วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

04 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. กระบวนการยุติธรรม: ข่าวเด่นปี ๒๕๖๓ ก้าวสู่ปี ๒๕๖๔  (ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดยะลา ช่วยงานชั่วคราวกองผู้ช่วยผู้พิ...

..อ่านต่อ
29 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๖ ข่าว จากที่มี ๑๔๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) 'สนามบินเบตง' เจอโควิดซ้ำ เลื่อนเปิดจาก ก.พ. เป็น เม.ย.64 และ ๒) ทิ้งหมัดเข้ามุม: เบื้องหลัง ครม.กรณีม...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว่าจะมี คณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ และ ๒)ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว่าจะมี...

..อ่านต่อ
14 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) โควิดฉุดค้าชายแดน ๑๐ เดือนวูบ ๑๔%, ๒) เครือข่ายจะนะรักษ์ ถิ่นปักหลักทำเนียบฯจี้เลิกโครงการอุตสาหก...

..อ่านต่อ
07 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ -๔ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑- ๒๗ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ตลกร้ายสนามบินใหม่ (ไม่) Ok เบตง และ ๒) แนะรัฐตรึง 'ราคายาง' บังคับใช้กฎหมายเข้ม! 2.&nb...

..อ่านต่อ
30 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในส่วน ของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก  2. การเมือง: จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก การเมือง ท้องถิ่น ...

..อ่านต่อ
23 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๔ จว.ใต้รอฟังข่าว กลิ่นทุจริตเลือกตั้ง 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: รายงานพิเศษ: จับตา'องค์กรต่างชาติ'ยกขบวนเ...

..อ่านต่อ
16 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก  2. เหตุร้ายรายวัน: ลอบบึ้มชุดรปภ.ครูนรา...

..อ่านต่อ
09 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ -๖ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกไฟใต้ ทุกอย่างดับได้ด้วยการพัฒนา  2. เหตุร้ายรายวัน: คนร้า...

..อ่านต่อ
03 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก  ๑๐๑ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑) จี้รื้อ'จะนะ'สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒) กลัวเจ๊งเดินรถโดยสารเบตง และ ๓) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ