วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

 07 เม.ย. 2564 12:00 น. | อ่าน 207
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มี.ค. - ๒ เม.ย ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง กับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพชีวิต:
ยูนิเซฟเผยผลสำรวจเด็กชายแดนใต้รับวัคซีนน้อย-ทักษะเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี-บีอาร์เอ็น ออกมาประกาศยืนยันแนวทางต่อสู้ตามเดิม 
3. การเมือง: ๑) คิกออฟล่าล้านรายชื่อ ยื่นรื้อระบอบประยุทธ์ ปิยบุตรลุยทั่วประเทศ และ ๒) รายงานพิเศษ: เมื่อทั้งบีอาร์เอ็นและเอ็นจีโอคือศัตรูความมั่นคง รัฐบาลจะหาทางออกอย่างไร 
4. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! คนร้ายดักยิง ผญบ.สายข่าวยาเสพติดเสียชีวิตที่ อ.บาเจาะ และ ๒) บึ้มถังแก๊สถล่ม รถตร.ท่องเที่ยวสนั่น บันนังสตา
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
สกัดขนกระท่อมข้ามชาติ
2. การเมือง: ๑) นายอำเภอเบตงตรวจหน่วยเลือกตั้ง ยังไร้เรื่องร้องเรียนพร้อมย้ำเข้มโควิด  และ  ๒) ผลเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงและเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) รุนแรงลด-หวาดระแวงคลี่คลาย แห่เที่ยวชายแดนใต้ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว, ๒) 'มทภ.4'ย้ำมาตรการเชิงรุก สร้างความมั่นใจช่วงเดือนรอมฎอน, ๓) มทภ.4 เยี่ยมมวลชน บ้านลาเวง นราธิวาสชื่นชมผู้นำชุมชนเข้มแข็งสร้างสันติสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๔) ผบ.ฉก.ทพ.48 จัดชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่บ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง
4.เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: 'ศอ.บต.' ชูแนวคิด 'เอสบีอีซี' พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๖๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ เป็น ๒.๑๘ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง กับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๑ ข่าวใน สัปดาห์ ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๒๐ มี.ค.-๒ เม.ย.๖๔ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่มี ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ด่วน! คนร้ายดักยิง ผญบ.สายข่าวยาเสพติดเสียชีวิตที่ อ.บาเจาะ และ ๒) บึ้มถังแก๊สถล่ม รถตร.ท่องเที่ยวสนั่น บันนังสตา

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๒ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ส่องผลเลือกตั้งเทศบาล แชมป์รักษาเก้าอี้-พลิกล้มช้าง ๒) นายอำเภอเบตงตรวจ หน่วยเลือกตั้ง ยังไร้เรื่องร้องเรียนพร้อมย้ำเข้มโควิด และ ๓) ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (อย่างไม่เป็นทางการ) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คิกออฟล่าล้านรายชื่อ ยื่นรื้อระบอบประยุทธ์ ปิยบุตรลุยทั่วประเทศ ๒) จับตาสนามเดือดปัตตานี ผงะเงินสะพัด-วิชามารอื้อ และ ๓) รายงาน พิเศษ: เมื่อทั้งบีอาร์เอ็นและเอ็นจีโอคือศัตรูความมั่นคง รัฐบาลจะหาทางออกอย่างไร

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๕ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เลือกทหารกองเกิน ๒) รุนแรงลด-หวาดระแวงคลี่คลาย แห่เที่ยวชายแดนใต้ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ๓) 'มทภ.4'ย้ำมาตรการเชิงรุก สร้างความมั่นใจช่วงเดือนรอมฎอน ๔) จับแก๊งรถตู้ขนต่างด้าว จากใต้ไปสมุทรสาคร โยงใยนราฯถึงปทุมฯ ๕) รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ๖) มทภ.4 เยี่ยมมวลชนบ้านลาเวง นราธิวาสชื่นชมผู้นำชุมชนเข้มแข็งสร้างสันติสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๗) ผบ.ฉก.ทพ.48 จัดชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่บ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'ศอ.บต.' ชูแนวคิด 'เอสบีอีซี' พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ ๒) TPIPP ทำ MOU ลงทุนโครงกรพลังงานทดแทน 1800 MW ร่วมกับ China Overseas Investment ๓) คมนาคมนำร่องโครงข่าย ทางพิเศษระหว่างเมือง-ระบบราง 3 เส้นทาง และ ๔) สุดปัง !!! ซุปหนังวัว ' ทัวร์เปาะนิ ' อร่อยเด็ด 43 ปี นราธิวาส ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment