วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

 13 ก.ค. 2563 11:04 น. | อ่าน 353
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ ก.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
การบังคับใช้กฎหมาย: การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ จากมินดาเนาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ใช้แผนลวงทหารฯยิงถล่ม ฐานนราธิวาส-ก่อนวางระเบิดซ้ำ! และ ๒) คนร้ายขี่ จยย.ประกบ ยิง 'อส.ทพ.' เสียชีวิตที่ยะลา คาดโยงเหตุก่อความไม่สงบ
3. สิทธิมนุษยชน: ๑) เจ้าหน้าที่ยังตามนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เหตุสงสัยร่วมเวที นิคม อุตสาหกรรมจะนะ, ๒) ยื่น'ยูเอ็น' และ ๓) เครือข่ายเทพา ค้าน นิคมอุตสาหกรรมจะนะ
4. ทุจริตคอร์รัปชั่น: ผลวิจัยพบ ขรก.ส่วนกลางร้อยละ ๓๖ เคยพบเห็นการทุจริตในหน่วยงานของตน
5. การเมือง: ๑) พท. ยำมหาดไทย-รถ อส. คุณนายใช้  และ  ๒) ชงตั้ง กมธ. ๗๒ คน-อีก ๗๐ วันโหวต สภาแฉงบ 'มท.'
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
๑) 'บิ๊กแป๊ะ'ลงใต้แถลงจับแก๊งยา ๒ คดีใหญ่, ๒) แฉประวัติโจรใต้ที่ถูกเด็ดหัว เคยก่อคดีบึ้มทหารดับ 2 โยงเครือข่ายค้ายาเสพติด, ๓) ปส. ลุยทลายเครือข่าย ยาเสพติด สท.แว้ง นาราธิวาส ยึดทรัพย์กว่า 20 ล้านบาท, ๔) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า แจงเหตุปะทะ เครือข่ายยาเสพติดที่ปัตตานี, ๕) นราธิวาส เปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และ ๖) ตชด.ภาค ๔ รวบ บังแมน ริค้ายาเสพติด คาคอนโดดังหาดใหญ่
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ศูนย์อำนวยการแพทย์ จว.ใต้ ติวเข้มซ้อมแผนเผชิญเหตุร้าย, ๒) ทหารพรานนาวิกฯ คุมเข้ม เวียนเทียน อาสาฬหบูชากลางวัน ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังโควิด ๑๙ และ ๓) ผบ.พล.ร.๑๕ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.เน้นย้ำการปฏิบัติในการควบคุมพื้นที่ป้องกัน เหตุรุนแรง หลังสถานการณ์โควิดดีขี้น
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ขยายไทยแลนด์ริเวียร่า ๘๐๐ กม., ๒) ๖ พันไฟลต์ว่อนสนามบินภูธร, ๓) ทุเรียนชายแดนใต้ 'ปิดทอง' ผนึก 'ซีพี' ขายจีน, ๔) กลุ่มสตรีชายแดนสงขลา ตัดเย็บ 'ชุดมุสลิม' เสริมรายได้ยุคโควิด, ๕) นักธุรกิจสงขลาแนะตั้งวงถกเมืองต้นแบบจะนะ, ๖) ททท.นราธิวาส จัดกิจกรรมเส้นทาง ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Mormal @ นราธิวาส, ๗) 'ฟู้ดแพนด้า' เปิดนราธิวาส จังหวัดที่ ๖๗ พร้อมให้บริการส่งอาหาร-สร้างงานคนพื้นที่ และ ๘) หนุนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯจะนะ
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๖๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) เป็น ๑.๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย-๑๐ ก.ค. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ใช้แผนลวงทหารฯยิงถล่ม ฐานนราธิวาส-ก่อนวางระเบิดซ้ำ! และ ๒) คนร้ายขี่ จยย.ประกบ ยิง 'อส.ทพ.' เสียชีวิตที่ยะลา คาดโยงเหตุก่อความไม่สงบ

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ บทบาทและสถานะของการเลือกตั้งซ่อม ต่อการเมือง และประชาธิปไตยของไทย  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) พท.ยำมหาดไทย-รถ อส. คุณนายใช้ และ ๒) ชงตั้งกมธ. 72 คน-อีก 70 วันโหวต สภาแฉงบ 'มท.'

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๙ ข่าว จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนว โน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  คงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศูนย์อำนวยการแพทย์ จว.ใต้ ติวเข้มซ้อมแผนเผชิญเหตุร้าย ๒) ทหารพรานนาวิกฯ คุมเข้ม เวียนเทียน อาสาฬหบูชากลางวัน ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19 และ ๓) ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.เน้นย้ำการปฏิบัติในการควบคุมพื้นที่ป้องกัน เหตุรุนแรง หลังสถานการณ์โควิดดีขี้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ แค่ตัดไม้ทำลายป่ายังแก้ไม่ได้ 'ไฟใต้' ที่ใหญ่กว่าหลายเท่าจะแก้ได้อย่างไร

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงบวก ๒๗ ข่าว จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ขยายไทยแลนด์ริเวียร่า 800 กม. ๒) 6 พันไฟลต์ว่อนสนามบินภูธร ๓) ทุเรียนชายแดนใต้ 'ปิดทอง' ผนึก 'ซีพี' ขายจีน ๔) กลุ่มสตรีชายแดนสงขลา ตัดเย็บ 'ชุดมุสลิม' เสริมรายได้ยุคโควิด ๕) นักธุรกิจสงขลาแนะตั้งวงถกเมืองต้นแบบจะนะ ๖) ททท.นราธิวาส จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Mormal @ นราธิวาส ๗) 'ฟู้ดแพนด้า' เปิดนราธิวาส จังหวัดที่ 67 พร้อมให้บริการส่งอาหาร-สร้างงานคนพื้นที่ และ ๘) หนุนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯจะนะ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) BOI ตีกลับเมืองอุตฯจะนะ 4 แสนล้าน TPI ที่ 7 พันไร่เป็นสีเขียว-เร่งประชาพิจารณ์ปรับผังสีม่วง ๒) คอลัมน์ ข่าวลึก ปมลับ: เปิดลับ ธุรกิจค้าบุหรี่เถื่อน 2020 สยายปีก คุมตลาดทั่วไทย ปล้นภาษีรัฐปีละ 3-4 พันล้านบาท. ๓) ค้าชายแดน 5 เดือนแรกของปี 63 มูลค่า 5 แสนล้านลดลงเกือบ 10% และ ๔) ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-เข้าพรรษาเหงา

Comment