วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

 23 พ.ย. 2563 11:51 น. | อ่าน 480
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง:
๔ จว.ใต้รอฟังข่าว กลิ่นทุจริตเลือกตั้ง
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: รายงานพิเศษ: จับตา'องค์กรต่างชาติ'ยกขบวนเข้าพื้นที่ จชต. ล้วนมี'นัย'สำคัญที่ กอ.รมน.ไม่ควรมองข้าม
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ใต้เจอพิษโควิดว่างงานพุ่ง
5. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายดักยิงทหารพรานสาหัส ๒ นาย ขณะเดินทางกลับจากแข่งฟุตบอลหมู่บ้าน และ ) ขนาดไปยินดีงานแต่งยังลอบกัด ลอบวางระเบิดรถทหาร
6. อาชญากรรมในพื้นที่: ทุบหัวหนุ่มนิรนามดับ มัดศพผูกเสาบ้านถ่วงน้ำพรางคดี
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง
: ภาพข่าวการเตรียมการเลือกตั้ง อบจ.
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผู้การยะลาสั่ง จนท. ดูแลผู้สมัคร อบจ. ๒) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจทางน้ำโก-ลก ๓) มทภ.๔ พบทูตสวิส-สันติแก้ปัญหา ๔) แม่ทัพภาค ๔ กำชับกำลังพลใช้สื่อโซเชียล คำนึงผลกระทบ ต่องานในหน้าที่  และ  ๕) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๘ พบปะผู้นำศาสนา
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ผู้ว่าฯยะลาเตรียมพัฒนาเขา'ปกโย๊ะ'เป็นแหล่งท่องเที่ยว ๒) เดินหน้า AEC: สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ๓) เส้นทาง 'ไทยแลนด์ริเวียร่า' ฟื้นท่องเที่ยวเลียบทะเลใต้ และ ๔) 'สสว.' ปั้นธุรกิจชายแดนใต้ ดึง'ศอ.บต.'ร่วมสร้างงาน
4. ยาเสพติด: ๑) ค้นร้านบิ๊กไบก์-โยงแก๊งค้ายา ๒) ตำรวจหาดใหญ่บุกทลาย บ้านเช่าแหล่ง ผลิตขายสาร ตั้งต้นสี่คูณร้อย ๓) ปส.จับยานรก ๑๔ คดี ได้ผู้ต้องหา ๒๘ ราย ลุยยึดของกลางอื้อ ๔) บุกรวบพ่อค้า ใบกระท่อมพร้อม ลูกน้องรวม ๒ คนคาบ้านพักในชุมชนเสือผ่าน และ ๕) ตำรวจภาค ๙ จับยาเสพติดล็อตใหญ่ลำเลียง มาจากภาคเหนือ กระจายเอเย่นต์ภาคใต้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๔๐ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓) เป็น ๒.๗๓ ในสัปดาห์นี้

 

      ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นการพูดคุย ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในช่วง ๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ สำหรับ ในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทภ.4 ถกคณะพูดคุยสันติสุขปี 64 ประสาน BRN ดับไฟใต้ และ ๒) มท.ภาค 4 เรียกคณะประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วาระใหม่

      ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๕ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้าย ดักยิงทหาร พรานสาหัส 2 นาย ขณะเดินทางกลับจากแข่งฟุตบอลหมู่บ้าน และ ๒) ขนาดไปยินดีงานแต่งยังลอบกัด ลอบวางระเบิดรถทหาร

      ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๘ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวใน สัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'ทีมยะลาประชารัฐ'ลุยหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. ๒) 'ไพเจน' นำทีมผู้สมัครลุยหาเสียงชิงนายก อบจ.สงขลา ๓) 1/4 Special Report: จับตาเสิยงคนรุ่นใหม่โหมโรงเลือกตั้ง'อบจ.' ๔) แสดงพลัง ๕) กกต.เคาะคุณสมบัติ ศึกชิง'นายกอบจ.'ทั่วปท. ๖) คอลัมน์ สังคมการเมือง: ศึกล้มช้าง'ชลบุรี''มะทา'ชนเสี่ยโรงโม่ ๗) 'ทีมสงขลาประชารัฐ'ลุยตลาดนัดรถไฟ แนะนำตัว-หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ. และ ๘) ผู้การฯยะลา เผยความพร้อม รปภ.เลือกตั้ง อบจ.ยะลา สั่งทุกหน่วยติดตามใกล้ชิด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ สังคมการเมือง: 4 จว.ใต้รอฟังข่าว กลิ่นทุจริตเลือกตั้ง? และ ๒) เพื่อนบิ๊กตู่แฉซื้อเสียง 100 ล้าน

      ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผู้การยะลาสั่ง จนท.ดูแลผู้สมัคร อบจ. ๒) ผบ.ฉก.นราธิวาสตรวจทางน้ำโก-ลก ๓) มทภ.4 พบทูตสวิส-สันติแก้ปัญหา ๔) สั่งประกบมือปืน ห้ามป่วนช่วงเลือกตั้ง อบจ. 'ยะลา'คุมเข้มทั้งจังหวัด ๕) แม่ทัพภาค 4 กำชับกำลังพลใช้สื่อโซเชียลคำนึงผลกระทบต่องานในหน้าที่ และ ๖) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 พบปะผู้นำศาสนา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: จับตา'องค์กรต่างชาติ'ยกขบวนเข้าพื้นที่ จชต. ล้วนมี'นัย'สำคัญที่ กอ.รมน.ไม่ควรมองข้าม

      ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๑ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผู้ว่าฯยะลาเตรียมพัฒนาเขา 'ปกโย๊ะ' เป็นแหล่งท่องเที่ยว ๒) เดินหน้า AEC: สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ๓) อินฟรา's Fun: เส้นทาง'ไทยแลนด์ริเวียร่า' ฟื้นท่องเที่ยวเลียบทะเลใต้ ๔) 'สสว.'ปั้นธุรกิจชายแดนใต้ ดึง 'ศอ.บต.' ร่วมสร้างงาน ๕) กยท.แจงความคืบหน้าโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ๖) 'นิพนธ์' กระตุ้นภาคใต้เร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ ชูการค้าออนไลน์สร้างรายได้ครัวเรือน และ ๗) ร้าน เตี๋ยว 'แล้วแต่' 10 บาท ที่นราธิวาส แล้วแต่ อร่อยจบ ครบในร้านเดียว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'วรวัจน์'จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาเชื้อรา ระบาดหนักในยางพาราภาคใต้ ก่อนลุกลามทั้งประเทศ และ ๒) ใต้เจอพิษโควิดว่างงานพุ่ง

Comment