วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

08 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การเยียวยา (หยุด...ฟังเสียงเหยื่อไฟใต้กันบ้าง อย่าเอาผลประโยชน์บนความทุกข์)       ประเด็นข่าวเชิ...

..อ่านต่อ
03 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ – ๒๒ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ – ๒๒ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) โจรใต้วางระเบิดรับปีใหม่ โชคไม่เข้าข้างรัศมีเบนเข้าป่า ทพ. ๕ นายรอดตาย, ๒) ศรีสาครระอุถล่ม ทพ.เ...

..อ่านต่อ
26 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (๑๐ โจรใต้ควงอาวุธสงคราม ป่วนยึดรถบัสจุดไฟเผาวอด) และ อาชญากรรมในพื้นที่ (...๑) รัว ๑๑ มม.ซัลโวอาสาส...

..อ่านต่อ
18 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (...๑) ชวน หวด คสช. กู้ความเชื่อมั่นฟื้นคะแนนคนใต้, ๒) ๑๖ แกนนำค้านโรงไฟฟ้าเทพารายงานต...

..อ่านต่อ
13 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (ความจริง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (รอกีเย๊าะแอ เครือข่ายคนสงขลา ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า)),เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญห...

..อ่านต่อ
05 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่คงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ พ.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ พ.ย.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  เหตุร้ายวัน (โจรใต้ลอบกัดบึ้มอส.นราฯ ชาวบ้านโดนลูกหลงเจ็บ), การเมือง (สุริยะใส แนะบิ๊กตู่ ใจกว้างปล่อยตัวชาวเทพา และ บทสรุป...

..อ่านต่อ
27 พ.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ พ.ย.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  เหตุร้ายวัน (...๑) โจรใต้ลอบบึ้ม!ชุดรปภ.ครูบันนังสตา ตร.พลีชีพ ๑ บาดเจ็บ ๑, ๒) วางบึ้มป่วนสุไหงปาดีโชคดีระเบ...

..อ่านต่อ
20 พ.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

1. บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  อาชญากรรมในพื้นที่ (....๑) รัวยิงพ่อค้าร้านชำนราดับสลด, ๒) ญาติหนุ่มถูกฆ่าหมกสวนยางพบผกก.รือเสาะ เร่งล่าคนร้ายชี้คนพ...

..อ่านต่อ
13 พ.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ต.ค.-๓ พ.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐๐ ( ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ต.ค.-๓ พ.ย.๖๐) ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้)       โดยมีประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  อาชญากรรมในพื้นที่ (คดีเหี้ยม ฆ่า ๒ ศพ แม่-ลูกสาว ๕ ขวบ ตร.มุ่งแก้แค้น พบพ่อเด็กถูกวิสามัญฯ)...

..อ่านต่อ
07 พ.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ต.ค.-๓ พ.ย.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐)       โดยมีประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  อาชญากรรมในพื้นที่ (คนร้ายขี่ จยย.พูดคุยชาวบ้านก่อนชักปืนยิงดับ ๑ – สาหัส ๑ คาดปมขัดแย้งส่วนตัว)  ...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 20 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 193 รายการ