วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

 04 พ.ค. 2563 17:18 น. | อ่าน 377
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ เมษา - ๑ พ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การบำรุงขวัญกำลังพล: ตร.ธารโต' เครียดทำปืนของทางราชการสูญหาย คว้า ๙ มม. ยิงหัวตัวเองดับ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรการการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของภาคส่วนต่างๆ
2. ยาเสพติด: ตำรวจภาค ๙ จับเครือข่ายยาเสพติด ยึดไอซ์เกือบ ๑๐ ล้านบาท
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ด่วน! ปะทะเดือดปัตตานี จนท.เด็ดหัวโจรใต้ดับ 3 ศพ เสียงปืนสนั่นบ้านปะกาลือสง

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) เป็น ๒.๒๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ทั้งในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ และในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ทั้งในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ และ ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข่างคงที่

      ไม่มีข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการเมือง ทั้งในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ และในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๖ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ด่วน! ปะทะเดือดปัตตานี จนท.เด็ดหัวโจรใต้ดับ 3 ศพ เสียงปืนสนั่นบ้านปะกาลือสง และ ๒) เจ้าหน้าที่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเดือนรอมฎอน

      ในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๙ ข่าวจากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๕​ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ Biz@Design: กาแฟอัยเยอร์เวง ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ๒) 'จุรินทร์'ควง'นิพนธ์'บุกสวนยางสงขลา จี้ผู้ว่าฯเร่งสั่งช่วยเหลือเกษตรกรบัตรสีชมพู ๓) สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ กระจายผลผลิตมะม่วงกว่า 34 ตันช่วยเกษตรกร และ ๔) กยท. เผยสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราดีขึ้นเกือบ 100 % ย้ำชาวสวนยางการ์ดอย่าตก เชื้อร้ายอาจกลับมาอีก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ปัตตานีตลาดรอมฎอนแหล่งอาหารนิยม พิษโควิดทำ ปชช เงียบบางร้านปิดลง และ ๒) สำรวจสินค้า'ตึ๊ง' จำนำในยุค'โควิด'

Comment