วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  ประกบยิง ผช.ผญบ.ปัตตานีดับ 2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหน้า - ถอยหลัง ฟังเสียง...

..อ่านต่อ
23 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) ราคาที่ต้องจ่าย (เพิ่ม) ให้คลองไทย ความพังพินาศของทะเลอันดามัน!, ๒) หมอสุภัทร ตอบ สธ.จะป้องกัน โควิด-19 ระบาดม็อบ 19 กันยาอย่...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๘๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) ปัดโธ่!'วันนอร์'ทิ้งบอม'บิ๊กตู่'แก้ ศก.เหลว ยก 'ป๋าเปรม-จิ๋ว' สง่างาม 'ลาออก' ๒) นักวิชากา...

..อ่านต่อ
07 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๘๖ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ปัตตานีป่วน! คนร้าย'เผา-ขโมย-เปลี่ยนมุมกล้อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ ๒ อำเภอ และ ๒) รองผู้การนราฯ ฝ่าความตาย โจรใต้รัวเอ็ม ๑๖ ...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมือง (ประชาชนปลดแอก : ทำความรู้จัก ๓ ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใต้)       ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แ...

..อ่านต่อ
24 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๔ ข่าว จากที่มี ๙๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ระเบิด  ๒ ลูกที่ยะรัง ปัตตานี กับระแงะ นราธิวาส ทหารพรานเสียชีวิต ๒ ศพ 2. สิทธิมนุษยชน: ๑) เปิดข้อม...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๕ ข่าว จากที่มี ๙๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) The Motive รายงานทหารพรานเยี่ยมบ้านผู้ร่วมชุมนุมแฟลชม็อบมัสยิดกรือเซะ  และ ๒) หะยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา : ๖๖ ปี บังคับสูญห...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: เครือข่ายอภิสิทธิ์ชน และปมความขัดแย้งทางสังคม 2. ​การเมือง: เยาวชนปาตานีปลดแอกไล่'บิ๊กตู่' หน้ามัสยิดโบราณกรือเซะ 3. ก...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๙๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: โจรใจบาปทุบทำลายพระพุทธรูปในวัด จนเศียรแตกกระจาย 2. การเมือง: ๑) อย่าดูถูกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ คำเตือนสติคนชื่อ'ประยุทธ์...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) แฟลชม็อบนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีไล่เผด็จการ ไม่หวั่นผู้บริหารห้ามใช้สถานที่ ๒) ม็อบนักศึกษาใต้ยันอีสานพรึ่บ ใส่เสื้อดำชูสัญลักษณ์ส...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 285 รายการ