วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

 14 ต.ค. 2563 10:53 น. | อ่าน 234
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
:  ลอบบึ้มทหารพราน
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต ๑ นาย
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: นักธุรกิจแฉ!ถูก'ศอ.บต'ลอยแพ
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: เครือข่ายร.ร.เอกชนอิสลามสงขลาเรียกร้องร่วมกันปกป้องจะนะ ชี้เป็นแหล่งอาหารสมอง-ประมงเกษตรของชาติ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
: ๑) ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านย่านเมือง ๒) ปัตตานีเตรียม ส่งเสริมเลี้ยง'ปูทะเล'เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ชายแดนใต้ ๓) ศอ.บต. เตรียมยกระดับขนส่งทางราง ลดค่าใช้จ่ายพยุงธุรกิจเอกชนชายแดนใต้ ) สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ คณะกรรมการอิสลาม ยกระดับความน่าเชื่อถืออาหารฮาลาลไทย เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT) ๕) ลองกองผลไม้ไทยๆ รสชาติอร่อย ๖) ผอ.อสป.เปิดแผนพัฒนา ท่าเทียบเรือ ประมงชายแดนใต้ เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเชคอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี และ ๗) ที่เที่ยวเบตง จ.ยะลา อย่าพลาดเช็กอิน 'สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง' (คลิป)
2. ยาเสพติด: จับผงนรกเครือข่ายแว้ง
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๓๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) เป็น ๒.๕๖ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข ๓ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 5 ศาสนาเตรียม 'เดิน 4 พันโล' สร้างสันติภาพ เริ่ม 13 ต.ค.นี้

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ลอบบึ้มทหารพราน

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) อาจารย์ ม.ดัง เข้าชื่อ 75 คนจี้อัศวินลาออกเปิดทางเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทพ.31 ปลุกขวัญกำลังพลลงภาคใต้ ๒) แม่ทัพภาค 4 พบผู้นำศาสนาพุทธ-มุสลิมหาความร่วมมือสร้างสันติสุข และ ๓) มทภ.4 สั่งเข้มตลอดแนวชายแดนสุไหงโก-ลก หลังมีคนลักลอบเข้าไทยอย่างผิดกฎหมายในช่วงโควิด-19 ระบาดรอบ 2 ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต1 นาย และ ๒) รายงานพิเศษ: แผนร้ายขบวนการบีอาร์เอ็น ที่คนไทยพุทธในพื้นที่ต้องรู้

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านย่านเมือง ๒) ปัตตานีเตรียม ส่งเสริมเลี้ยง'ปูทะเล'เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ชายแดนใต้ ๓) ศอ.บต.เตรียมยกระดับขนส่งทางราง ลดค่าใช้จ่ายพยุงธุรกิจเอกชนชายแดนใต้ ๔) สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ คณะกรรมการอิสลาม ยกระดับความน่าเชื่อถืออาหารฮาลาลไทย เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT) ๕) คอลัมน์ Live Release: 'เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์' ชวนอุดหนุนลองกอง ของดี จ.ยะลา ๖) ลองกองผลไม้ไทยๆ รสชาติอร่อย ๗) ผอ.อสป.เปิดแผนพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้ เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเชคอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี และ ๘) ที่เที่ยวเบตง จ.ยะลา อย่าพลาดเช็กอิน 'สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง' (คลิป) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) นักธุรกิจแฉ!ถูก 'ศอ.บต' ลอยแพ ๒) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อัปเดตสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา ยังคงเกาะติดเดินหน้า เร่งแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ และ ๓) 'หมอสุภัทร' เปรยม็อบจะนะ อาจต้องไปปักหมุดที่ กทม.

Comment