วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

 12 เม.ย. 2564 10:27 น. | อ่าน 207
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ เม.ย ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓-๙ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๑ ข่าว จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔-๒ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง กับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔-๒ เม.ย. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง:
๑) รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ดับไม่ได้ เพราะ'ไม่เข้าใจ' หรือ'ชุดความจริง'คนละชุด! และ ๒) เปิดศึก อีกรอบ แก้ไขรัฐธรรมนูญ การเมืองเพิ่มอุณหภูมิ

2. เหตุร้ายรายวัน: โจรใต้ เหิมเกริมหนัก ลอบบึ้ม!-ยิงถล่มซ้ำ ผู้นำศาสนาดับคารถ
3. สิทธิมนุษยชน: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี 2563/64 
4. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: ๑) อำนาจตัดสินใจซื้อเป็นของลูกค้า! ฟังคำตอบ SAAB ถึง อิศรา ปมตั้งบ.คดีฉ้อโกงจีทีตัวแทน  และ  ๒) รู้จักเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยชนิดเสา ทบ.จ่อส่งลงใต้ ผู้ขายเจ้าเก่า "อัลฟ่า6"
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในเรือนจำนราธิวาส
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
การปฏิบัติการตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลรอมฏอน และการติดตามจับกุม มือวางระเบิด และยิงถล่มผู้นำศาสนา
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: แก้ปัญหาเด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้มีโภชนาการต่ำ และการเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ รอบ ๓
3. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: TPIPP ปลื้ม โครงการจะนะฯ เนื้อหอม นักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศสนใจ ร่วมลงทุน สร้างการจ้างงานคนท้องถิ่นมหาศาล
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๑๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔-๒ เม.ย. ๖๔) เป็น ๑.๙๕ ในสัปดาห์นี้   

 

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๑ ข่าว จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง กับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) สำหรับ ในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. - ๙ เม.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๑ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ เหิมเกริมหนัก ลอบบึ้ม!-ยิงถล่มซ้ำ ผู้นำศาสนาดับคารถ ๒) คนร้ายวางระเบิดเสาไฟฟ้า ก่อนยิงปะทะ กับเจ้าหน้าที่เจ็บ 1 ราย ๓) โจรใต้ป่วนนราฯอีก ซ้อนท้ายรถ จยย.ขว้างระเบิดใส่จุดตรวจทหารเจ็บ 2 นาย และ ๔) ดักระเบิด-ยิงซ้ำ "บิหลั่นปัตตานี" ดับคาเก๋ง คาดก่อเหตุผิดคน

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๕ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'ไพศอล' ขอบคุณทุกคะแนนเสียง และ ๒) 'วันนอร์' ยัน 'พรรคประชาชาติ' จะทำหน้าที่เป็น 'ผู้แทนพันธุ์ดี' ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของ ปชช. โดยสันติวิธี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ดับไม่ได้ เพราะ 'ไม่เข้าใจ' หรือ'ชุดความจริง'คนละชุด! และ ๒) เปิดศึก อีกรอบ แก้ไขรัฐธรรมนูญ การเมืองเพิ่มอุณหภูมิ

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๗ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปัตตานีซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ๒) บุกจับลักลอบรุกป่าตัดไม้ ๓) ผบช.ภาค 9 สั่งจับตาพื้นที่ใช้เงินสูง หวั่นเหตุร้ายหลังเลือกตั้งเทศบาล ๔) ดูแลเต็มที่ช่วงรอมฎอน ๕) ครูสาวเครียดถูกสอบ ยันไม่รู้ศิษย์ปล้นรถทำคาร์บอมบ์ ๖) คุมตัวแล้ว1ล่าอีก2 มือซุกบึ้ม-ยิงถล่มผู้นำศาสนาดับคารถ ๗) แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ๘) จนท.ยึดอาวุธปืนสงครามพร้อมกระสุนในป่า คาดคนร้ายเตรียม สร้างสถานการณ์ ๙) เร่งแกะรอยวงจรปิด พบคนร้ายแต่งชุดโต๊ปอำพรางตัวก่อนขว้างระเบิดใส่ฐานทหารพราน ๑๐) ฝ่ายความมั่นคงเชื่อโจรใต้ขว้างระเบิดใส่ฐาน 2 จุด 2 อำเภอที่นราฯมีความเชื่อมโยงกัน และ ๑๑) มทภ.4 เข้มโควิด-เมียนมาอพยพ-อุบัติเหตุสงกรานต์

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๙ เม.ย. ๖๔  ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) พาณิชย์ยะลาเปิดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน ๒) กยท. ใช้โดรน ติดกล้องมัลติสเปคตรัม ๓) จัดยิ่งใหญ่ 8-9 เม.ย.นี้ ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ ๔) เมืองต้นแบบคืบหน้า จีนสนใจ'พลังงานสะอาด' ทำข้อตกลงร่วมทุนกับ tpipp ๕) สุดยอด 'ซอสหลุมพี' หนึ่งความอร่อยแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนโต๊ะแดง จ.นราธิวาส และ ๖) TPIPP ปลื้ม โครงการจะนะฯ เนื้อหอม นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจร่วมลงทุน สร้างการจ้างงานคนท้องถิ่นมหาศาล

Comment