วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

10 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หากเราลองไปถามใครสักคนแล้วให้ลองบอกชื่อสุดยอดนักปราชญ์สัก 10 ชื่อ คนส่วนใหญ่อาจจะสามารถนึกถึงชื่อสุดยอดนักปราชญ์เหล่านั้นได้อย่างมากก็ไม่เกิน 7 ชื่อ แต่อาจมีเพียงไม่กี่คนที่อาจจะนึกชื่อสุดยอดนักปราชญ์ได้ถึง 10 ชื่อ เหล่านักปราชญ์ที่ถูกนึกชื่อได้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักปราชญ์ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก อาทิเช่น นักปราชญ์ในยุคกรีก นักปราชญ์ที่เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย เฉกเช่น ซุนวู ขงจื๊อ และอื่น ๆ เป็นต้น แต่แทบจะไม่มีใครนึกถึงนักปราชญ์ในโลกตะวันออกกลาง หรือโลกมุสลิมเลย  ...

..อ่านต่อ
21 ก.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หากมองในมิติของการบริหารงานภาครัฐแล้ว การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “จชต.” ถือว่าเป็นการบริหารโครงการภาครัฐในลักษณะอภิมหาโครงการ คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทั้งสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน เนื่องจากปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติและหลากหลายระดับ โดยในเรื่องของมิตินั้น เชื่อมโยงกับ มิติทางด้านการเมือง มิติทางด้านสังคมจิตวิทยา/ว...

..อ่านต่อ
17 ก.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มีผู้รู้มากมายหลายท่าน ได้กล่าวไว้ว่า “หากเราต้องการเข้าใจความเป็นไปในปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง เราจำเป็นจะต้องศึกษาความเป็นมาเป็นไป หรือประวัติศาสตร์ของสิ่งนั้น หรือเหตุการณ์นั้น”       ในทำนองเดียวกัน หากเราต้องการเข้าใจ “ความเป็นอิสลามในปัจจุบัน หรือ อิสลามยุคใหม่” เรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจ “ความเป็นมาเป็นไปของอิสลาม หรือ ประวัติศาสตร์ของอิสลามที่เกิดขึ้นในอดีต” เสียก่อน อาณาจักรออตโตมา...

..อ่านต่อ
05 มิ.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ผู้หญิงก็มีสองมือจะฝ่าฟัน มุ่งมั่นไม่เคยท้อ และฉันก็มีหัวใจที่เข้มแข็งพอ จะต่อสู้ไปความฝันที่มีแม้จะไกล จะไปให้ถึงสักวัน จะก้าวไปมองวันที่สวยงาม อย่างภูมิใจด้วยสองมือหนึ่งใจ จะไล่ตามความฝัน และไม่ยอมแพ้แม้หมดหนทางด้วยเรี่ยวแรงที่มี บอกหัวใจสู้ไหว ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ามาขวางทางให้รู้ว่าเราทำได้ทุก ๆ สิ่ง ผู้หญิงก็แกร่งเป็นและพร้อมหยัดยืน”       จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมต้องตกอยู่ในสถานเดียวกัน ...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      “สวัสดีครับ ผมชื่อสุริยะ เป็นช่างภาพมาจากกรุงเทพ ขับรถมาไกล ทีแรกคิดว่าไปถ่ายรูปแค่สงขลา แต่เพื่อนผมอยู่ที่นี่ บอกว่าที่นี่สวยและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ที่นี่...นราธิวาส” นั่นคือ ประโยคบอกเล่าเปิดฉากหนังสั้น “สันติ(ภาพ)” หนังสั้นรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์       เมื่อเดินทางมาถึงนราธิวาส สุริยะพบเหตุการณ์วัยรุ่นมีปากเสียงกัน “วัยรุ่นเลือดร้อนคือภาพแรกที่ผมถ่าย” เป็นการ...

..อ่านต่อ
18 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อกล่าวถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติ ป่าเขาและท้องทะเลแล้ว เสน่ห์อันตรึงใจ คือ ความงดงามของวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีความหลากหลายของคนหลายเชื้อชาติ ที่นับถือศาสนาแตกต่างกัน อาศัยอยู่ร่วมกันมานับร้อยปี มีวิถีชีวิตที่ผสมผสานรวมตัวกันเป็นพหุวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายมลายู และใช้ภาษามลายูในการสื่อสารภายในชุมชน แต่สำหรับภาษาไทยท้องถิ่น จะเป็นภาษาที่คนไทยพุทธใช้สื่อสารกัน ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาไทยผสมผสานกับภาษามลายู แต่มีสำเนียงที่แตกต...

..อ่านต่อ
13 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ชื่อชุมชน “กูจิงลือปะ” อาจไม่เป็นที่คุ้นหูของคนในสังคม แต่ถ้าเราพูดถึงชื่อ “ครูจูหลิง” ทุกคนย่อมระลึกถึงได้ทันทีพร้อมความสะเทือนใจในอดีต เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 กับเหตุการณ์จับครูไทยพุทธ เป็นตัวประกัน และถูกลอบทำร้ายจนเสียชีวิต ในหมู่บ้านกูจิงลือปะแห่งนี้เอง ช่องว่างระหว่างเรื่องราวที่สังคมรับรู้กับรายละเอียดแห่งความสูญเสีย และผลกระทบอื่นๆ ที่ไม่เคยถูกเปิดเผย เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของชาวบ้านใน ชุมชนบ้านกูจิงลือปะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กลายเป็นฝ...

..อ่านต่อ
06 พ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

       ตลอดมาประวัติศาสตร์อันยาวนานของสังคมไทย เยาวชนนักศึกษาเป็นดังพลังแห่งความหวังของสังคม ด้วยวัยที่มีความสดใส ความใฝ่ฝันและกล้าหาญที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคม เป็นเวลาย่างเข้าปีที่ 9 แล้วที่เกิดภาพความร่วมมือระหว่างเยาวชนนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง ได้แก่ นักศึกษาที่จะถูกหล่อหลอมโดยสถาบันอันทรงเกียรติอย่าง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม นักเรียนนายร้อย ที่ประกอบไปด้วยเยาวชนจากหลากห...

..อ่านต่อ
21 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การทำความเข้าใจความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ไม่ว่าในระดับชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศชาติ บ่อยครั้งความแตกต่างกลายเป็นความแตกแยก รอยร้าวและความรุนแรงอย่างไม่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเพียงเรามีจิตใจและหลักคิดที่เปิดกว้าง มิใช่ยึดการปฏิบัติตามหน้าที่โดยปราศจากการทำความเข้าใจ เสียงหนึ่งที่คนไม่รู้จักอาจจะตัดสินว่า เป็นเสียงต้องสงสัย แต่สำหรับเจ้าของเสียงอาจหมายถึงสิ่งที่สื่อถึงวัฒนธรรมแห่งควา...

..อ่านต่อ
02 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และดำรงอยู่มากว่าทศวรรษ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากการปะทุครั้งรุนแรงในปี 2547 เมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพบว่า มีเหตุการณ์เป็นสองช่วงใหญ่ๆ คือ ในระหว่างปี 2547-2550 หรือช่วงสี่ปีแรกนั้น เหตุการณ์จะรุนแรงมาก เฉลี่ยปีละ 1,926 ครั้ง และช่วงปี 2551-2558 ในช่วงส่วนช่วงที่สอง ระหว่างปี 2551-2558 มีเหตุการณ์เฉลี่ยปีละ 959 ครั้ง ในปี 2558 นี้ ได้เกิดเหตุการณ์ทั้งสิ้น 674 เหตุการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ความไม่...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ