วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

 28 ก.ย. 2563 09:33 น. | อ่าน 277
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสื่อมวลชนต่างประเทศเป็นประเด็นเชิงบวกทุกข่าว ได้แก่
      สื่อมาเลเซียรายงานเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบขนสินค้าข้ามประเทศ ทั้งสินค้าผิดกฏหมายจากมาเลเซียข้ามพรมแดนเข้าประเทศไทย และสินค้าหนึภาษีจากไทยเข้ามาเลเซีย ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ มีการจับกุมใบกระท่อมในรัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ เตรียมลักลอบเข้าประเทศไทย และการจับกุมไก่สดแช่แข็งมูลค่าประมาณ ๗๐,๐๐๐ ริงกิต ชนข้ามพรมแดนไปที่ชายแดนด้านรัฐกลันตัน
      Benarnews.org เว็บไซต์ข่าวที่ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานข่าว แห่สมัครทหารพรานหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า ๑,๒๐๐ คน เพื่อได้รับการคัดเลือกเพียง ๑๕ คน มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคน ทุกคนมีทัศนะคติเชิงบวกต่ออาชีพทหารพราน

Comment