วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

01 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมาติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งการรื้อฟื้นโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และมุ่งเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ทั้งนี้ สร้าง Impact ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ ในลักษณะ Big Push  ให้กับพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้มิติทางเศรษฐกิจ ผสมผสานกั...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พระจันทร์ ความงดงามอันอบอุ่นในยามค่ำคืน หากไม่ใช่ความอบอุ่นทางกาย แต่เป็นความงดงามที่สร้างความอบอุ่นทางใจให้กับทุกผู้คนบนโลกใบนี้ ถ้าเราจินตนาการว่าเราได้นั่งชมจันทร์ในยามค่ำคืน ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพและ ความรู้สึก ย่อมแตกต่างกันไป  ยิ่งถ้าภาพในจินตนาการมีเสียงดนตรีประกอบไปด้วย ลองคิดว่าถ้าเราได้นั่งชมจันทร์ที่ปัตตานี เสียงดนตรีที่เราจะได้ยินจะเป็นอย่างไร       ถ้ากล่าวถึงดนตรีของสามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากคำภาษาใต้แล้ว น้อยคนจะรู้จักคุ้นเคยในสำเนีย...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนแนวนโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ จชต.เข้ากับภูมิภาคอาเซียนบนคาบสมุทรมลายู ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ที่มีจุดร่วมทางศาสนา ภาษา และศิลปะวัฒนธรรม กับประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากโครงการดังกล่าว ถูกผลักดันให้เป็นตามแผนที่กำหนด ย่อมก่อให้เกิดผลดี ในทุก...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก็คือ การพัฒนาคน หัวใจของการพัฒนาคน ก็คือ การให้การศึกษา ณ ปัจจุบัน การให้การศึกษา จำเป็นจะต้องใช้การบูรณาการการศึกษาในหลากหลายวิธีการ โดยต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ไปจนถึงยุทธศาสตร์พื้นที่ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบททางด้านความเชื่อ ความคิด และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่       การพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาล รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระด...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการส่งสัญญานต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รัฐบาลชุดนี้ มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการสร้างสันติสุขและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เห็นได้จากผู้ร่วมคณะเดินทางของนายกรัฐมนตรี มีทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ       “การลงพื้นที่มาครั้งน...

..อ่านต่อ
26 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นที่ทราบกันดีว่า วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ในแต่ละภาคของประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มีความงดงามในแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง...อย่างไรก็ตามภาพความงดงาม สร้างสรรค์ ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ไม่ค่อยได้มีโอกาสถูกนำเสนอสู่สาธารณชนมากนัก โดยเฉพาะความงดงาม ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.....แต่ในทางตรงกันข้ามกลับถูกกลบทับด้วยภาพความรุนแรง ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน จนทำให้พี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ มองว่า ดินแดนแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนที...

..อ่านต่อ
25 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อพูดถึงคำว่า “ปั่น” แทบทุกคนจะต้องนึกถึงการ “ปั่นจักรยาน” เพราะคนเราทุกคน ตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็ก ๆ  จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ ไม่มากก็น้อย จะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ “ปั่นจักรยาน” ในวัยเด็ก การ “ปั่นจักรยาน” เป็นเพียงเรื่องสนุกๆ แบบเด็กๆ  แต่สำหรับผู้ใหญ่แล้ว ก็ค่อนออกไปในทาง “กิจกรรมเพื่อสุขภาพ” ....หากมองข้ามมิติของ “บุคคล” มาสู่มิติของ “สังคม” การ “ปั่นจักรยาน&rd...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ภาพเฮลิคอปเตอร์ บินหิ้วถังน้ำขนาดใหญ่ดับไฟป่าพรุ ที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงภารกิจของทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17(ฮ.ท.MI-17)รุ่นV5 จากกองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก มาใช้งานในการดับไฟป่าเพื่อเสริมการปฏิบัติการดับไฟป่าควบคู่ไปกับเฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212 หน่วยบินอโณท...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ในทุกๆ ปี อิสลามิกชนจะร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อทดสอบศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานบัญญัติแก่มวลมนุษย์ ให้มีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจหนักแน่น ยึดมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ไม่ย่อท้อกับความยากลำบาก      ตลอดช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งกินเวลา ๒๙ – ๓๐ วัน หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะปฏิบัติกศาสนกิจเพื่ออัลเลาะห์ ด้วยการอดอาหาร งดเว้นเครื่องดื่ม พร้อมทั้งงดเว้นจากการร่วมประเวณี และต้องเข้มงวดระมัดระวังตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกั...

..อ่านต่อ
27 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หากนับจาก ปี 2547 จนถึง ปัจจุบัน จำนวนเหตุร้ายรายวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา) น่าจะมีจำนวนนับหมื่นเหตุการณ์แล้ว เหตุการณ์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักในหลายๆ เครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่ถูกนำมาใช้ในการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หรือ สิ่งที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ต้องการให้เกิด ทั้งในมิติของกายกาพ (Physical Dimension) และการรับรู้ (Awareness Dimension) ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ (Area Outcome) ระดับประเทศ (National Outcome...

..อ่านต่อ
หน้า 31 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ