วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

 10 ส.ค. 2563 12:32 น. | อ่าน 260
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
สิทธิมนุษยชน: เครือข่ายอภิสิทธิ์ชน และปมความขัดแย้งทางสังคม
2.การเมือง: เยาวชนปาตานีปลดแอกไล่'บิ๊กตู่' หน้ามัสยิดโบราณกรือเซะ
3. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: 'มาราปาตานี'คืนชีพ วาระซ่อนเร้น หรือเป็นเพียงการฉวยโอกาส
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. กีฬา:
แข้งนราโชว์ป๋าสวมคราบ 'ฮีโร่' แจกไอติมเด็ก
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'ป้อม'ชูธงแก้ค้ามนุษย์ขึ้นเทียร์ ๑, ๒) ทภ.4 เผยป่าใต้ถูกถาง ๒๐๐ ไร่, ๓) ลุ้นระทึก! จนท.อีโอดีเข้าตรวจสอบ จยย. ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ใกล้สถานีรถไฟพัทลุง, ๔) ปัตตานีกู้รถ จยย. ต้องสงสัยจอดนานผิดปรกติ, ๕) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๔ ส่วนหน้าแจงข่าว บิดเบือน กรณีหายตัว 'มูสยูวัน เจาะอาแซ' และ ๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๔ ส่วนหน้า เข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้
3. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑) ปั้นแบรนด์ ทุเรียนใต้ หรอยแรง แพงจริง, ๒) ศอ.บต.ผลักดันศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ วิสาหกิจชุมชนทายาท เกษตรกร ตำบล ยะต๊ะ และ ๓) รัฐบาลเตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลาปลายปีรับนักท่องเที่ยว
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๔๙ ในสัปดาห์ที่ แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓) เป็น ๒.๖๑ ในสัปดาห์นี้


 

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะ สีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 'มาราปาตานี'คืนชีพ วาระซ่อนเร้น หรือเป็นเพียงการฉวยโอกาส  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 'คณะพูดคุยสันติสุข'จะไม่หยุดชะงัก

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) ๐ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว จากที่มี ๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สมการการเมือง: สิงหาฯระทึก แฟลชม็อบขยายวง ส.ว.-ส.ส เร่งสปีด หนุนแก้ไข รธน. หวังลดเงื่อนไข สกัดม็อบไฟลามทุ่ง  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'เยาวชนปาตานีปลดแอก' ชุมนุมร้องยุบสภา-ร่าง รธน.ใหม่ และรัฐหยุดคุกคามประชาชน และ ๒) 'เยาวชนปาตานีปลดแอก' ชุมนุม หน้ามัสยิดกรือเซะ ชู3นิ้ว ตะโกนขับไล่'บิ๊กตู่'

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๒๕ ก.ค ๖๓-๗ ส.ค. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'ป้อม'ชูธงแก้ค้ามนุษย์ขึ้นเทียร์ 1 ๒) ทภ.4 เผยป่าใต้ถูกถาง 200 ไร่ ๓) ลุ้นระทึก! จนท.อีโอดีเข้าตรวจสอบ จยย.ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ใกล้สถานีรถไฟพัทลุง ๔) ปัตตานีกู้รถ จยย. ต้องสงสัยจอดนานผิดปรกติ ๕) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแจงข่าวบิดเบือน กรณีหายตัว 'มูสยูวัน เจาะอาแซ' และ ๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๔ ข่าว จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผู้ประกอบการพร้อม เริ่มเฟส 6 ได้ทันที ๒) ส้มจุกฟื้นคืนวิถีชุมชน ๓) นำคณะทูตลงพื้นที่ สำรวจกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวไทย ๔) ปั้นแบรนด์ ทุเรียนใต้ หรอยแรง แพงจริง! ๕) ท้องถิ่นพูด: ยูโซะ สาและ เกษตรกร ต.ลำพะยา 'ปลูกทุเรียนพื้นบ้าน' ๖) ท้องถิ่นพูด: รศ.ดร.จรัสศรี ศรีนวล อาจารย์ม.อ. 'จุดเด่นทุเรียนพื้นบ้าน' ๗) ขายไอติมเงินดีกว่าเตะไทยลีก! 'ไอ้แมงมุม'ขอพักค้าแข้งก่อน ๘) คลังแจงยอดเดือนมิ.ย.แห่ขอธุรกิจ 'สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์' สะสม 1.2 พันราย ๙) 'ภูมิใจไทย' ล่องใต้ จัดอบรมเกษตรกร ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครบวงจร ๑๐) พิชิตทะเลหมอก ขึ้นยามเช้าได้ด้วย 'อัยเยอร์เวง-ฆูนุงซีลีปัต' สรวงสวรรค์แห่ง'เบตง' ๑๑) 'วิจัย-นวัตกรรม' โมเดลลดความรุนแรงพื้นที่ชายแดนใต้ ๑๒) TED Fund แนะเยาวชนที่ต้องการทำธุรกิจ ยื่นขอรับทุนให้เปล่าได้ 16 ศูนย์ CI ทั่วไทย ๑๓) ศอ.บต.ผลักดันศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ ๑๔) พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี ๑๕) รองฯ ประวิตร เน้นย้ำให้ควบคุม ตรวจสอบการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมง ตรวจสอบแรงงานในภาคประมง ๑๖) เกษตรกรชาวลพบุรี สั่งทุเรียนเสริมรากพันธุ์ มูซังคิง 500 ต้น ปลูกในพื้นที่ ๑๗) กรมพัฒนาธุรกิจฯ เดินหน้าดึงคนรุ่นใหม่ประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์-มอ.โชว์ผลงานเด่นซิวแชมป์ ๑๘) รัฐบาลเตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลาปลายปีรับนักท่องเที่ยว ๑๙) กรมศุลฯลุยจับสินค้าลักลอบสินค้าเข้าประเทศ เดือนต.ค.62 - ก.ค. 63 รวมกว่า 2 หมื่นคดี มูลค่ากว่า 2.6 พันล้าน และ ๒๐) สวนใต้ชงศอ.บต.ของบ300ล้านตั้งรง.ถุงมือยาง-รื้อฟื้น'อินโร' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) สมาคมการค้ายาสูบโวยบุหรี่เถื่อนทะลักช่วง COVID สวนกระแสล๊อคดาวน์ ครวญร้านค้ากระทบหนัก ร้องภาครัฐจัดการเด็ดขาด และ ๒) 'สมาคมค้ายาสูบไทย' โวย บุหรี่เถื่อน ทะลักช่วงโควิด-19

Comment