วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

21 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๐ ข่าว  จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ ๒ ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต ๑ คน 2. อาชญกรรมในพื้นที่: คนร้ายยิง ๒ ผัวเมีย ดับปริศนากลางสวนยางบันนังสตา ...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: คนร้ายขับกระบะยิงชาวบ้าน 'บาเจาะ' ดับ คาดสร้างสถานการณ์-ขัดแย้งธุรกิจ  2. เหตุร้ายรายวัน: ควบปิคอัพยิง...

..อ่านต่อ
06 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ - ๓ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: คอลัมน์ จับกระแส: การศึกษาเรื่อง 'โอกาส' ไม่ใช่ 'อุปนิสัย' 2. สิทธิมนุษยชน:กสม. เผย 'สตช.-กรมราชทัณฑ์-กอ.รมน...

..อ่านต่อ
02 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒)  ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ ๑ ผู้ใหญ่บ้านสะบ้าย้อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต้ดักกราดยิงถล่ม หกล้อขนมอเตอร์ไซค์ หาดใหญ่ ไปนราธ...

..อ่านต่อ
23 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดสถิติ 'ปิดล้อมบังคับ-ข่มขู่เก็บ DNA' ชายแดนใต้, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' ขอให้นำคนผิดมาลงโทษ ปมวิสามั...

..อ่านต่อ
16 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๙ ข่าว จากที่มี ๑๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๐ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: ซุ่มยิงอดีตกำนันจะแนะสาหัส 2. เหตุร้ายรายวัน:   ๑) แฉแก๊งบึ้ม 'ตำรวจเทพา' แก้แค้นจนท.วิสามัญ ๒ แกนน...

..อ่านต่อ
09 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ้างกวนใจน้องจนเกิดโทสะ  2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์&#...

..อ่านต่อ
02 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๗ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเยียวยา: สภาฯ ตั้งกระทู้ถามเยียวยาเด็กชายแดนใต้-สร้างท่าเรืออ่าวน้ำเมา 2. สิทธิมนุษยชน:  สื่อ 'Wartani' เผยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบห...

..อ่านต่อ
25 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๒๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ส.ส.ปชป. จี้ 'บิ๊กตู่-รมว.ทรัพย์' ทบทวนคำสั่งย้าย 'ชัยวัฒน์' ลง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) 'โ...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๗๓ ข่าว จากที่มี ๒๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ระทึก!! พบระเบิดแสวงเครื่อง ๒ ลูก ซุกหน้าฐาน 'ชคต.บาโงสะโต', ๒) บีอาร์เอ็นรับยิง ชรบ. ๑๕ ศพ และ ๓) ยิงชาวบ้านดับอีก ๒ เด็...

..อ่านต่อ
หน้า 10 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ