วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๖๐

 04 ก.ย. 2560 14:56 น. | อ่าน 1629
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
        ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (บึ้มนราธิวาส! คนร้ายขว้างระเบิดใส่ป้อมจุดตรวจ โชคดีไม่มีคนเจ็บ) และ อาชญากรรมในพื้นที่ (โหด! โทรลวงออกมาฆ่า หนุ่มยะหริ่ง เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด)
        ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การเมือง (...๑) บิ๊กโด่ง ลงพื้นที่ยะลา ดูความคืบหน้าโรดแมป, ๒) การให้ความช่วยเหลือกับสถานประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ ๓) ดุสิตโพล คนพอใจ ครม.สัญจร), เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา (SIPS (Smart Infrastructure for Public Safety) โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ), ยาเสพติด (บุกจับเครือข่ายยาเสพติดเรือนจำ พร้อมของกลางยาบ้า/เงินไทย-ตปท.), การเยียวยา (ผบ.พล.ร.๕ เข้าเยี่ยมคนขับรถโรงเรียนชนกับรถทหาร-กำชับกำลังพลอย่าประมาท), การศึกษา (ติวครูปฐมวัย), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) สนข.ตั้งเป้าเปิดบริการปี ๗๒ ไฮสปีดเทรน กรุงเทพฯ-ปาดัง, ๒) เปิดแผนฮับโลว์คอสต์แห่งอาเซียน, ๓) แล็บประชารัฐ, ๔) ด่านสะเดาคึกคัก คนไทย นทท.มาเลย์-สิงคโปร์ แห่เที่ยววันหยุดฮารีรายอ และ ๕) ยางราคาตกโค่นทิ้ง ปลูกมัลเบอร์รี่แทน แค่ ๑ ไร่ ฟันรายได้ปีละ ๑ แสนบาท), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (...๑) เปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒) ประทับใจในหลวง ร.๙ ที่ทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด), การช่วยเหลือประชาชน (นราธิวาสติวเข้มงานศูนย์ดำรงธรรม ต้องทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหา ปชช.), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) ยะลาคุมเข้มรับวันชาติมาเลย์ฯ หวั่นโจรใต้สร้างสถานการณ์, ๒) ศรีวราห์ลุยสงขลา รับตัว ๑ ใน ๖ ผู้ต้องหา ปล้นรถทำคาร์บอมบ์, ๓) โจรใต้ ขว้างระเบิด จุดตรวจ ตร.รือเสาะ คุมตัวผู้ต้องสงสัยสอบเครียด และ ๔) ปล้นเต็นท์รถมอบตัวแม่ทัพ ๔, วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (...๑) ชาวมุสลิม ๓ จชต.คอยรถไฟ เพื่อเดินทางกลับบ้าน ร่วมฉลองเทศกาลฮารีรายอ, ๒) แบรนด์ดังประจำถิ่น: ผ้า ยกอยุธยา มรดกแห่งผืนผ้าจากบรรพชน, ๓) วธ.ทำแผนวัฒนธรรมเชื่อมชายแดนใต้ และ ๔) นราฯชวนดูผีเสื้อน้ำตกปาโจ), กีฬา (สวยและเก่ง! เยาวชนชายแดนใต้สร้างชื่อ คว้าทองปันจักสีลัตซีเกมส์) และ ความร่วมมือของภาคประชาชน (...๑) คึกคัก! ประชาชนแห่สมัครจิตอาสา งานถวายพระเพลิงพระบรมศพเนืองแน่น, ๒) คกป.ถกหนักคัดโครงการประชาสังคมดับไฟใต้ และ ๓) ประชาสังคมหนุนดับไฟใต้)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) เล็กน้อย

        ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียง ๒ ข่าว และเป็นประเด็นเชิงบวก รายงานโดยสื่อมาเลเซีย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
       
  ​ประเด็นแรก New Straits Time รายงานอ้างแถลงการณ์ของ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ให้ความเห็นสนับสนุนมาตรการคุมเข้มปิดช่องทางผ่านแดนธรรมชาติ ๔๐ จุด ริมแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างอำเภอสุไหงโกลกกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดต่อเนื่องกันหลายเดือนแล้ว ควบคู่กับการเพิ่มมาตรการลาดตระเวณตรวจตราพรมแดนของทหารและตำรวจทั้งสองประเทศ แม่ทัพภาคที่ ๔ เชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย และการกระทำผิดกฏหมายตลอดแนวพรมแดน
        ประเด็นที่สอง The Star รายงานข่าวเกี่ยวกับตุมปัตเมืองชายแดนรัฐกลันตัน ซึ่งมีที่ตั้งติดกับ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ว่า เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในรัฐ กลันตัน แต่มีวัดวาอารามและแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาถึง ๒๕ แห่ง ไกด์นำเที่ยวจากรัฐกลันตันเชื่อว่า ตุมปัตมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนี่งในอนาคต

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 4.6672ln(x) + 4.6019) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.157ln(x) + 1.8531) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

       ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)                  

  2017-08-12

  15

  4

  3.75

  2017-08-13

  20

  0

  20.00

  2017-08-14

  8

  2

  4.00

  2017-08-15

  8

  1

  8.00

  2017-08-16

  17

  5

  3.40

  2017-08-17

  25

  8

  3.13

  2017-08-18

  12

  3

  4.00

   

  15.00

  3.29

  6.61

  2017-08-19

  8

  3

  2.67

  2017-08-20

  6

  1

  6.00

  2017-08-21

  4

  0

  4.00

  2017-08-22

  4

  0

  4.00

  2017-08-23

  21

  4

  5.25

  2017-08-24

  17

  4

  4.25

  2017-08-25

  14

  0

  14.00

   

  10.57

  1.71

  5.74

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

              ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.43ln(x) + 1.6304) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) ภาพข่าว ได้แก่ บึ้มนราธิวาส! คนร้ายขว้างระเบิดใส่ป้อมจุดตรวจ โชคดีไม่มีคนเจ็บ

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.4686ln(x) - 0.2003) โดยมีข่าวเชิงบวกฯ จำนวน ๘ ข่าว จากที่มีเพียง ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1078ln(x) - 0.1225) โดยมีข่าวเชิงลบ  ๑ ข่าว จากที่ไม่มีเลยในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐)  ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กโด่ง ลงพื้นที่ยะลา ดูความคืบหน้าโรดแมป, ๒) การให้ความช่วยเหลือกับสถานประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ ๓) ดุสิตโพล คนพอใจ ครม.สัญจร ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์: ฟังจากปาก: ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.178ln(x) + 4.691) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยะลาคุมเข้มรับวันชาติมาเลย์ฯ หวั่นโจรใต้สร้างสถานการณ์, ๒) ศรีวราห์ลุยสงขลา รับตัว ๑ ใน ๖ ผู้ต้องหา ปล้นรถทำคาร์บอมบ์, ๓) โจรใต้ ขว้างระเบิด จุดตรวจ ตร.รือเสาะ คุมตัวผู้ต้องสงสัยสอบเครียด และ ๔) ปล้นเต็นท์รถมอบตัวแม่ทัพ ๔

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 2.1175ln(x) - 0.8101) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สนข.ตั้งเป้าเปิดบริการปี ๗๒ ไฮสปีดเทรน กรุงเทพฯ-ปาดัง, ๒) เปิดแผนฮับโลว์คอสต์แห่งอาเซียน, ๓) แล็บประชารัฐ, ๔) ด่านสะเดาคึกคัก คนไทย นทท.มาเลย์-สิงคโปร์ แห่เที่ยววันหยุดฮารีรายอ และ ๕) ยางราคาตกโค่นทิ้ง ปลูกมัลเบอร์รี่แทน แค่ ๑ ไร่ ฟันรายได้ปีละ ๑ แสนบาท  ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชาวประมงร้องรัฐช่วย เรือประมงเวียดนามรุกล้ำอ่าวไทยอย่างไม่เกรงกฎหมาย

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิง
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
  เหตุร้ายรายวัน ได้แก่  บึ้มนราธิวาส! คนร้ายขว้างระเบิดใส่ป้อมจุดตรวจ โชคดีไม่มีคนเจ็บ
  อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ โหด! โทรลวงออกมาฆ่า หนุ่มยะหริ่ง เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด
  ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  - การเมือง ได้แก่ ๑)
  บิ๊กโด่ง ลงพื้นที่ยะลา ดูความคืบหน้าโรดแมป, ๒) การให้ความช่วยเหลือกับสถานประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ ๓) ดุสิตโพล คนพอใจ ครม.สัญจร
  - เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ SIPS (Smart Infrastructure for Public Safety) โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
  ยาเสพติด ได้แก่ บุกจับเครือข่ายยาเสพติดเรือนจำ พร้อมของกลางยาบ้า/เงินไทย-ตปท.
  การเยียวยา ได้แก่ ผบ.พล.ร.๕ เข้าเยี่ยมคนขับรถโรงเรียนชนกับรถทหาร-กำชับกำลังพล อย่าประมาท
  การศึกษา ได้แก่ ติวครูปฐมวัย
  เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) สนข.ตั้งเป้าเปิดบริการปี ๗๒ ไฮสปีดเทรน กรุงเทพฯ-ปาดัง, ๒) เปิดแผนฮับโลว์คอสต์แห่งอาเซียน, ๓) แล็บประชารัฐ, ๔) ด่านสะเดาคึกคัก คนไทย นทท.มาเลย์-สิงคโปร์ แห่เที่ยววันหยุดฮารีรายอ และ ๕) ยางราคาตกโค่นทิ้ง ปลูกมัลเบอร์รี่แทน แค่ ๑ ไร่ ฟันรายได้ปีละ ๑ แสนบาท
  การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) เปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๘  ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒) ประทับใจในหลวง ร.๙ ที่ทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด
  การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ นราธิวาสติวเข้มงานศูนย์ดำรงธรรม ต้องทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหา ปชช.
  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ยะลาคุมเข้มรับวันชาติมาเลย์ฯ หวั่นโจรใต้สร้างสถานการณ์, ๒) ศรีวราห์ลุยสงขลา รับตัว ๑ ใน ๖ ผู้ต้องหา ปล้นรถทำคาร์บอมบ์, ๓) โจรใต้ ขว้างระเบิด จุดตรวจ ตร.รือเสาะ คุมตัวผู้ต้องสงสัยสอบเครียด และ ๔) ปล้นเต็นท์รถมอบตัวแม่ทัพ ๔
  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) ชาวมุสลิม ๓ จชต.คอยรถไฟ เพื่อเดินทางกลับบ้าน ร่วมฉลองเทศกาลฮารีรายอ, ๒) แบรนด์ดังประจำถิ่น: ผ้า ยกอยุธยา มรดกแห่งผืนผ้าจากบรรพชน, ๓) วธ.ทำแผนวัฒนธรรมเชื่อมชายแดนใต้ และ ๔) นราฯชวนดูผีเสื้อน้ำตกปาโจ
  กีฬา ได้แก่ สวยและเก่ง! เยาวชนชายแดนใต้สร้างชื่อ คว้าทองปันจักสีลัตซีเกมส์
  ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) คึกคัก! ประชาชนแห่สมัครจิตอาสา งานถวายพระเพลิงพระบรมศพเนืองแน่น และ ๒) คกป.ถกหนักคัดโครงการประชาสังคมดับไฟใต้ และประชาสังคมหนุนดับไฟใต้

         ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.4149ln(x) + 1.8327) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ ส.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียง ๒ ข่าว และเป็นประเด็นเชิงบวก รายงานโดยสื่อมาเลเซีย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
        
  ประเด็นแรก New Straits Time รายงานอ้างแถลงการณ์ของ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ให้ความเห็นสนับสนุนมาตรการคุมเข้มปิดช่องทางผ่านแดนธรรมชาติ ๔๐ จุดริมแม่น้ำโกลก ซึ่งเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างอำเภอสุไหงโกลกกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดต่อเนื่องกันหลายเดือนแล้ว ควบคู่กับการเพิ่มมาตรการลาดตระเวณตรวจตราพรมแดนของทหารและตำรวจทั้งสองประเทศ แม่ทัพภาคที่ ๔ เชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย และการกระทำผิดกฏหมายตลอดแนวพรมแดน
        ประเด็นที่สอง The Star รายงานข่าวเกี่ยวกับตุมปัตเมืองชายแดนรัฐกลันตัน ซึ่งมีที่ตั้งติดกับ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ว่า เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในรัฐ กลันตัน แต่มีวัดวาอารามและแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาถึง ๒๕ แห่ง ไกด์นำเที่ยวจากรัฐกลันตันเชื่อว่า ตุมปัตมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนี่งในอนาคต

        ๕.๑ New Straits Time รายงานเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม อ้างแถลงการณ์ของ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ พูดถึงมาตรการคุมเข้มพรมแดนด้านอำเภอสุไหงโกลกติดกับรัฐกลันตันซึ่งฝ่ายความมั่นคงมาเลเซียได้สั่งปิดช่องทางผ่านแดนธรรมชาติ ๔๐ จุด ตลอดริมแม่น้ำโกลก เมื่อหลายเดือนก่อน ควบคู่การเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราแนวพรมแดนโดยตำรวจ ทหารทั้งสองประเทศ เป็นมาตรการที่จะช่วยหยุดยั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายรวมทั้งการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฏหมายทั้งสองประเทศ
        พลโทปิยวัฒน์ พูดถึงโครงการช่วยเหลือคนไทยที่หลบหนีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปพักอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในประเทศไทย หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ “Set Zero” “โครงการนี้เพิ่งเริ่มในเดือนกรกฏาคม ตอนนี้จึงเร็วเกินไปที่จะประเมินผลว่า คนไทยและครอบครัวที่อพยพหนีความรุนแรงเข้าไปพักอาศัยในมาเลเซีย ประมาณ ๒,๐๐๐ คน จะตอบรับเข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหน”
        แม่ทัพภาคที่ ๔ บอกว่า รัฐบาลไทยมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยกลุ่มนี้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไม่มีทั้งบัตรประชาชนไทยและมาเลเซีย จึงอยากให้พวกเขาพาครอบครัวกลับบ้านเกิด เพื่อที่จะได้รับการดูแลจากรัฐบาลไทยทั้งทางด้านสุขภาพและการศึกษา

  (Thailand is hoping that the closure of over 40 illegal jetties along the Golok River bordering Malaysia will prevent illegal crossings and smuggling activities between both countries. Commander of the Fourth Division Royal Thai Army Lt. Gen. Piyawat Narkvanich said the illegal jetties, mostly bordering Kelantan and Sungai Golok town in particular, were closed by Malaysian authorities several months ago. "Thai authorities hope that the move, which also follows a strengthening in security measures by our army and police along the Malaysia/Thai border, will put a stop to illegal activities which mostly happen along the rat routes," he said in a statement today. On the “Set Zero” programme, Piyawat said it is too early to say whether it has received strong feedback from Thai citizens living in Malaysia.
  "We just launched the project early this month and are planning to bring back more than 2,000 of our citizens and their families who fled to Malaysia following the bombing attacks in Thailand's southern parts. Hopefully, we will get the feedback soon," he said. Piyawat said the programme is similar to the “Come Back Home” campaign which was introduced a few years ago and managed to persuade between 3,000 and 4,000 people to return to their hometowns.
  He said the Thai government is concerned over the plight of its citizens in Malaysia, especially children with neither Malaysian nor Thai identification, and is urging them to return so that their health and education would be seen to by the government.

  Thousands of Thais from three southern provinces – Narathiwat, Yala and Pattani – fled to northern Malaysia following a violent unrest which began in 2004.)
  ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2017/08/273295/thailand-hopes-closure-golok-river-jetties-will-reduce-smuggling-illegal

        ๕.๒ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม แนะนำอำเภอตุมปัตว่า เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในรัฐกลันตัน แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมด้วยวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ
        อำเภอแห่งนี้ แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่มีวัดในพุทธศาสนา ถึง ๒๕ แห่ง และมีทั้งพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระพุทธรูปนั่งสมาธิ ที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปปางที่เป็นผู้หญิงและภาพจิตรกรรมฝาผนังเจ้าชายสิทธารถะ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
        Kuan Than Fatt ไกด์นำเที่ยวจากรัฐเซรังงอ บอกว่า เป็นการเดินทางที่คุ้มค้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไปเที่ยวตุมปัต

  (TUMPAT, the smallest district in Kelantan, welcomes tourists from all over to its many attractions steeped in cultural and architectural splendour.
  Although tiny in size, the district has 25 Buddhist temples dotting its landscape. It boasts among the longest sleeping (reclining) Buddha, tallest standing Buddha and largest sitting Buddha in the region. Unique feminine Buddha and picturesque young Buddha statues are also among the attractions here, as tourists and devotees come in droves to the northeastern tip of the Malay heartland to visit the iconic wats. Tour guide Kuan Than Fatt, from Selangor, said it was worthwhile making the long journey to Tumpat.“People are excited to see the magnificent statues and are impressed by the size,” he said.)
  ที่มาข้อมูล ; http://thestar.com.my/metro/focus/2017/08/28/this-is-the-default-headline/

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment