วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

15 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจฯ: ๑) พิษโควิด - ริงกิตร่วง ทำแรงงานในมาเลย์กลับไทย ๑.๙ หมื่นราย และ ๒) สนามบิน เบตงเลื่อนเปิดไม่มีกำหนด - ตารางบินว่างไร้เที่ยวบิ...

..อ่านต่อ
08 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ ก.พ. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) ยื่นสภาสอบ กมธ.ขุดคลองไทย และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาการ 'ติดปีก' บนเวทีโลกของ 'บีอาร์เอ็น' หลัง 'โอไอซี' รับรอง...

..อ่านต่อ
01 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.พ. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๖๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ ก.พ. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: อส. กร่างยิงคู่อริเจ็บ ๒ 2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: การรายงานนายกฯ ให้ยุติโครงการจะนะชั่วคราว หลังพบผิด มต...

..อ่านต่อ
22 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.พ. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้อง กับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๖๕ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ปืนลั่นเจาะหัวทหารพรานดับ ๑ 2. เหตุร้ายรายวัน: การก่อเหตุร้าย เช่น ขว้างระเบิด/วางระเบิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหาร และ การล...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.พ. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔-๕ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔-๕ ก.พ. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง:  ๑) รายงานพิเศษ : ๑๗ ปี'ไฟใต้' ที่ไม่มอดดับ เป็นเพราะรัฐบาล'ไม่จริงใจ'ใช่หรือไม่, ๒) 'นโยบายรัฐบาล' ...

..อ่านต่อ
08 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๔ -๕ ก.พ. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๐ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๖ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. ทุจริตคอร์รัปชั่น:  ๒ ปี 'ทุนพลังงาน' สว่างในค่าย! 'แผงโซลาร์' สบายดี-หรือเป็นขยะ 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย...

..อ่านต่อ
01 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง:  รายงานพิเศษ: จับตาไฟใต้! หลัง 'โอไอซี' ยกสถานะ 'BRN' 2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ช...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ใต้ระบุยิง M 79 ถล่มบ้าน 2. การเมือง: รายงานพิเศษ: ไฟใต้จะสงบอย่างไร? เมื่อ 'BRN-OIC-Geneva Call' เป็นพวกเดียวกัน 3.&nb...

..อ่านต่อ
18 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๙๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ศอ.บต. กับการแก้ปัญหาเพื่อ 'ปลดล็อก' ช่วยเหลือกลุ่มทุนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์...

..อ่านต่อ
11 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๒ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ประกบยิง 'ด.ต.' ดับ-ลูกรอดหวิว 2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ : เปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ คนงาน ๒๐๐ คนจ่อ...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ