วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑

 29 ม.ค. 2561 10:15 น. | อ่าน 1284
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุมอเตอร์ไซค์บอมส์กลางตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เป็นประเด็นข่าวที่มีการรายงานในสื่อต่างประเทศกว้างขวางที่สุด ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า การรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มักมีข้อความในบริบทว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เดียวของประเทศไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเชื้อชาติมาเลย์ และดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของไทย

ประเด็นอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกรอบความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซีย ว่า รัฐบาลไทยมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่บูกิตกายูฮิตัม ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา
- แม่ทัพภาค ๔ ให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซีย ยืนยันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผลดี โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้สมาชิกขบวนการที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ และแนวร่วม กลับใจมาร่วมมือกับรัฐ เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ๑๕๘ คนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่จำนวนเหตุรุนแรงในปี ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๔๕ เทียบกับปี ๒๕๕๙

Comment