตายของคนในกลุ่มก่อความไม่สงบที่ติดอาวุธครั้งนี้ ได้ตอกย้ำฝ่ายความมั่นคงให้เห็นถึงความสำคัญของการเอาชนะทางความคิด

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: มาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด เช่น การสนับสนุนผู้ประกอบการประมง, การแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงยางพารา, การช่วยรับซื้อผลผลิตเพื่อนำไปใช้ในหน่วยทหาร และอื่นๆ
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) บิ๊ก ตร.ลุยมอบนโยบายโปลิศยะลา, ๒) แม่ทัพ ๔ ถกมาเลย์อุดรูรั่วชายแดน-สกัดโควิด จับแก๊งตัดรั้วหวังขนกระท่อมข้ามชาติ, ๓) คอมมานโด ตามล็อกหนุ่มใหญ่ ร่วมแก๊งขน 'แรงงาน' ต่างด้าว, ๔) แม่ทัพภาค 4 จับมือรองผู้ว่าฯยะลาควงตะหลิวผัดกะหล่ำปลีไข่ดาว ตั้งครัวสนาม แจกอาหาร ๓ ชุมชนที่เบตง, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าแจงเหตุคืบหน้าจับกุมคนร้าย ขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ ใส่ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส ๒๑
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ จชต.

 

      ในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๐ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลงในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าว จากที่มี ๕๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เพื่อไทยอัดรัฐบาลเลี้ยงไข้โควิด และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาสงครามเชื้อโรคและสงครามแบ่งแยกดินแดน ระหว่าง'ยุทธวิธี'กอ.รมน.กับ'ยุทธศาสตร์'BRN

      ในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๓ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บิ๊ก ตร.ลุยมอบนโยบายโปลิศยะลา ๒) แม่ทัพ4 ถกมาเลย์อุดรูรั่วชายแดน-สกัดโควิด จับแก๊งตัดรั้วหวังขนกระท่อมข้ามชาติ ๓) คอมมานโด ตามล็อกหนุ่มใหญ่ร่วมแก๊งขน 'แรงงาน' ต่างด้าว ๔) แม่ทัพภาค 4 จับมือรองผู้ว่าฯยะลาควงตะหลิวผัดกะหล่ำปลีไข่ดาว ตั้งครัวสนามแจกอาหาร 3 ชุมชนที่เบตง ๕) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงเหตุคืบหน้าจับกุมคนร้ายขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 21 ๖) ผบ.พล.ร.15 รับน้องใหม่ผลัดที่ 1 ปี 2564 และ ๗) สกู๊ปพิเศษ: 'บิ๊กปั๊ด' สั่งหาตัวตำรวจกระทำผิดปืนหลวงล่องหนโผล่ตลาดปืนเถื่อน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์ ตีโฉบฉวย: สองมุมมอง

      ในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 2 เลนวิ่งฉิวเที่ยว'น้ำตกหินขาว' รอนี้ ดทช.เปิดบริการเดือนหน้า ๒) คอลัมน์ ถอดรหัสอาชีพ: สนับสนุน 'ผู้ประกอบการประมง' ๓) กรมส่งเสริม การ เกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ๔) 'แกร็บ' ออก 4 มาตราการช่วยธุรกิจอาหารฝ่าวิกฤต ร้านใหม่งดเก็บGP ๕) พัฒนาฝีมือนราธิวาสจับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ยกระดับพนักงานนวดเสริมแกร่งธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้ ๖) นราธิวาส เร่งด่วนในการ ปรับปรุงพื้นที่ หาด นราทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว ๗) ก.กลาโหม-เกษตรช่วยเกษตรกรรับซื้อ ผลผลิตกระจาย ให้หน่วยทหาร ๘) 'กนอ.' รุกสร้างเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตฯภาคใต้ เพิ่มเชื่อมั่นภาคการผลิตเอกชน และ ๙) แซ่บนัว YUMSEED (ยำซี๊ด) เผ็ดจี๊ด 3 ระดับสู้โควิด 2019 นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) บทบรรณาธิการ: บุหรี่เถื่อนพุ่ง ฉุดรายได้รัฐหด ๒) SEAFCO โควิดกระทบปิดแคมป์กดรายได้วูบ ๓) คุมเข้มข้าม จังหวัดทำพิษ ทุเรียนราคาตกฮวบเหลือโลละ 20 และ ๔) คุมเข้มข้ามจังหวัดทำ “รถตู้ยะลา”หยุดวิ่งชั่วคราว

Comment