วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔

 03 พ.ค. 2564 16:21 น. | อ่าน 501
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเป็นประเด็นเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน คือ การลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดนโดยมิชอบด้วยกฏหมายจากประเทศไทยเข้าประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการทั่วไปกองพลทหารราบที่ ๗ ของมาเลเซียดำเนินการจับกุมหลายคดี มีตั้งแต่ยาเสพติด และการลักลอบนำเข้าสินค้าเพื่อเตรียมฉลองวันฮารีรายอ อาทิ แป้งข้าวเหนียว ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งวัวมีชีวิต ซึ่งทุกกรณีเป็นการลักลอบนำเข้าผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำโกลก ช่วงระหว่าง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ.  ติดกับ อ.ปาเสมัส และ อ.ตุมปัต รัฐกลันตัน

Comment