วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี

 03 ก.ค. 2560 18:43 น. | อ่าน 5892
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้"

ปัตตานี จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี๋ยว และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล นับเป็นอีกจังหวัด ที่งดงามด้วยวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพภูมิประเทศ

จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ 2,052 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว

  • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี๋ยว
  • วัดช้างให้ (วัดราษฏร์บูรณะ)
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
  • มัสยิดกลางปัตตานี
  • มัสยิดกรือเซะ

Comment