วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

30 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) จุดไฟ การเมือง ให้ 'ประยุทธ์' ลาออก ปักธง ความคิด และ ๒) คอลัมน์ มองรอบทิศ: อยู่ด้วยกันยาก! 2. ​เหตุร้ายรายวัน: ว...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๙ ข่าว จากที่มี ๘๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓)     ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ไฟใต้ : ๖๐ ปีสถาปนาบีอาร์เอ็น ปรับภาพลักษณ์ “องค์กรลับ” สู่ “องค์กรการเมือง” 2. ก...

..อ่านต่อ
16 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๘๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๘๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ ๑ เจ็บ ๒ หลังถูกโจรใต้ยิงถล่ม และ ๒) คนร้ายยิง 'ผู้ช่วย ผญบ.ยะรัง' ดับหน้า...

..อ่านต่อ
09 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๗ ข่าว จากที่มี ๗๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ดักบึ้มบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ ๖ ทวงแค้นวิสามัญ ๖ ศพ 'เขาตะเว' 2. สิทธิมนุษยชน: ๓๓ องค์กรสิทธิฯ - เอ็นจีโอ จี...

..อ่านต่อ
02 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๕ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ตรวจสอบเส้นทางการ 'พูดคุย' ที่บีอาร์เอ็นชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ผู้กำหนดเกมเป็น 'ต่างชาติ' ที่ต้องการเห็นการแบ่งแ...

..อ่านต่อ
24 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๘ ข่าว จากที่มี ๗๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ตร.เชื่อเหตุความไม่สงบ! ปมคนร้ายประกบยิง รปภ.รร. ลูกจ้างเร่งด่วนของรัฐ, ๒) โจรใต้ตามยิงหนุ่ม ๒ ครั้งไม่สำเร็จ ถูกล่ารอบ ๓ พลาดดับ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิง ๒ อส. ดับคาร้านจิ้มจุ่ม ตร. ชี้ปมทะเลาะร้านนวด 2. การเจรจาเพื่อสันติ: อย่าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ์จะเป็นบ...

..อ่านต่อ
11 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน!! คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ยี่งอ', ๒) ไฟไหม้ร้านชำโก-ลก ที่แท้วางระเบิดเพลิง และ ๓) ยิงป้าร้านขาย ...

..อ่านต่อ
03 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โต๊ะพูดคุยขยับ - ความรุนแรงเขยื้อน ล็อคเป้า อส.-ทหารพราน, ๒) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-ยิงหนุ่มดับ, ๓) ซุ่มยิงที่ 'บาเจาะ...

..อ่านต่อ
27 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การบำรุงขวัญกำลังพล: วิกฤติตำรวจฆ่าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต้ดับ ๒ ศพ  2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก๊ส?คล้าย?ระเบิด'ซุกหัว...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ