วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

 03 ส.ค. 2563 11:58 น. | อ่าน 293
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๙๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
เหตุร้ายรายวัน: โจรใจบาปทุบทำลายพระพุทธรูปในวัด จนเศียรแตกกระจาย
2. การเมือง: ๑) อย่าดูถูกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ คำเตือนสติคนชื่อ'ประยุทธ์' ๒) ศอ.บต. มีไว้ทำไม? นายหน้าค้าไฟฟ้าในนาม “ความมั่นคง ๓ จังหวัดชายแดนใต้” ๓) ถ้าเมืองต้นแบบที่ ๔ เกิดไม่ได้ อย่าหวังเห็นการขุดคลองไทย
3. สิทธิมนุษยชน เมื่อการสอดแนมมุสลิมในภาคใต้ไทยถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกับเผด็จการจีน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข:
หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะทำงาน เดินสายลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ระลอกสอง
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'สะเดา' ระทึกพบถังแก๊สทิ้งไว้ริมถนน ๒) มอบบ้านโครงการ'หน่วยเฉพาะกิจยะลา'ไม่ทิ้งท่าน ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ พบหลักฐานโยงคนก่อเหตุ ทำลายพระพุทธรูป'องค์ดำ'พระคู่เมืองสายบุรี ๔)​ จับ ๗ เขมรมุสลิมหนีจากมาเลเซียเข้าไทย ที่ชายแดนอรัญประเทศ ๕) ทหารพราน ๔๗ เดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ และ ๖) แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมประชุมบูรณาการดำเนินการด้านทรัพยากรป่าไม้ ย้ำป่าฮาลา-บาลา
3. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑) 'ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา' รสชาติดีไม่อายใคร, ๒) สำรวจรอยตะเข็บ 'ค้าชายแดน' ยุคโควิด, ๓) ส.ค.นี้ชาวสวนยาง เฮประกันยาง ๒.๗ หมื่นล้าน, ๔) เปิดโครงการ 'ช่างผมอุ่นใจ' ช่วยร้านบาร์เบอร์-ซาลอน, ๕) กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ คุณภาพทุเรียนใต้ผ่าน เครือข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด, ๖) รายงานพิเศษ : นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า ความหวัง และอนาคตของ ชาวสงขลาและจังหวัดชายแดนใต้ และ ๗) คึกคัก! ชาวไทยมุสลิมออกจ่ายตลาดเตรียมฉลองวันฮารีรายอ
4. ยาเสพติด: ๑) เกลี้ยง! 'สภ.เบตง' เปิดประมูล จยย.-มือถือ คดียาเสพติด นำเงินหนุนปราบยานรก, และ ๒) ตำรวจยะลาโชว์ผลงานจับกุม ๔ ผู้ต้องหาค้ายา พร้อมของกลางยาบ้ากว่า ๘ หมื่นเม็ด
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๒๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓) เป็น ๒.๔๙ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๙๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๓ ข่าว จากที่ไม่มี ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ๐ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'พล.อ.วัลลภ'เดินหน้าพูดคุยสันติสุข ๒) มาราปาตานีโต้ข่าว 3 ข้อเรียกร้อง และ ๓) หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะทำงาน เดินสายลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ระลอกสอง

      ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ โจรใจบาปทุบทำลายพระพุทธรูปในวัด จนเศียรแตกกระจาย

      ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) อย่าดูถูกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ คำเตือนสติคนชื่อ'ประยุทธ์' ๒) ศอ.บต. มีไว้ทำไม? นายหน้าค้าไฟฟ้าในนาม “ความมั่นคง 3 จังหวัด ชายแดนใต้” ๓) คอลัมน์ ประกาย การเมือง จาก เยาวชน ปลดแอก จุดร่วม ความคิด ๔) ถ้าเมืองต้นแบบที่ 4 เกิดไม่ได้ อย่าหวังเห็นการขุดคลองไทย และ ๕) กระสวน การเมือง การเมือง ยุค แฮมทาโร่ จังหวะก้าว สดใหม่

      ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๓ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตรวจเยี่ยม ๒) 'สะเดา' ระทึกพบถังแก๊สทิ้งไว้ริมถนน ๓) มอบบ้านโครงการ'หน่วยเฉพาะกิจยะลา'ไม่ทิ้งท่าน ๔) กอ.รมน.ภาค 4 พบหลักฐานโยงคนก่อเหตุ ทำลายพระพุทธรูป'องค์ดำ'พระคู่เมืองสายบุรี ๕) จับ 7 เขมรมุสลิมหนีจากมาเลเซียเข้าไทย ที่ชายแดนอรัญประเทศ ๖) ทหารพราน 47 เดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ และ ๗) แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมบูรณาการดำเนินการด้านทรัพยากรป่าไม้ ย้ำป่าฮาลา-บาลา

      ในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๕ ข่าว จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา'รสชาติดีไม่อายใคร ๒) สำรวจรอยตะเข็บ 'ค้าชายแดน'ยุคโควิด ๓) ส.ค.นี้ชาวสวนยางเฮประกันยาง 2.7 หมื่นล้าน .แห่ใช้สิทธิเที่ยวด้วยกัน4วันเงินหมุน6พันล้าน ๔) เปิดโครงการ 'ช่างผมอุ่นใจ' ช่วยร้านบาร์เบอร์-ซาลอน ๕) TED Fund แนะเยาวชนที่ต้องการทำธุรกิจยื่นขอรับทุนให้เปล่าได้ที่ 16 ศูนย์ CI ทั่วไทย ๖) กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับคุณภาพทุเรียนใต้ผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน ครอบคลุม 14 จังหวัด ๗) เร่งอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านสายพันธุ์ดี ๘) ขมิ้น(ยายล่วน) ๙) วิจัยพบวิธีแก้ผล'ลองกอง'เน่าเร็ว ๑๐) ท้องถิ่นพูด: จรัญ ศักดิมาตร ผญบ.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน ติดไฟสีส้มไล่หนอนรูได้ผล ๑๑) หนุ่มคาร์แคร์ทำสะตอดองขายดี ๑๒) รายงานพิเศษ : นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า ความหวังและอนาคตของชาวสงขลาและจังหวัดชายแดนใต้ (3) ๑๓) คึกคัก! ชาวไทยมุสลิมออกจ่ายตลาดเตรียมฉลองวันฮารีรายอ ๑๔) ราคาทองพุ่ง! ปชช.แห่ไถ่ทองคืนหวังนำไปขาย โรงจำนำเตรียมเงินหมุนเวียนร้อยล้าน ๑๕) ทุ่ม 5 พันล. ผุด2สะพาน กระตุ้นท่องเที่ยวภาคใต้ ๑๖) คึกคัก! ก่อนวันรายอ 'ร้านทอง-ร้านขายจยย.' ขายหมดต้องจอง ๑๗) ตลาดปัตตานีคึกคัก รับรายออีฎิ้ลอัดฮา มาตรการละหมาดเป็นไปตามจุฬาราชมนตรีประกาศ ๑๘) 'บวร On Tour' เที่ยวสำราญวิถีไทย และ ๑๙) พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)

Comment