วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

 22 มี.ค. 2564 10:14 น. | อ่าน 203
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๖ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน:
๑) ทนายสมชายอยู่ที่ไหน? ๑๗ ปีที่สูญหายสังคมไทยยังไม่ลืม  และ  ๒) จะนะร่วม ปกป้อง บางกลอย
2. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายป่วนยะลาลอบเผายางรถพ่นสีสเปรย์ขโมยกล้องวงจรปิด
3. การเมือง: ๑) 'ชัยชนะ'ของทุกฝ่าย แค่หลุมพราง อาจกลายเป็น'หายนะ'แผ่นดินปลายด้ามขวาน และ ๒) คอลัมน์: ชกคาดเชือก: อำนาจล้าหลังคือทุกต้นตอปัญหา
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ศาลนราธิวาสไต่สวนการตายคดีทหารพรานยิงชาวบ้านตาย ๓ ศพ พบไม่เจออาวุธของคนตาย
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง:
ตามคาด 61 ปี BRN แถลงโจมตีรัฐไทย - แฉแผนปูพรมออนไลน์-ออนกราวด์
2. สิทธิมนุษยชน: กสม. เผยผลสอบเหตุยิงป้อม ชรบ.ปี 62 เป็นการละเมิดสิทธิ 
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: การเตรียมสถานที่รับชาวเมียนมาอพยพ
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: รองปลัดฯ ย้ำบัญชานายกฯ แจ้ง ศอ.บต.เดินหน้านิคมจะนะ ให้ยึดมติ ครม.อย่างเคร่งครัด
5. ยาเสพติด: 'สืบเพชรฯ' ซิวเอเย่นต์ ยึดไอซ์ 300 กก.-ยาบ้า 30 กระสอบ
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มี ต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๗๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) เป็น ๒.๒๔

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๖ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๔  ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๘ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายป่วนยะลาลอบเผายางรถพ่นสีสเปรย์ขโมยกล้องวงจรปิด และ ๒) ล่าฝาแฝด ลักรถคาร์บอมบ์

ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กกต.ยะลาอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ ๒) 61 ปี BRN แถลงโจมตีรัฐไทย - แฉแผนปูพรมออนไลน์-ออนกราวด์ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รายงานพิเศษ: 'ชัยชนะ'ของทุกฝ่าย แค่หลุมพราง อาจกลายเป็น'หายนะ'แผ่นดินปลายด้ามขวาน และ ๒) คอลัมน์: ชกคาดเชือก: อำนาจล้าหลังคือทุกต้นตอปัญหา

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๗ ข่าวจากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ.ไม่ปลื้ม! ระนองใช้สถานที่ราชการกลางเมืองรับเมียนมาอพยพ ๒) พบแล้ว! จยย.คนร้ายชิงกระบะ ทำคาร์บอมบ์ป่วนโปลิศยะลา ๓) จับเพิ่มอีก'โรฮีนจา'เปลี่ยนซุก'ปทุมธานี' ล่าอีก 2 แก๊งลอบพาเข้าไทย ๔) ครม. ไฟเขียวงบ 438 ล. ให้ตชด. 7 จว. เปลี่ยนโรงนอนเป็นสถานกักตัว แรงงานหลบหนี เข้าเมือง ๕) เชิญถุงพระราชทาน มอบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานความมั่นคงชายแดนใต้ และ ๖) ผอ.ศปพร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันสุคิริน จ.นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ศาลนราธิวาสไต่สวนการตายคดีทหารพรานยิงชาวบ้านตาย 3 ศพ พบไม่เจออาวุธ ของคนตาย และ ๒) รอบรั้วเมืองใต้ : 18 มีนาคม 2564

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 7 พันล้านเปิดมิติใหม่ 11 ทางแยก ๒) ตั้งวิสาหกิจฯ กาแฟ'บาตง'รายแรก ๓) กยท.ร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดระบาด อัดงบ 1400 ล.เดินหน้าสวนยางแปลงใหญ่ ๔) วธ.เดินหน้าออกแบบ ผ้าไทยชายแดนใต้ เปิดให้นักออกแบบรุ่นใหม่สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๕) TPIPP ลุยต่อโครงการ'จะนะ' หลังผลสอบสำนักนายกฯ ให้เดินหน้าโดยยึดมติครม. ๖) ชีพจรโลกกิจ : 15 มีนาคม 2564 ๗) เคาะ 3 เส้นทางศักยภาพ 836 กม. นำร่องมอเตอร์เวย์คู่รถไฟ ๘) หลายฝ่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดมเร่งแก้ไขปัญหา ภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราให้เกษตรชาวสวนยาง ๙) อวดดี เปิดสาขาใหม่ ท้าโควิด กระตุ้นเศรษฐกิจ ติดชายแดนใต้ สุไหงโก-ลก ๑๐) 'กรมเจรจาฯ' ลงใต้หนุนสินค้าช้างเผือกปัตตานี ใช้ประโยชน์จาก FTA เจาะตลาดอาเซียน และ ๑๑) รองปลัดฯย้ำบัญชานายกฯ แจ้งศอ.บต.เดินหน้านิคมจะนะ ให้ยึดมติครม.อย่างเคร่งครัด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เปิดตารางบินฤดูร้อน ทย.เคาะเส้นทางใหม่ และ ๒) ศก.สะเทือนเด็กเกิดใหม่วูบ

Comment