วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

11 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ - ๘ พ.ย. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๒๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๘๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๒ ข่าว จากที่มี ๖๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจ ชรบ.ในยะลา ดับ ๑๔ ศพ-ชิงปืน! และ ๒) 'ปัตตานี'ป่วน ๔ จุด คาร์บอมบ์บ้าน ตร. 2. การเมือง: ๑...

..อ่านต่อ
06 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๓ ข่าว จากที่มี ๑๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๖ ​ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: ๑) ๒ อส.รับเมาหนักยิงพ่อค้าหัวปลาดับคากระบะ ส่วนทหารหนุ่มยังปฏิเสธ จนท.แจ้ง ๓ ข้อหาหนัก และ ๒) ๕ คนร้ายยิงดับ หนุ่มมาเลย์ 2. สิ...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๗๒ ข่าว จากที่มี ๑๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑). การศึกษา: ๑) "กศน.ยะลา" เจอวุฒิฯ ปลอมอื้อ ใช้สอบตำรวจ-สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และ ๒) เรื่องเล่าจาก 'เด็กชายขอบ' ขอโอกาส เพื่อสร...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๗๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ คนร้ายสวมชุดดำเหิม! คว้าอาก้ายิงถล่มผู้ใหญ่บ้านดับคาร้านน้ำชาปัตตานี และ ๒) คนร้ายซุ่ม ยิงผู้ใหญ่บ้านจะนะสาหัส! ขณะขี่ จยย. กลับจากร้า...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๘๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๗๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) 'อังคณา' โพสต์ยืนเคียงข้างผู้ปกป้องความยุติธรรม หลังเหตุผู้พิพากษายิงตัวเอง และ ๒) สิทธิเสรีภาพคนไทย 2. เหตุร้ายรายว...

..อ่านต่อ
07 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๗ ข่าว จากที่มี ๑๘๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! โจรใต้ลอบกัด ซุ่มยิง 'รอง สวป.สภ.บาเจาะ' เสียชีวิตคาที่ และ ๒) ยิงดับผู้ช่วย ผญบ.หญิง น้องสาวเป็น ชรบ.สา...

..อ่านต่อ
30 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ก.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๗๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าว จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) เจาะเบื้องหลังสันติบาลเก็บข้อมูล นศ.มุสลิม, ๒) เก็บประวัตินักศึกษามุสลิม : จุฬาราชมนตรีส่งหนังสือค้านสันติบาลเก็บข้อมูล "ข่าวกรอง...

..อ่านต่อ
23 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๖๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ปรากฏการณ์ใน 'มินดาเนา' จะมีผลต่อการดับ 'ไฟใต้' อย่างแน่นอน 2. การบังคับใช้กฎหมาย: กฎหมายพิเศษชายแดน...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศ ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๖๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายลอบยิง 'รตท. เมืองยะลา' 2. สิทธิมนุษยชน: ๑) จากบิลลี่ถึงอับดุลเลาะ และ ๒) ชุมนุมเหยื่ออุ้มหาย.....

..อ่านต่อ
09 ก.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๐๑ ข่าว จากที่มี ๒๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ๓๐ ส.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายประกบยิงโจ๋ ๑๗ ปีดับ! หลังกลับจากเที่ยวงานแสดงสินค้ายะลา และ ๒) สลดโจรใต้ฆ่าโหดชาวบ้าน 2. การเมือง: &#...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ