วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

 29 มิ.ย. 2563 12:36 น. | อ่าน 267
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มิ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
เหตุร้ายรายวัน: ยิง ๒ ศพ ผู้ช่วย ผญบ.-หนุ่มโรงงาน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
๑) ยาเสพติด:
๑) จับยาบ้า ๒ ล้านเม็ดรายใหญ่ภาคใต้, ๒) รวบค้ายาบ้า-เงินหมุนเวียน ๑๔๗ ล้าน, ๓) รวบ ๒ หนุ่มหัวใส เปิดเพจขายใบกระท่อมออนไลน์ จัดส่งลูกค้าทั่วประเทศ, ๔) ตร.ไล่ตาม จยย. หนีด่าน!! หนุ่มแหกโค้ง โดนเหล็กพักเท้าแทงหน้าแข้ง-เจอซุกกัญชา, และ ๕) ยึดพืชกระท่อม ๙ กระสอบ หนักรวม ๒๖๐ กก. ใกล้ชายแดนไทย - มาเลเซีย
๒) การเมือง: ปี่กลองการเมืองท้องถิ่น  
๓) การศึกษา: รร. จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดเรียน 100%
๔) การช่วยเหลือประชาชน: ๑) บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ' ร้อย ทพ.๔๘๐๖ ได้ผลผลิตดี ส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ และ ๒) ฉก.นราธิวาส พบปะเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ อสม.ในพื้นที่
๕) เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ม.อ.พัฒนาแบริเออร์หุ้มยางลดอุบัติเหตุ, ๒) เชื่อมรถไฟ-มอเตอร์เวย์, ๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษาปลูกผักกูดในที่ดินเปรี้ยวจัด พบปลูกได้ใช้ทุนน้อย ขายได้ราคาดีมีกำไร, ๔) โรงตึ๊ง ทม.เบตง ลดดอก ช่วย ปชช. ประสบภัยโควิด, ๕) นักท่องเที่ยววิถีใหม่ แห่ชมสนามบินนานาชาติเบตง, ๖) ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต, ๗) ศอ.บต. หารือโครงการจัดซื้อที่ดินพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จ.นราธิวาส, ๘) คนนับพัน แห่ชมทะเลหมอกวิว 360 องศาสถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ของนราฯ, ๙) นักเปิปแดนมังกรแห่ซื้อทุเรียนเย้ยโควิด และ ๑๐) นราธิวาส เปิดขายสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19
๖) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) รวบเครือข่ายขนต่างด้าว, ๒) เตือนภัยภาคใต้ตอนล่างและตอนบน ระวัง! กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุ หลังพบ จยย. ถูก โจรกรรมจำนวนมาก และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงกรณีนายสิบทหารเกิดภาวะ เครียดยิงปืนขึ้นฟ้า ย่านตลาดเก่าเมืองยะลา
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๙๗ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓)เป็น ๒.๖๕ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในช่วงวันที่ ๑๓-๒๖ มิ.ย.

      ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ยิง 2 ศพ ผู้ช่วย ผญบ.-หนุ่มโรงงาน

      ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ทิ้งหมัดเข้ามุม: ปี่กลองการเมืองท้องถิ่น  

      ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๘ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ภาพข่าว: คอลัมน์ เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร: ขึ้นเขา ๒) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รวบเครือข่ายขนต่างด้าว ๓) ตร.ยะลา ติวเข้มกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมภาคประชาชน ๔) เตือนภัยภาคใต้ตอนล่างและตอนบน ระวัง! กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุ หลังพบ จยย. ถูก โจรกรรมจำนวนมาก ๕) ทหารพรานนาวิกโยธิน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่ก่อนเปิดเทอม และ ๖) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณีนายสิบทหารเกิดภาวะ เครียดยิงปืนขึ้นฟ้า ย่านตลาดเก่าเมืองยะลา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'ดต.'เมาทะเลาะเมียคลุ้มคลั่ง! 'ชักปืนยิงขึ้นฟ้า-ไล่ยิงเมียเจ็บ' และ ๒) มอดไม้เหิมเกริม!! รุกป่าบน เทือกเขาสันกาลาคีรี โค่นเรียบกว่า 36 ไร่

      ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๑ ข่าว จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ม.อ.พัฒนาแบริเออร์หุ้มยางลดอุบัติเหตุ ๒) เชื่อมรถไฟ-มอเตอร์เวย์ ๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษาปลูกผักกูดในที่ดินเปรี้ยวจัด พบปลูกได้ ใช้ทุนน้อย ขายได้ราคาดี มีกำไร ๔) โรงตึ๊งทม.เบตงลดดอก ช่วยปชช.ประสบภัยโควิด ๕) นักท่องเที่ยววิถีใหม่ แห่ชมสนาม บินนานาชาติเบตง ๖) ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ๗) ศอ.บต. หารือโครงการจัดซื้อที่ดินพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จ.นราธิวาส ๘) คนนับพัน แห่ชมทะเลหมอกวิว 360 องศาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของนราฯ ๙) นักเปิปแดนมังกรแห่ซื้อทุเรียนเย้ยโควิด และ ๑๐) นราธิวาส เปิดขายสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) สุไหงปาดี 'ตลาดนัดวันเสาร์' เปิดขายวันแรกไม่ค่อยคึกคัก และ ๒) นักวิชาการต้าน ศอบต. จ้าง 136 บัณทิตอาสาปิดตาชาวบ้าน

Comment