วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

17 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนข่าวน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑ – ๗ ต.ค.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ แต่จำนวนข่าวน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายสวมฮิญาบ ตามยิงอุสตาซเสียชีวิต ส่วนหลานชายวัย 15 บาดเจ็บสาหัส) และประเด็นการ...

..อ่านต่อ
10 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙)         ในสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวในประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการเมือง (พล.อ.อุดมเดช ถกครม.ส่วนหน้า  นัดแรกแบ่งงานแก้ปัญหาใต้), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเ...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต ก่อนลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการศึกษา (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ย...

..อ่านต่อ
26 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก  มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๒ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ตร. สภ.กรงปินัง จ.ยะลา เสียชีวิต ๓ นาย) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...

..อ่านต่อ
19 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ลอบยิงอดีตครู ตชด. เสียชีวิตที่ อ.จะแนะ ตำรวจคาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ไม่หวังดี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการเมือง (แนวทางประชารัฐ จุดประกายชุมชนปร...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (เหตุระเบิดหน้าโรงเรียน และเหตุวางระเบิดรางรถไฟสายสุไหงโกลก – หาดใหญ่) และ ประเด็นการเมือง (จากเหตุการณ์วางระเบิดในช่วงเวลาที่ผ่านม...

..อ่านต่อ
05 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ ในขณะที่ข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ – ๒๖ ส.ค.๕๙)        ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ใช้ปืนเอ็ม ๑๖ ยิงกำนัน ตำบลตาแกะหน้าร้านน้ำชา เสียชีวิต)        ประเด็นที่ส่งผลในเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ไทย-มาเลย์จับมื...

..อ่านต่อ
29 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ส.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ส.ค.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ มีประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คาร์บอมบ์ 100 กิโล ถล่มโรงแรมเซาท์เทิรน์วิว เสียชีวิต ๑ บาดเจ็บ ๓๐) และประเด็นการเมือง (แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แ...

..อ่านต่อ
22 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ส.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ ก็มีแนวโน้มความถี่ลดลงเช่นเดียวกัน เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ – ๑๒ ส.ค.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ซุกบึ้ม ๒๐ กิโลหวังสังหาร จนท.นราฯ) สำหรับประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ทหารจับ ๑๗ คนโยงบึ้ม ๗ จังหวัด มือทำระเบิดยังหนีซุกมาเ...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ส.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น ในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมากในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ในภาพรวมแล้ว ความถี่ข่าวเชิงบวกเฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๐ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ก.ค. – ๕ ส.ค.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ประเด็นกระบวนการยุติธรรม (เยาวชนป่วนสถานพ...

..อ่านต่อ
หน้า 27 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ