วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

 01 มิ.ย. 2563 11:13 น. | อ่าน 321
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายควงปืนสงครามกราดยิงชาวบ้านยะหริ่งเสียชีวิต ๑ ราย
2. สิทธิมนุษยชน: ผสานวัฒนธรรมชี้ตัดสัญญาณมือถือหมายเลขที่ยังไม่ยืนยันใบหน้า ๓ จว.ใต้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต:
ชาวไทยมุสลิม จชต.ร่วมละหมาด เนื่องในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี 
2. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙
3. การเมือง: สส.ปัตตานี เสนอโอนงบฟื้นฟูสู่ตำบลโดยตรง ไม่ผ่านจังหวัด-อำเภอ ให้ชุมชนพึ่งตนเอง
4. ยาเสพติด: เกาะ ตร.รถไฟจับยา ๑๐ ล้าน สบช่อง-ผ่อนปรนโควิด หนุ่มขนไอซ์ล่องส่งใต้, ๒) กองปราบบุกหิ้วผู้ต้องหาแหกคุกหนี กบดานใน ๓ จว.ใต้, ๓) บุกค้นแหล่งผลิต-ขาย'น้ำใบกระท่อม'รายใหญ่หาดใหญ่ เจอจะๆต้มคาหม้อ
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๖๘ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๗๔ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ ในช่วงวันที่ ๑๖-๒๙ พ.ค. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ คนร้ายควงปืนสงครามกราดยิงชาวบ้านยะหริ่งเสียชีวิต ๑ ราย

      ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้าคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สส.ปัตตานี เสนอโอนงบฟื้นฟูสู่ตำบลโดยตรง ไม่ผ่านจังหวัด-อำเภอ ให้ชุมชนพึ่งตนเอง

      ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) อดีตทหารขอโทษยิงปืนขึ้นฟ้า ๒) ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ ตอน กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 และ ๓) บุกรวบผู้ต้องหาคดีความมั่นคง 3 หมายจับ พบประวัติสังหารทหาร 4 นาย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์: บทความพิเศษ: เรียนออนไลน์แต่ชายแดนใต้ซิมโดนตัด

      ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สสว. ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัยรัฐ 'ปั้น'ผู้ประกอบการให้เป็น 'ดาว'เร่งขยายธุรกิจหวังกระตุ้น การเติบโตแบบ ก้าวกระโดด ๒) มั่นใจภาคใต้ส่งออกข้าวสู่อาเซียน และ ๓) แนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบ กำแพงคอนกรีต ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ : เมืองต้นแบบที่ 4 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ข้อสำคัญอยู่ที่ 'ศอ.บต. ต้องไม่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิดพลาด'

Comment