วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

04 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พ.อ.หญิง สุดนารี สุนทรเมือง บทนำ           ปรากฏการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ ปัจจัยหลักที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพของปัญหาสามารถแยกออกเป็น ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งเป็นปัญหาหลักและปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เป็นปัญหาสนับสนุน คอยซ้ำเติมและเสริมให้ปัญหาหลักมีความรุนแรงยิ่งขึ้น1 ปัจจุบัน สถานการณ์ในพื...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในภาพรวม เมื่อเราพูดถึงเทคโนโลยี เรามักจะเห็นภาพสิ่งใดๆ ที่มนุษย์สร้าง หรือ พัฒนาขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือ วิธีการ หรือ กระบวนการ เพื่อใช้แก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความต้องการ หรือ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์ และส่งผลให้ชีวิตของคนเราให้ดีขึ้น           หากเรามองเทคโนโลยีแบบเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละด้าน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เราจะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบันหน่วย...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          นโยบายการเปิดชายแดนไทย-มาเลเซีย ​สร้างความยินดีปรีดาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งไทย และ มาเลเซีย เพราะนี่คือการฟื้นคืนการเติบโตทางเศรษฐกิจมูลค่านับแสนล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงเกือบสามปี ที่ผ่านมาก           แนวโน้มที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามตัวอย่างการเปิดชายแดนไทย-มาเลเซียข้างต้น หรืออาจจะเป็นแนวชายแดนด้านอื่นๆ ของประเทศไทยนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะที่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น ก็มีกิจกรรม...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สาธารณรรัฐแห่งสหภาพพม่าทางด้านทิศตะวันตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ทางด้านทิศตะวันออก และทางด้านทิศใต้ คือ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรา มีการติดต่อทำการค้า ที่เราเรียกว่า “การค้าชายแดน” กันมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง และมีมูลค่ามหาศาลนับเป็นล้านล้านบาทต่อปี ยกตัวอย่างเช่นในปี 2564 มีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวมแล้วกว่า 924...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          คงจะมีน้อยคนที่ไม่รู้จักประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเต็มไปด้วยมนตร์ขลัง ของธรรมชาติที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาที่สูงตระหง่าน ทะเลสาบที่งามตา คุณภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลก หากใครที่ได้ไปเยือนสักครั้ง ก็จะไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิต           แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพราะในเมืองไทยของเราก็มีสถานที่ที่มีความสวยงามที่เต็มไปด้วยธรรมชาต...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในการทำงานใด ๆ หากหัวหน้า หรือผู้บริหารที่มีจิตอาสา ลงมาร่วมแรงร่วมใจกับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งที่ตามมาก็คือ ความเชื่อมั่น ความรัก ความเคารพ และความศรัทธาที่ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีต่อ หัวหน้า หรือผู้บริหารก็จะเพิ่มมากขึ้น           นอกเหนือไปจากนั้น ผู้คนที่พบเห็นการกระทำดังกล่าว ก็พลอยชื่นใจ ชื่นชมยินดี กับการกระทำของหัวหน้า หรือผู้บริหารนั้นด้วยและแน่นอนที่สุดจะนำไปสู่การสร้างความร่วมแรงร่วมใจในการจัด...

..อ่านต่อ
22 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          หากพูดถึงคำว่า “ตักศิลา” จะสามารถสื่อความหมายของคำ ๆ นี้ ได้สองความหมาย           ความหมายที่หนึ่ง หมายถึง “เมืองตักศิลา” หรือ “ตักษศิลา” ในภาษาบาลี เป็นชื่อเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถานที่เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชา ในอดีตครั้งพุทธกาล ซึ่งมีสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์สั่งสอนศิลปะวิทยาต่าง ๆ           ส่...

..อ่านต่อ
22 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ที่คน ๆ หนึ่งจะต้องประสบกับโรคภัยไข้เจ็บมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และเมื่อคน ๆ หนึ่ง เกิดอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นคลินิก หรือ เป็นโรงพยาบาล แต่การไปโรงพยาบาลอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบใจนัก เนื่องจากบรรยากาศของโรงพยาบาล อาทิ พื้นที่พักคอย มักจะทำให้ผู้คนที่เข้าไปติดต่อเกิดความรู้สึกที่ไม...

..อ่านต่อ
22 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ความเสมอภาคเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมทุกระดับ เพราะหากเกิดความไม่เสมอภาคขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ความเหลื่อมล้ำ เมื่อความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น ย่อมมีคนที่ได้รับโอกาส และคนที่ไม่ได้รับโอกาส           ความเหลื่อมล้ำนั้น มีหลายด้าน อาทิ ด้านรายได้ ด้านการเมือง ด้านการใช้ชีวิต ด้านการเข้าถึงทรัพยากร และอื่น ๆ อีกหลายด้าน แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำอีกด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด นั่นก็คือ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ...

..อ่านต่อ
22 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ทุกคนในโลกใบนี้ ไม่มากก็น้อยต้องมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ และผู้รับ ตัวอย่างเช่น เวลาเราให้อะไรกับใคร แล้วเขาดีใจ เขายิ้ม เราก็จะได้รับพลังของความดีใจที่ถูกส่งผ่านรอยยิ้มของผู้รับ และในยามที่เราเป็นผู้รับ เราก็จะรู้สึกปลาบปลื้มดีใจที่มีผู้คนมาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสิ่งที่เราได้รับนั้น เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเราจะได้รับ ความดีใจที่ตามมาด้วยรอยยิ้มที่อิ่มเอม ย่อมมีมากกว่าเดิมเป็นเท่าทวีคูณ        ...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ