วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

20 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เข้ามามีบทบาทอย่างฝังลึกลงในวิถีชีวิตคนไทยอย่างมาก ไม่ว่าคนในเมืองหรือในชนบท ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนอความเป็นตัวตนผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ที่เป็นเสมือนสื่อส่วนตัว และมีศักยภาพในทางการสื่อสารสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ       จากภาพผ่านสื่อทั่วไป ที่เราจะเห็นได้แค่ความรุนแรง ความสูญเสียของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่า “ชีวิตปกติ” ของผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไร ส...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การประกอบพิธีฮัจย์ เกิดขึ้นจากหลักการพื้นฐานของการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันระหว่างกลุ่มอาหรับ ทั้งนี้เพื่อประสานหัวใจ และทำให้ชาวมุสลิมเป็นประชาชาติเดียวกัน สืบเนื่องจากในยุคโบราณที่เกิดความขัดแย้ง และไร้ซึ่งสัจธรรมในกลุ่มอาหรับ ด้วยการยึดมั่นและศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว มีคำปฏิญานคำเดียวกัน และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวกัน การประกอบพิธีฮัจย์ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมิตรภาพระหว่างมุสลิมทั่วโลก โดยการที่คนต่างเชื้อชาติ ต่างถิ่นฐาน ต่างวัฒนธรรม ต่างมารวมตัวกัน และใช้ชีวิต...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การเชิดสิงโต เป็นประเพณีการเต้นรำอย่างหนึ่ง ในวัฒนธรรมจีนและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ที่ผู้แสดงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโตในชุดสิงโต การเชิดสิงโตปกติจะแสดงในเทศกาลตรุษจีนและในเทศกาลทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของชาวจีนอื่น ๆ การเชิดสิงโต อาจแสดงในโอกาสสำคัญ เช่น งานเปิดตัวธุรกิจ งานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ หรืองานสมรส หรืออาจใช้เชิดชูเกียรติแขกพิเศษในชุมชนของชาวจีน การเชิดสิงโตพบได้ทั่วไปในประเทศจีน แต่ที่อื่นในโลก มักพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี ...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สังคมที่สมดุลนั้น...ผู้คนและธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำ และป่าไม้ จะเติบโตไปพร้อมกัน...หากผู้คนในสังคมเติบโต แต่น้ำและป่าไม้ กลับถูกทำลาย...สังคมจะขาดความสมดุล ต่อจากนั้นจะนำมาซึ่งผลเสียมากมาย...อาทิเช่น การเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติต่าง ๆ นานา ...สิ่งเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันได้รับรู้รับทราบ และไปประสบกับผลเสียดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง....อย่างไรก็ตาม คนไทยนั้น ได้อยู่อาศัยในประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระบารมี ของส...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่ถูกนำมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นแนวทางที่ทรงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างดี ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ที่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั้น เป็นผู้คนในพื้นที่ เนื่องจาก “ไม่มีใครจะเข้าใจ เข้าถึง และสามารถพัฒนาท้องถิ่น” ได้ยั่งยืนเท่ากับคนในพื้นที่ บริการแรงงาน เข้าถึงง่าย ให...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เสน่ห์ประการสำคัญ ที่ผู้คนทั่วไปได้รับทราบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ การผสมผสานวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ซึ่งยังมีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ส่งผลทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มชนภายนอก บริเวณนี้จึงมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น วัฒนธรรมศาสนาพุทธ วัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู วัฒนธรรมอิสลาม และวัฒนธรรมจีน โดยแต่ละวัฒนธรรม จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองออกมาอย่างชั...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันนี้ ในหลากหลายวงการ ได้มีการนำ UAV หรืออากาศยานไร้คนขับมาใช้กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความหลากหลายประโยชน์ของมัน ที่ใช้งานกันตั้งแต่งานตรวจจับองค์ประกอบในอากาศ ใช้ในการขนส่ง ใช้ในการโจมตีทางอากาศ ใช้ในการถ่ายภาพมุมสูง ดูสภาพจราจร ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในต่างประเทศ ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายทีเดียว       อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านความมั่นคง อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า “UAV” แต่อาจจะคุ้น...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สตูล เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียทางด้านรัฐเปอร์ลิส และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้พูดกับนักธุรกิจมาเลเซียเชื้อสายจีน ในระหว่างนำคณะนักธุรกิจสตูลเยี่ยมเยียนหอการค้าปีนัง ว่ากระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติแผนงานก่อสร้างสะพานเชื่อมจังหวัดสตูล กับกัวลาเปอร์ลิส เมืองเอกของรัฐเปอร์ลิส โดยโครงการนี้ มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ ๑ หมื่น...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในการใช้มิติทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในมิติสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด “โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ซึ่งเริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ 3 เมือง อย่างไรก็ตามการที่จะใช้มิติเศรษฐกิจ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มิติทางด้านความปลอดภัย จะเดินหน้าคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน เหตุการณ์รุนแรงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง       ...

..อ่านต่อ
09 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น        การนำ Digital Technology มาช่วย...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ