วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

 26 ต.ค. 2563 10:36 น. | อ่าน 274
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
:  กระหน่ำยิง 'ผู้ช่วยผญบ.ปัตตานี' ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก่ส่งตลาด
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ทหารขอโทษปมพกปืนสงคราม เข้าห้องเรียนตาดีกาปัตตานี และ ๒) รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ดับได้ด้วยงาน 'การเมือง'ไม่ใช่'การทหาร' กอ.รมน.ต้องไม่ติด'กับดัก'ที่บีอาร์เอ็นขุดล่อไว้
3. การเมือง: ๑) นร.ยื่นหนังสือถึง ผบ.ทบ.-มทภ.4 ค้านใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม และ ๒) นศ.ม.อ.หลั่งไหลเข้าชุมนุมขับไล่นายกฯ ลั่นเตรียมยกระดับชุมนุม ใหญ่ใหญ่ที่สุดในปัตตานี
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ ๒ !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า ๗ แสนกว่าไร่
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
: ๑) 'บิ๊กป้อม'โหมหนัก!ลงใต้พบปะ ปชช. ให้กำลังใจ จนท.ร่วมแก้ปัญหา และ ๒) มทภ.๔ ประชุมแถลงแผนเสริม สร้างสันติสุข จชต. ย้ำม็อบทำผิดจะดำเนินตามกฏหมาย
2. การเมือง: ๑) 'ชาวนราธิวาส' นับหมื่น แสดงพลังปกป้องสถาบัน ลั่นใครละเมิดมิได้, และ ๒) วุฒิสภาลงพื้นที่นราธิวาสพบปะ กลุ่มประชาชน อ.แว้ง

3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ตามคาดราคายางขึ้นทะลุเพดานกว่า ๖๕ บาทแล้ววันนี้ กยท. เชื่อ ราคายังเดินหน้าต่อ
4.ยาเสพติด: เหิมยิงใส่เจอยิงสวน! ตร.ดวลปืน พ่อค้าไอซ์เจ็บ ๑ ยึด ๒๐๐ โล
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. จาก ๒.๒๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) เป็น ๒.๐๕ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน  ๔ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ กระหน่ำยิง 'ผู้ช่วยผญบ.ปัตตานี' ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก่ส่งตลาด

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'ชาวนราธิวาส' นับหมื่น แสดงพลังปกป้องสถาบัน ลั่นใครละเมิดมิได้ และ ๒) วุฒิสภาลงพื้นที่นราธิวาสพบปะกลุ่มประชาชน อ.แว้ง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) นร.ยื่นหนังสือถึง ผบ.ทบ.-มทภ.4 ค้านใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม ๒) นศ.ม.อ.หลั่งไหลเข้าชุมนุมขับไล่นายกฯ ลั่นเตรียมยกระดับชุมนุม ใหญ่ใหญ่ที่สุดในปัตตานี และ ๓) 'รวมภาพม็อบหลากหลายจว. 'นร.-นศ.'แสดงออกคึกคัก

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๑ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เลียบค่ายกองทัพ: ป้องโควิดฯ ๒) 'บิ๊กป้อม'โหมหนัก!ลงใต้พบปะ ปชช. ให้กำลังใจ จนท.ร่วมแก้ปัญหา และ ๓) มทภ.4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ย้ำม็อบทำผิดจะดำเนินตามกฏหมาย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ทหารขอโทษปมพกปืนสงคราม เข้าห้องเรียนตาดีกาปัตตานี และ ๒) รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ดับได้ด้วยงาน'การเมือง'ไม่ใช่'การทหาร' กอ.รมน.ต้องไม่ติด'กับดัก'ที่บีอาร์เอ็นขุดล่อไว้

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓)) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ชาวบ้านกลุ่มตือปงโกตาทำขนมโบราณขายสร้างรายได้ ๒) เกษตรกรรือเสาะปลูกกาแฟ-แปรรูป ๓) ตามคาดราคายางขึ้นทะลุเพดานกว่า 65 บาทแล้ววันนี้ กยท. เชื่อ ราคายังเดินหน้าต่อ ๔) กยท. หนุนชาวสวนยาง เปิดมิติใหม่ เลี้ยงปูนาในสวนยาง สร้างรายได้เสริมเลี้ยงชีพ ๕) สรรพสามิตยะลาจับบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีเกือบครึ่งล้านซอง มูลค่า 15 ล้านบาท และ ๖) นทท.แห่เช็กอินสกายวอล์กชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

Comment