วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

14 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจได้ลงพื้นที่ทำงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการทำงานของทหาร ในทุกวันนี้ นอกจากจะเน้นยุทธศาสตร์การทหารแล้ว ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการทำงาน ให้สามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ ด้วยการน้อมนำแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นต้นแบบ เช่น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่ตั้งอยู่ที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐ...

..อ่านต่อ
05 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ไม่มีใครเข้าใจ “ปัญหา” ได้ดี เท่ากับ ผู้ที่เคยประสบกับ “ปัญหา” และต่อสู้จนสามารถเอาชนะ “ปัญหา” เหล่านั้น คนที่เข้าใจ “ปัญหา” จะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด หรือสื่อสาร วิธีการในการต่อสู้กับ “ปัญหา” ให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อกำเนิดกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา       เยาวชนกลุ่มหนึ่ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เรียกตัวเองว่า เป็นเยาวชนนอกระบบที่อยากทำดีกับสังคม มีการรวมกลุ่มกัน ชื่อว่า “กลุ่มจ...

..อ่านต่อ
03 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มีสุภาษิตอิสลาม สุภาษิตหนึ่ง ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ถึงแม้ท่านจะมีเงินมากมาย และสามารถซื้ออะไรก็ได้ในโลกนี้ แต่ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่สวรรค์” เนื่องจากการไปสู่สวรรค์ในศาสนาอิสลามนั้น ชาวมุสลิมจะต้องอาศัยการมีวัตรปฏิบัติตามวิถีทางแห่งอิสลามเท่านั้น จึงจะบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้       เมื่อพูดถึงเงิน.....เงินเป็นเพียงสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ในทุกระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อพูดถึงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คำแรกที่ได้ยิน คือ คำว่า “เหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งสิ่งที่ถูกนำมาเป็นตัวชี้วัด ก็คือ “จำนวนเหตุร้ายรายวัน” เมื่อจำนวนเหตุร้ายรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เราก็จะตั้งสมมุติฐานเหตุการณ์ความไม่สงบดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแนวโน้มที่ลดลง วันดีคืนดี ก็จะมีเหตุร้ายรายวันแบบสร้าง Impact สูงมาก เกิดขึ้น จนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ อ...

..อ่านต่อ
28 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อเราย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมมนุษย์ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมองหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอ...อย่างไรก็ตาม การมองหาสิ่งที่ดีกว่านั้น อาจจะนำมาซึ่งความได้เปรียบกับฝ่ายหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันกลับสร้างความเสียเปรียบให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ความไม่เหมาะสมของความไม่เท่าเทียม หรือ ความยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า นำไปสู่ความขัดแย้ง หากทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารความขัดแย้ง ด้วยการแบ่งปันสิ่งท...

..อ่านต่อ
25 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      “การให้โอกาสเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด” นั่นคือ คำพูดของ ยูไนดา มะดือเร๊ะ ผู้หญิงเก่ง เจ้าของรางวัลสตรีดีเด่น ด้านส่งเสริมสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบทบาทความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม การเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบ และสตรีผู้ทำงานส่งเสริมสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากหญิงชาวจังหวัดตาก ที่ตัดสินใจแต่งงาน เปลี่ยนศาสนา และย้ายตามสามีมาอยู่ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ เป็นเวลากว่า 24 ปีแล้ว ส่งผลให้ชีวิตของเธอนั้น...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตาม บทบาทหลักสำคัญมิได้อยู่แค่เพียงหน่วยงานภาครัฐที่ควรมีบทบาทในหนุนเสริมเท่านั้น แต่ในทุกพื้นที่มีกำลังหลักสำคัญ นั่นคือ ประชาชนเจ้าของพื้นที่เอง ที่จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายทิศทางและลงมือปฏิบัติ และมักจะมีกลุ่มหรือบุคคล ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำจิตอาสา ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวบ้าน และเป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยความเข้าใจ “จิตอาสา” คือ ชื่อเรียกบุ...

..อ่านต่อ
21 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

 “ยุวเกษตรกรของไทย    ส่งเสริมให้มีอาชีพทุกๆ คน ฝึกผองเหล่าเยาวชน                  ให้ขุดค้นแหล่งทรัพยากร ผืนดินไทยอุดมด้วยที่ทำกิน         ทรัพย์ในดินมากมายจงอย่างนิ่งนอน รวมแรงใจ ผดุงไว้ให้บวร ทรัพยากรเกษตรกรของไทย กาย แกร่ง แข็ง ใจคงมั่น  มือ ถากถางไป รวม เหล่า หญิงชาย รวมใจ         ฟันฝ่าผจญ......

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ภาครัฐและหน่วยงานทหารให้ความสนใจ ปัจจุบันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ลดระดับความรุนแรงลง จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปกครองในระดับท้องถิ่น รวมถึงทหารและตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกหนึ่งยุทธวิธี ที่กองทัพบกเลือกใช้ คือ การให้อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องจากมีความชำนาญภูมิประเทศและเข้าใจขนบธรรม...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      บทความนี้ เป็นบทความเรื่อง “10 สุดยอดนักปราชญ์ในช่วงยุคทองของโลกอิสลาม” ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบของบทความนี้...โดยในตอนที่ 1 ได้เล่าให้ฟังถึง 5 อันดับแรกของสุดยอดนักปราชญ์ฯ (เรียงตามช่วงเวลาคริสต์ศักราชที่ท่านนักปราชญ์เหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่) ได้แก่ ท่านอาบู บากร์ มูฮัมเม็ต (สุดยอดนักปราชญ์ผู้อธิบายองค์ประกอบของจักรวาล และการเชื่อมโยง) ท่านซาเดีย กาออน (สุดยอดนักปราชญ์ทางด้านภาษา) ท่านยาร์ยา ฮับ อาดิ (สุดยอดนักปราชญ์ด้านศาสนาเปรียบเทียบ) ท่านเอวีเซนน่า (สุดยอดนักคิด...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ