วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

 11 ก.พ. 2563 11:59 น. | อ่าน 390
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.พ. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
๑) ด่วน!! คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ยี่งอ', ๒) ไฟไหม้ร้านชำโก-ลก ที่แท้วางระเบิดเพลิง และ ๓) ยิงป้าร้านขาย ของชำดับที่ปะโด
2. การเมือง: ๑) แฉกว้านซื้อที่ดิน ๓ ตำบล 'จะนะ' และ ๒) ผ่า 'บีเอ็ม' สตม.คันละ ๓.๕ ล. 'จัดซื้อพิเศษ'หวั่นจอดทิ้ง
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ :
๑) ขับเคลื่อนโครงการสร้างเศรษฐกิจ แผ่นดินชายแดนใต้ รัฐชิงพื้นที่ปลุกมวลชนอยู่ดีกินดี, ๒) อนุมัติพื้นที่ 'นงนุช' ผลิตปิโตรเลียม, ๓) 'ศอ.บต.'หนุนเกษตรกรใน ๓ จว.ชายแดนภาคใต้'ปลูกไผ่' ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า, ๔) ประกาศ 'สนามบินเบตง' ยะลาได้รับอนุญาตแล้ว และ ๕) 'สมคิด' นำทีมรัฐมนตรีลุยปลุกเศรษฐกิจภาคใต้
2. ยาเสพติด: ๑) สงขลา-จับหนุ่มค้ายา, ๒) รวบนักค้ายารายใหญ่ในยะลา ยึดยาบ้ามูลค่า ๑๔ ล้านบาท และ ๓) ขยายผลจับยาเสพติด ตร.ยะลาโชว์ผลงาน ยึดไอซ์/ยาบ้าเพียบ
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ซ้อมเผชิญเหตุ, ๒) ปิดล้อม ๕ หมู่บ้าน! ไล่ล่ามือบึ้มชุด รปภ.ครูยี่งอ, ๓) แต่งงานในค่าย! ผู้ต้องสงสัยคดีมั่นคงได้สิทธิ์ "นิก๊ะห์" และ ๔) คืบหน้า! ลอบบึ้มทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ยี่งอ' คาดผู้ไม่หวังดีดักสังหารรายวัน
4. การพูดคุยเพื่อสันติฯ: ๑) ฟื้นสันติใต้รอบใหม่ ถกบีอาร์เอ็นชื่นมื่น, ๒) ชายแดนใต้หนุนพูดคุยสันติสุข, ๓) ข้อเสนอ-ความหวังหลัง รับฟังข่าวดีถก 'สันติใต้'รอบใหม่, ๔) ไฟใต้ : หัวหน้าคณะคุยสันติสุขไทยหวังการคุยกับ "บีอาร์เอ็น" เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง, ๕) เหลียวหลัง แลหน้า..."บิ๊กลภ" กับทิศทางพูดคุยเจรจา BRN และ ๖) กลุ่ม'เปอร์มาส'ยื่นอ่านแถลงการณ์ฯ กระตุ้นหนุนเสริมสร้างสันติภาพนำสู่สันติภาพปาตานี
5. สิทธิมนุษยชน: 'เยาวชนปาตานี' รณรงค์ 'วันมนุษยธรรมปาตานี' หวังทุกฝ่ายคุ้มครองพลเรือน-เคารพกฎกติกาสงคราม
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๙๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓) เป็น ๒.๔๙ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ฟื้นสันติใต้รอบใหม่ ถกบีอาร์เอ็นชื่นมื่น ๒) ชายแดนใต้หนุนพูดคุยสันติสุข ๓) ข้อเสนอ-ความหวังหลังรับฟังข่าวดีถก'สันติใต้'รอบใหม่ ๔) ไฟใต้ : หัวหน้าคณะคุยสันติสุขไทยหวังการคุยกับ "บีอาร์เอ็น" เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ๕) เหลียวหลัง แลหน้า..."บิ๊กลภ" กับทิศทางพูดคุยเจรจา BRN และ ๖) กลุ่ม'เปอร์มาส'ยื่นอ่านแถลงการณ์ฯ กระตุ้นหนุนเสริมสร้างสันติภาพนำสู่สันติภาพปาตานี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ๑) "หีพนี" ตัวจริงแต่ไม่ใช่ตัวใหญ่...อดีตแกนนำข้องใจพูดแทน BRN? ๒) การพูดคุยสันติสุขมาถูกทางก็จริง แต่ต้องไม่ใช่ทางที่ 'บีอาร์เอ็น' กำหนด และ ๓) เปิดหน้าพูดคุย บีอาร์เอ็นดับไฟใต้ ยาดีหรือยาพิษ ดูให้ยาว'เลือด'หยุดหรือไหลโชก

      ในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๑ ข่าวจากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ด่วน!! คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ยี่งอ' ๒) ไฟไหม้ร้านชำโก-ลก ที่แท้วางระเบิดเพลิง และ ๓) ยิงป้าร้านขายของชำดับที่ปะโด

      ในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ คอลัมน์ กฎหมาย 4.0: การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) แฉกว้านซื้อที่ดิน 3 ตำบล 'จะนะ' และ ๒) ผ่า 'บีเอ็ม' สตม.คันละ 3.5 ล. 'จัดซื้อพิเศษ'หวั่นจอดทิ้ง

      ในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๖ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ซ้อมเผชิญเหตุ ๒) ปิดล้อม 5 หมู่บ้าน! ไล่ล่ามือบึ้มชุด รปภ.ครูยี่งอ ๓) แต่งงานในค่าย! ผู้ต้องสงสัยคดีมั่นคงได้สิทธิ์ "นิก๊ะห์" และ ๔) คืบหน้า! ลอบบึ้มทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ยี่งอ' คาดผู้ไม่หวังดีดักสังหารรายวัน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รถกระบะทหารพรานชนจักรยานยนต์ชาวบ้านชายแดนใต้ มีผู้เสียชีวิต และ บาดเจ็บสาหัส

      ในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ขับเคลื่อนโครงการสร้างเศรษฐกิจ แผ่นดินชายแดนใต้ รัฐชิงพื้นที่ปลุกมวลชนอยู่ดีกินดี ๒) โครงการเลี้ยงเป็ดไข่เจาะปูแน ๓) อนุมัติพื้นที่ 'นงนุช' ผลิตปิโตรเลียม ๔) ชาวเบตงแห่จับจักจั่นสร้างรายได้ ๕) ทำไมต้องมีคลองไทย ๖) ไทย-มาเลย์จับคู่ธุรกิจชายแดนใต้ ๗) นราฯ ระเบียบเรือประมงพื้นบ้าน ๘) 'ศอ.บต.'หนุนเกษตรกรใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้'ปลูกไผ่' ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า ๙) ประกาศ 'สนามบินเบตง' ยะลาได้รับอนุญาตแล้ว ๑๐) จ่ายประกันรายได้ชาวสวนยางแล้วกว่า 12000 ล้าน และ ๑๑) 'สมคิด' นำทีมรัฐมนตรีลุยปลุกเศรษฐกิจภาคใต้ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment