วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

26 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  กระหน่ำยิง 'ผู้ช่วยผญบ.ปัตตานี' ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก่ส่งตลาด 2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ทหารขอโทษป...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง:  รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุ้งมิ้ง 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ป่วนซุ่มยิง ทหารเจ็บ ๒ ชุดคุ้มครองครู ลวงบึ้ม...

..อ่านต่อ
14 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  ลอบบึ้มทหารพราน 2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต ๑ นาย 3.&nb...

..อ่านต่อ
05 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น จากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๓-๒ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๐๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่:  ยิงวัยรุ่นยะลาสิ้นชื่อ 2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: แม่ทัพภาค ๔ คนใหม่กับยุทธการ' ดับไฟใต้' และทำไ...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  ประกบยิง ผช.ผญบ.ปัตตานีดับ 2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหน้า - ถอยหลัง ฟังเสียง...

..อ่านต่อ
23 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) ราคาที่ต้องจ่าย (เพิ่ม) ให้คลองไทย ความพังพินาศของทะเลอันดามัน!, ๒) หมอสุภัทร ตอบ สธ.จะป้องกัน โควิด-19 ระบาดม็อบ 19 กันยาอย่...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๘๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) ปัดโธ่!'วันนอร์'ทิ้งบอม'บิ๊กตู่'แก้ ศก.เหลว ยก 'ป๋าเปรม-จิ๋ว' สง่างาม 'ลาออก' ๒) นักวิชากา...

..อ่านต่อ
07 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๘๖ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ปัตตานีป่วน! คนร้าย'เผา-ขโมย-เปลี่ยนมุมกล้อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ ๒ อำเภอ และ ๒) รองผู้การนราฯ ฝ่าความตาย โจรใต้รัวเอ็ม ๑๖ ...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมือง (ประชาชนปลดแอก : ทำความรู้จัก ๓ ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใต้)       ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แ...

..อ่านต่อ
24 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๔ ข่าว จากที่มี ๙๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ระเบิด  ๒ ลูกที่ยะรัง ปัตตานี กับระแงะ นราธิวาส ทหารพรานเสียชีวิต ๒ ศพ 2. สิทธิมนุษยชน: ๑) เปิดข้อม...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ