วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓

 26 ต.ค. 2563 10:29 น. | อ่าน 271
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสื่อมวลชนต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ ทั้งหมดรายงานโดยสื่อมวลชนมาเลเซีย และทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย ทั้งปัญหาการลักลอบขนสินค้า และสิ่งของผิดกฎหมายข้ามพรมแดนทั้งไทย และมาเลเซีย เกี่ยวข้องกับการจับกุมใบกระท่อมที่กำลังเตรียมลักลอบนำเข้าประเทศไทยมูลค่า ๙๖,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ ริงกิต ที่รันเตา ปันยัง เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามาจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมข้าราชการมาเลเซียลักลอบเข้าประเทศไทยทางด้าน อ.สุไหงโกลก เพื่อเดินทางไปหาภรรยาคนที่สอง

Comment