วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

 25 พ.ค. 2563 11:59 น. | อ่าน 348
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๘ ข่าว จากที่มี ๑๔๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
การบังคับใช้กฏหมาย: 'หมอสุภัทร' โยงต่อพรก.ฉุกเฉินกับรัฐประหารเงียบ สกัดม็อบไล่ 
2. การศึกษา: แม่เศร้า!ลูก ๕ คนไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ครอบครัวลำบาก-สภาพบ้านผุพัง
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
มั่นคงเชื่อฝีมือฝาแฝด'หลำโส๊ะ' ระเบิดคาร์บอมบ์!หน้า 'ศอ.บต.'
2. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙
3. ยาเสพติด: ๑) ยึดยาบ้ากว่าแสนเม็ดมูลค่าเกือบ ๕ ล้านถูกนำมาวางไว้ริมเสาไฟฟ้ารอคนมารับ และ ๒) มทภ.4 ย้ำกำลังพลชายแดนภาคใต้ ต้องไม่ข้อง เกี่ยวยาเสพติด
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ขายออนไลน์ 'สินค้าวัฒนธรรม' พลัง'บวร'กระตุ้นเศรษฐกิจ, ๒) ยะลาคึกคัก, ๓) ยะลาซื้อทอง-ฉลองฮารีรายอ, ๔) TPOLY รับทรัพย์จากโรงไฟฟ้าปัตตานี ลุยใส่เกียร์ห้าเดินหน้าประมูลงานรัฐ-เอกชน มั่นใจผลงานปี 63 โตทะลุเป้า, ๕) บรรยากาศจับจ่ายเสื้อผ้าเมืองเบตง คึกคักต้อนรับ เทศกาล ฮารีรายออีฎิ้ลฟิตริของพี่น้องมุสลิม, ๑๑) สถาบันอาหารเผยโควิด-19 พลิกโฉมแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย และ ๖) ผลิตภัณฑ์กระจูด สร้างรายได้ชาวเจาะ ไอร้อง นราธิวาส
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๙๗ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๖๘ ในสัปดาห์นี้

 

      ในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๔๘ ข่าว จากที่มี ๑๔๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ทั้งในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ และในช่วง ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

      ไม่มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ทั้งในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ และในช่วง ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 'เสี่ยเฮ้ง' ปัดนำ ๔ ส.ส. ไปนครปฐมรับ 'บิ๊กป้อม' ยันไร้การเมือง  

      ในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร ๒) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: อุทธรณ์ยืนประหารป่วนใต้ และ ๓) มั่นคงเชื่อฝีมือฝาแฝด'หลำโส๊ะ' ระเบิดคาร์บอมบ์!หน้า 'ศอ.บต.'

      ในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ คมคิดฅนเขียน: รับใบสั่งใครมา? ๒) ขายออนไลน์ 'สินค้าวัฒนธรรม' พลัง'บวร'กระตุ้นเศรษฐกิจ ๓) ยะลาคึกคัก ๔) คอลัมน์ ข่าวห้องค้า: 'ทีพีซีเพาเวอร์' เดินเครื่องโรงไฟฟ้า ๕) ไปเหนือล่องใต้รถไฟให้บริการแล้ว ๖) ยะลาซื้อทอง-ฉลองฮารีรายอ ๗) 'ไทยสมายล์'พร้อมกลับมาให้บริการ'เที่ยวบินในประเทศ' ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ๘) กษ.ดันเกษตรกรเป็นนักขายผ่านออนไลน์ ๙) TPOLY รับทรัพย์จากโรงไฟฟ้าปัตตานี ลุยใส่เกียร์ห้าเดินหน้าประมูลงานรัฐ-เอกชน มั่นใจผลงานปี 63 โตทะลุเป้า ๑๐) บรรยากาศจับจ่ายเสื้อผ้าเมืองเบตง คึกคักต้อนรับเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลฟิตริของพี่น้องมุสลิม ๑๑) สถาบันอาหารเผยโควิด-19 พลิกโฉมแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย และ ๑๒) ผลิตภัณฑ์กระจูด สร้างรายได้ชาวเจาะไอร้อง นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ใกล้ 'เทศกาลรายอ' ร้านทองขายไม่ดี ทุกร้านเงียบเหงา ๒) รายงาน: 'เด็กสาว'เด็ดดอกไม้สะเทือนเครือ'ทีพีไอ' ทำ'ประชัย'ร้อนใจร่อน จม.การันตี'ศอ.บต.' ๓) รายงาน: พ่ายแต่ยกแรก 'แผนเปลี่ยนสีผังเมือง' หนุนทุนปิโตรเคมี 'ผู้บริหารหนุ่มศอ.บต.' ถูก 'เด็กสาวลูกทะเล' เชือดนิ่ม ๔) ปัตตานีร้านขายชุดรายอได้รับผลกระทบหนักหลังปชช.ออกมาจับจ่ายไม่มาก และ ๕) คอลัมน์ Insight ASEAN: ผลกระทบเศรษฐกิจฐานราก ชายแดน'ไทย-มาเลเซีย'จากโควิด-19

Comment