วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

 17 ก.พ. 2563 11:40 น. | อ่าน 380
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. อาชญากรรมในพื้นที่:
ยิง ๒ อส. ดับคาร้านจิ้มจุ่ม ตร. ชี้ปมทะเลาะร้านนวด
2. การเจรจาเพื่อสันติ: อย่าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ์จะเป็นบวก ระวังเดินตามหมากกลที่มี 'ต่างชาติ' บงการ
3. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายป่วนใต้! ลอบทำลายกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ต.ปากู ปัตตานี
4. การบำรุงขวัญกำลังพล: ๑) สลด! จนท.อส.คว้าปืนยิงตัวเองดับคาบ้านพัก และ  ๒) ผ่าโปรเจค "บ้านจัดสรรทหาร" แบบไหนมีเงินทอน-งาบหัวคิว?
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด :
ตร.-ทหารสนธิกำลัง จับหนุ่มใหญ่ลอบขน 'กัญชาอัดแท่ง' ยึดของกลาง ๕๐๐ กิโล
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ศอ.บต. ถกพัฒนาท่องเที่ยว  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๒) รายงาน: 'ไผ่-โรงไฟฟ้า-ทุนเกาหลี' จิ๊กซอว์อนาคตเศรษฐกิจ ชายแดนใต้, ๓) ลดภาษีอุ้มเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้นลงทุน ๑๐ จังหวัดชายแดน และ ๔) 'เบตงไฮแลนด์' ที่พักแสนอบอุ่นกลางสายหมอกขุนเขา ให้บริการ โดย นศ.การอาชีพเบตง พร้อมรองรับการเปิดสนามบินเบตงกลางปี ๖๓ นี้
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) "โพลล์ทหาร" ชี้ชาวบ้านชายแดนใต้พอใจนโยบายแม่ทัพ จี้ยกระดับปราบยาเสพติด และ ๒) พลทหารฮีโร่! กระโดดน้ำช่วยเหลือหญิงฆ่าตัวตายได้อย่างปลอดภัย
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๔๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑- ๗ ก.พ. ๖๓) เป็น ๑.๘๙ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๗๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ ข่าวเชิงบวก ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ อย่าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ์จะเป็นบวก ระวังเดินตาม หมากกลที่มี 'ต่างชาติ' บงการ  

      ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ คนร้ายป่วนใต้! ลอบทำลายกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ ต.ปากู ปัตตานี

      ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ โครงร่างตำนานคน: อันวาร์ สา และ เร่งเร้า ปชป.ปฏิรูป  

      ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๗ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สั่งสอบ 8 ผกก. ไม่อยู่โรงพัก ๒) "โพลล์ทหาร" ชี้ชาวบ้านชายแดนใต้พอใจนโยบายแม่ทัพ จี้ยกระดับปราบยาเสพติด ๓) พลทหารฮีโร่! กระโดดน้ำช่วยเหลือหญิงฆ่าตัวตายได้อย่างปลอดภัย และ ๔) ตามล่ามือปืนยิงถล่ม อส.-รปภ. ดับ 2 สาหัส 1 คาร้านจิ้มจุ่ม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 6 เหตุปัจจัย...ทำไมปิดเกมทหารก่อเหตุรุนแรงไม่ง่าย ๒) 'หมวดเจี๊ยบ' โหนซีบร้า ส่ายหน้า!เย้ย'บิ๊กแดง'นำกองทัพล้มเหลว ฟัด'บิ๊กตู่'ลอยตัว ๓) "โลนวูล์ฟ-ป่วนเมือง" ได้เวลายกเครื่องมาตรการรปภ. ๔) บทเรียนโคราช...ปฏิรูปชีวิตทหาร – ตรวจสอบโครงการสีเทา และ ๕) บทเรียนโคราช...หยุดโครงการสีเทา ปฏิรูปชีวิตทหาร'ผู้ใต้บังคับบัญชา'

      ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศอ.บต. ถกพัฒนาท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) สว. หนุนตั้ง กมธ.ศึกษาขุดคลองไทย ๓) รายงาน: 'ไผ่-โรงไฟฟ้า-ทุนเกาหลี' จิ๊กซอว์อนาคตเศรษฐกิจชายแดนใต้ ๔) ลดภาษีอุ้มเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้นลงทุน 10 จังหวัดชายแดน ๕) 'กุลิศ'ถกคณะกรรมการ นัดแรกวันที่ 17 กุมภาฯนี้ สรุปเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน และ ๖) 'เบตงไฮแลนด์' ที่พักแสนอบอุ่นกลางสายหมอกขุนเขา ให้บริการ โดย นศ.การอาชีพเบตง พร้อมรองรับการเปิดสนามบินเบตงกลางปี 63 นี้

Comment