วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

14 ส.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ค. ๖๑ - ๓ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ค. ๖๑ - ๓ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: เครือข่ายคุ้มครองเด็กและผู้หญิงของไทย เช่น กลุ่มด้วยใจ คณะทำงานโครงการวาว(VAW) เครือข่ายแกนนำสตรีสี่ภาค(ภาคใต้) เครือข่ายผู้หญิงภาคปร...

..อ่านต่อ
06 ส.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ - ๓ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๖๑)       ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน: ๑) ๒๐ องค์กรสิทธิฯ จี้ป้องกันสมรสก่อนวัยอันควร หลังอิหม่ามชาวมาเลย์วัย ๔๑ แต่ง ด.ญ.ชาวนราฯ ๑๑ ขวบ และ ๒) ทหารพรานบุกอุ้มนักสิทธิ...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ คงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: รัวกระสุนถล่มชาวบ้านหาของป่าเจ็บ ๔ ที่สุไหงปาดี 2. อาชญากรรมในพื้นที่: คนร้ายควงอาวุธสงครามยิงรถอดีต อส.ยะลา เจ็บสาหัส คาดปมแค้นส่วนตัว 3. การพูดคุ...

..อ่านต่อ
23 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ใบอนุญาตแต่งเด็ก ช่องลับ ๔ จังหวัดไทย 2. เหตุร้ายรายวัน: ดักยิงสามีดับต่อหน้าเมียระหว่างทางกลับบ้าน 3. อาชญากรรมในพื้นที่: ๑) ซุ่มยิ...

..อ่านต่อ
16 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๖๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ป่วนตากใบ! วางระเบิดเสาไฟฟ้า ๒ ต้นบ้านตะปอเยาะ และ ๒) คนร้ายประกบยิงทหารหน่วยพัฒนาฯ ที่เจาะไอร้องดับ ๑ 2. อาชญากรรมในพ...

..อ่านต่อ
09 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ชาวบ้านเข้าไปกรีดยางเหยียบกับระเบิดอีกเป็นรายที่ ๕ ในรอบ ๘ วัน 2. สิทธิมนุษยชน: กสม. ออกแถลงการณ์ ปมเจ้าสาววัยใสไทย วิวาห์ หนุ่มใ...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติ: การ “พูดคุยสันติสุข”ระหว่าง “มาราปาตานี” กับ คณะพูดคุยของรัฐบาล ยังเดินต่อไม่ได้ 2. อาชญากรรมในพื้นที่...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: กอ.รมน. เข้าไปมีอิทธิพลในงานฝ่ายปกครอง และส่วนราชการต่างๆ (รายงาน ๔ ปี สิทธิมนุษยชนภายใต้ คสช. และผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย: เว็บข่าวประชาไท) 2.&...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. การเจรจาเพื่อสันติ: การลอบยิง รอง ปธ.คณะกรรมการอิสลามปัตตานี ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 2. สิทธิมนุษยชน: การรณรงค์ของภาคประชาชน แล...

..อ่านต่อ
11 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เหตุร้ายรายวันที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้เชิงลบค่อนข้างมาก ได้แก่ เหตุการณ์คนร้ายฆ่าหมู่ ๔ ศพ ในขณะที่มาร่อนทอง ในพื้นที่ อ.สุคิริน ...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 204 รายการ