วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๓

 25 พ.ค. 2563 11:37 น. | อ่าน 326
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกในปี ๒๕๖๓ ที่ไม่ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อมวลชนต่างประเทศเลยแม้ชิ้นเดียว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ๒ ปัจจัยหลัก ประการแรกคือ สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือเหตุร้ายรายวันในพื้นที่ จชต. เลย และ ประการที่สอง สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างให้ความสำคัญกับ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และผลกระทบจากโรคระบาดเป็นหลัก การไม่มีรายงานเกี่ยวกับการระบาดโควิด-๑๙ และผลกระทบในพื้นที่ จชต. ในสื่อต่างประเทศจึงเป็นสัญญาณในทางบวก สะท้อนว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการไวรัสโควิด-19 ได้ดี ต่างจากสถานการณ์ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวในแง่ลบ ว่า มีประชาชนจำนวนมากพยายามฝ่าฝืนคำสั่งและมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล โดยลักลอบเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมฉลองวันฮารีรายอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก

Comment