วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔

 24 พ.ค. 2564 10:04 น. | อ่าน 425
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นสัปดาห์ที่แทบไม่มีข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เลย เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ที่สื่อต่างประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มติดอาวุธก่อเหตุรุนแรง ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ จชต. มีเพียงข่าวชิ้นเดียวเกี่ยวกับ การจับกุมชาวมาเลเซียสองคนขณะลำเลียงน้ำมันพืชไปที่ชายแดนเพื่อเตรียมลักลอบขนเข้าประเทศไทย
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มี ต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๘๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) เป็น ๑.๘๙ ในสัปดาห์นี้

Comment