วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงการ ติวข้น...ค้นฝัน.

 07 ก.ค. 2560 18:30 น. | อ่าน 4330
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นำไปสู่การพัฒนาความมั่นคง ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต

Comment