วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

09 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นชื่อว่า มีความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และผืนน้ำ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ พื้นที่นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำมาหาเลี้ยงชีพได้โดยเสรี โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่เหล่านั้น ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็รู้สึกปลอดโปร่ง สดชื่น อย่างไรก็ตาม จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม...

..อ่านต่อ
08 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      กลุ่มลูกเหรียง เป็นกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2545 โดยรวมตัวขึ้นมาจากเด็กที่ทำกิจกรรม เริ่มจากร่วมทำกิจกรรมประเด็นยาเสพติด, อนามัยเจริญพันธ์ และ HIV/Aids จนกระทั่งปี 2547 เป็นต้นมา เกิดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกในกลุ่มลูกเหรียงเอง เริ่มเสียผู้นำครอบครัวไปตั้งแต่ต้นปีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จนถึงกลางปี 2547 มีกลุ่มผู้หญิงจากกรุงเทพฯ รวมตัวมาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้หญิงหม้าย ซึ่งสูญเสียสามี จากเหตุการณ์ในพื้นที่ สมาคมมีโอกาสได้พากลุ่มเหล่านั้...

..อ่านต่อ
08 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การพัฒนาคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานของประเทศนั้น จะต้องพัฒนากำลังคนเหล่านั้น ผ่านระบบการศึกษา ที่มีคุณภาพ แต่เมื่อกำลังคนที่ผ่านระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบแรงงาน หรือแม้กระทั่งกำลังคน ที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาได้อย่างไม่เต็มที่ ก็จำเป็นจะต้องอาศัยการพัฒนาแรงงานมาเสริมเพิ่มเติม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานของประเทศ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มียุทธศาสตร์พัฒนาแรงงานในภาพรวม หรือในกรอบใหญ่ของประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในบริบทของ 3 จั...

..อ่านต่อ
08 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในกระแสความนิยมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เดินทางเที่ยวป่า เยี่ยมชมความงดงามของอุทยานแห่งชาติที่ต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่นิยมไปในที่ที่ใกล้กับกรุงเทพฯ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือขึ้นเหนือไปดอยอินทนนท์  หรือภูกระดึง แต่หนึ่งในความฝันของคนรักธรรมชาติหลายๆ คนอาจจะมีความฝันอยากจะไปเยือนสถานที่แห่งหนึ่งสักครั้ง  นั่นคือ ดินแดนป่าใต้สุดของด้ามขวานของไทย ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น อเมซอนแห่งอาเซียน นั่นคือ ป่าฮาลา-บาลา  ถ้าพูดถึงป่าฮาลา-บาลา เราจะนึกถึงอะไร? ป่าดิบชื้น...ควา...

..อ่านต่อ
07 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      กลุ่มดาราศิลปิน คือ กลุ่มบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง....อีกทั้งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ในช่วงอายุใด เพศใด ศาสนาใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีดาราในดวงใจ....ดังนั้น ดาราที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นทุนอยู่ และได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งมาทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อสร้างความสุข สร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งให้กำลังใจคนในสังคมด้วยกัน ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดี และน่าชื่นชมมากยิ่งขึ้น หลากหลายรูปแบบการให้กำลังใจของเหล่า Celebrity ...

..อ่านต่อ
07 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับแนวทาง “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ว่าการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ และวิธีการใหม่ให้ชัดเจน โดยนำศักยภาพที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีทั้งบุคลากรครู ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนผู้บริหาร และสถานประกอบการต่างๆ มาเป็นแรงขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศทั้งระบบ ให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการลดขั้นตอนการปฏิ...

..อ่านต่อ
05 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในมิติของ Comprehensive Security นั้น การสร้างความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นรากฐานของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การยกระดับความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน จำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ให้เป็นประโยชน์และเกิดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ให้สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและความเสี่ยง ทางด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินนั้น เทคโนโลยีสำคัญยิ่ง คือ เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ที่จะเข้...

..อ่านต่อ
05 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนิน การแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหา ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธาน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให...

..อ่านต่อ
05 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะทรงอุปถัมภ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเป็นแบบอย่าง ในการอนุรักษ์ความเป็นไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยม...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ร่วมประชุมส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ขณะที่ กระทรวงคมนาคม ได้มีแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ