วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

 24 พ.ค. 2564 10:15 น. | อ่าน 182
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ พ.ค ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๐ ข่าว จากที่มี  ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) 
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
: ป่วนสุไหงปาดี! คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ทหารบาดเจ็บ ๓ นาย
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
3. การศึกษา: ค้าน พ.ร.บ.การศึกษาฯ "ฉบับประยุทธ์-มีชัย" อ้างลดคุณค่าวิชาชีพ
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'หมอสุภัทร' สุดอัดอั้นโพสต์ฉะ 'กองทัพเดินด้วยงบ' และ ๒) รายงานพิเศษ: เมื่อ 'โจรใต้' เลือกยอมตาย สร้างเงื่อนไขใหม่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะแก้ 'โจทย์' นี้อย่างไร
5. การเมือง: เปิดภาพวงจรปิดทีมผู้ช่วยหาเสียง 'นายกฯ ตากใบ' ล้อมรถ กกต.ข่มขู่
6. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: รายอปัตตานีเงียบกริบ ปชช.หนีภัยโควิดไม่กล้าจับจ่ายซื้อของ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต:
'บิ๊กป้อม'เห็นชอบพัฒนา'ตึกโดม ท่าพระจันทร์' พร้อมอนุรักษ์เมืองเก่าปัตตานี 
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:  การส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: การให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของ ผบช.ระดับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด และการปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) ไทม์ไลน์บ่อนผู้ป่วยโควิด เป็นเหตุสั่งเปลี่ยน ผกก.ยะลา

      ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๐ ข่าว จากที่มี  ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ป่วนสุไหงปาดี! คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ทหารบาดเจ็บ 3 นาย และ ๒) ผิดแผน! โจรใต้จ้องเอาคืน จนท. ยิง M79 ลวงมาลอบบึ้มซ้ำ

      ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๑๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ กกต. สั่งขยายเวลาจัดเลือกตั้ง สท.ตำบลเขื่อนบางลาง  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เปิดภาพวงจรปิดทีมผู้ช่วยหาเสียง 'นายกฯตากใบ' ล้อมรถ กกต.ข่มขู่คุกคาม

      ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๖ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) Army Delivery บุกถึงบ้านปลุกสู้โควิด แจกผลผลิต "โครงการทหารพันธุ์ดี" ๒) เปิดเส้นทางเมียนมาจากมาเลย์ ลอบเข้าไทย ตม.รวบแก๊งนำพาส่งชายแดน ๓) แม่ทัพภาคที่ 4 สำรวจหลักหมุดชายแดนไทย-มาเลย์หลังพบลักลอบเข้าเมืองทางทะเลสูงสุด ๔) 'บิ๊กปั๊ด' ขนคณะลงพื้นที่สำรวจมาตรการป้องกันลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน ๕) ผบ.ฉก. นราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ๖) ผู้การฯยะลา ลงพื้นรามันสอบเหตุโจรใต้ยิง M79 - ระเบิดเสาไฟฟ้าหวังสังหารเจ้าหน้าที่ ๗) ฉก.นราฯปูพรมดูแลหมู่บ้านล็อกดาวน์โควิดพร้อมส่งเสบียงช่วยเหลือ และ ๘) สั่งฟัน 34 จนท.รัฐ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'หมอสุภัทร' สุดอัดอั้นโพสต์ฉะ 'กองทัพเดินด้วยงบ' และ ๒) รายงานพิเศษ: เมื่อ 'โจรใต้' เลือกยอมตาย สร้างเงื่อนไขใหม่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะแก้ 'โจทย์' นี้อย่างไร

      ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๕ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) งานค้นคน คนค้นงาน: ปันรายได้สร้างสุขชุมชน 'หลอดกระจูด' รักษ์โลก ๒) 'บิ๊กตู่' ดันต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ ๓) รายงานพิเศษ : 'ศอ.บต.'จับมือ'อบจ.สงขลา-ผู้นำท้องที่' ช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตฟักทอง และ ๔) เกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานเกลือทะเลไทย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายอปัตตานีเงียบกริบ ปชช. หนีภัยโควิดไม่กล้าจับจ่ายซื้อของ

Comment