วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

31 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘๘  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๕ – ๒๑  ต.ค.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (เหตุลอบวางระเบิดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียเบิ้ม หน้าตลาดโต้รุ่ง ถ.พิพิธ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี)    ...

..อ่านต่อ
25 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๒  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๕ – ๑๐ บาท ใน ๖๙ จังหวัด), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิติ (ของที่ชาวบ้านให้คือสิ่ง...

..อ่านต่อ
17 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนข่าวน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑ – ๗ ต.ค.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ แต่จำนวนข่าวน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายสวมฮิญาบ ตามยิงอุสตาซเสียชีวิต ส่วนหลานชายวัย 15 บาดเจ็บสาหัส) และประเด็นการ...

..อ่านต่อ
10 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙)         ในสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวในประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการเมือง (พล.อ.อุดมเดช ถกครม.ส่วนหน้า  นัดแรกแบ่งงานแก้ปัญหาใต้), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเ...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต ก่อนลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการศึกษา (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ย...

..อ่านต่อ
26 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก  มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๒ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ตร. สภ.กรงปินัง จ.ยะลา เสียชีวิต ๓ นาย) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...

..อ่านต่อ
19 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ลอบยิงอดีตครู ตชด. เสียชีวิตที่ อ.จะแนะ ตำรวจคาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ไม่หวังดี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการเมือง (แนวทางประชารัฐ จุดประกายชุมชนปร...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (เหตุระเบิดหน้าโรงเรียน และเหตุวางระเบิดรางรถไฟสายสุไหงโกลก – หาดใหญ่) และ ประเด็นการเมือง (จากเหตุการณ์วางระเบิดในช่วงเวลาที่ผ่านม...

..อ่านต่อ
05 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ ในขณะที่ข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ – ๒๖ ส.ค.๕๙)        ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ใช้ปืนเอ็ม ๑๖ ยิงกำนัน ตำบลตาแกะหน้าร้านน้ำชา เสียชีวิต)        ประเด็นที่ส่งผลในเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ไทย-มาเลย์จับมื...

..อ่านต่อ
29 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ส.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ส.ค.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ มีประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คาร์บอมบ์ 100 กิโล ถล่มโรงแรมเซาท์เทิรน์วิว เสียชีวิต ๑ บาดเจ็บ ๓๐) และประเด็นการเมือง (แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แ...

..อ่านต่อ
หน้า 23 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 251 รายการ