วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

15 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ พ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ เม.ย. – ๕ พ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๖ เทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๙ เม.ย. – ๕ พ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) โจรใต้บอมบ์ปัตตานี บิ๊กซียับ-ผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บเกลื่อน, ๒) พบศพแล้ว! เจ้าของรถยนต์คาร์บอมส์ Big C ปัตตานี ..กลางทุ่งนา และ ๓) โจรใต้กดระเบิดขณะกระบะ ตชด.ตาก...

..อ่านต่อ
10 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๙ เม.ย. – ๕ พ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๓๑ เทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) สงขลาป่วน!เกิดเหตุบึ้มเสาไฟฟ้า-แขวนป้ายผ้าก่อกวนที่สะบ้าย้อย และ ๒) คนร้ายลอบวางระเบิดหวังดักสังหารแต่พลาดเป้า) และ เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (จากเรือเหาะชายแดนใ...

..อ่านต่อ
10 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๗ เทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) โจรใต้บึ้มจุดไฟเผาซ้ำ ๖ ทหารดับ ปล้นชิงปืนไป, ๒) มันข้ามฝั่งมาแล้ว หน.โจรใต้จ้องป่วนใหญ่สะบ้าย้อย และ ๓) ปัตตานียังป่วน!ชาวบ้านถูกยิงดับ ๑ เจ็บ ๒ จนท.คุมเข้มหวั่นเก...

..อ่านต่อ
29 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (แกะรอย: ภาพลวงตาไฟใต้), เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (รายงานพิเศษ I ใครอยู่เบื้องหลังหน้ากาก CCTV), และเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ฝีมือสมาชิกรุ่นใหม่ ป่วนใต้โชว์ศักยภาพ, ๒) วางบึ้ม-ถล่มเอ็ม ๗๙ –ซุ่...

..อ่านต่อ
29 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑ – ๗ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (๓ จว.ใต้ ป่วนคนร้ายตระเวน บึ้ม-เผา หลายจุด), ประเด็นสิทธิมนุษยชน (สิทธิมนุษยชน โลกจับตา...ไทยอย่าละเลย!!!) และ ๓) ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (เทศมองไทย ๒ สัญญาณจาก บีอาร์เอ็น)       ในส...

..อ่านต่อ
10 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย..๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) ๓ จว.ใต้ ป่วนคนร้ายตระเวน บึ้ม-เผา หลายจุด และ ๒) คนร้ายยิงถล่มจุดตรวจกรงปินัง ตร.เจ็บ ๑๒)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ การบำร...

..อ่านต่อ
03 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว        ประเด็นข่าวเชิงลบ สรุปได้ดังนี้ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) กราดยิงตำรวจหน้า สภ.ระแงะ ดับ ๑ บาดเจ็บ ๕, ๒) หมายหัวโจ๋ อาร์เคเค สังหารเหยื่อโชว์ผลงาน ๓) ปืนสงครามยิงถล่ม อส.มายอ และประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (“ตายถึงได้ยศ?” กร...

..อ่านต่อ
27 มี.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ มี.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ – ๑๗ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว        ประเด็นข่าวเชิงลบ สรุปได้ดังนี้ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ประกบยิงอดีต รองสวป. ดับสยองขณะไปละหมาด, ๒) ประกบยิง รปภ.ธนาคารยะรัง บาดเจ็บสาหัส, ๓) ซุ่มยิง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ที่ยะลาสาหัส แข็งใจขี่ จยย. ขอความช่วยเหลือ, และ ๔) ป่วน! ติด...

..อ่านต่อ
20 มี.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มี.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นสิทธิมนุษยชน (เอ็นจีโอ จัดเวทีสิทธิคู่ขนาน ยูเอ็น จับตารัฐบาล แก้หลังแจง ไอซีซีพีอาร์), และประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ยิงอดีต อส.แม่ลาน – พี่สาว ๒ ศพ)       ในส่วนของประเด็นเชิงบว...

..อ่านต่อ
13 มี.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มี.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ ก.พ. – ๓ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว        ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (ตรวจพบ CCTV โรงเรียนใต้ระบบไม่ทำงาน และ ภตช. สุ่มตรวจกล้องซีซีทีวี สพฐ. ติดตั้งไม่ครบ – ผิดสเป๊ก – เชื่อมต่อระบบไม่ได้อื้อ), ประเด็นเหตุร้ายรา...

..อ่านต่อ
หน้า 24 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ