วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

05 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติ เริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก และตามด้วยผู้แทนภูมิภาคต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษ ที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก       นายปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ (UN) กล่าว สดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขอแสดงความอาลัยต่อประเทศไทย และสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ และกล่าวว่า การครองราชย์กว่า 70...

..อ่านต่อ
18 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      นับแต่ค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนชาวไทยทุกฐานถิ่น ตั้งแต่เหนือไปจนจรดชายแดนใต้ปกคลุมไปด้วยความโศกสลด และเสียงร่ำไห้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...จนถึงวันนี้ พสกนิกรไทยทั้งมวลสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ไม่มีพื้นที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง       เป็นเวลายาวนานถึง  70 ปี ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงงานอย่างหนัก ณ ที่แห่งหนตำบลใดประชาชนอยู่อาศัยกันด้วยความยากลำบาก พระองค์มิท...

..อ่านต่อ
13 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในอดีตตลอดแนวริมแม่น้ำปัตตานี มีบ้านเรือนของคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมง ทำแพปลา ขายข้าวสารและเครื่องยาจีน ในขณะที่อีกฝั่งของแม่น้ำ จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยมุสลิม ทำมาหากิน แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกันอย่างสันติ  โดยมีชุมชนหัวตลาด เป็นย่านชุมชนชาวจีนเก่าแก่ และมีความสำคัญยิ่งของปัตตานีที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ปรากฏให้เห็นจากร่องรอยที่อยู่อาศัย เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนกำแพงเมืองเก่า รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ เนื่องจากเคยเป็นท่าเทียบเรือชา...

..อ่านต่อ
04 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      SOCIAL ENTERPRISE หรือกิจการเพื่อสังคม อาจจะเป็นคำใหม่แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมโลก จากเดิมองค์กรทางสังคมมีการแยกชัดว่าเป็นองค์กรภาครัฐ - องค์กรภาคเอกชน และในส่วนองค์กรภาคเอกชน ยังแบ่งชัดเจนว่าเป็นองค์กรธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกำไรเข้าองค์กร เจ้าของธุรกิจ-ผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งทำงานพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลกำไร แต่ก็ต้องทำการระดมทุนหรือหาแหล่งทุนสนับสนุน กิจการเพื่อสังคม คือองค์กรที่อยู่ระหว่างกลางของทั้งสองด้านนี้ คือเป็นองค์กรที่ดำเนินการทางธุรกิจโดยมี...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ไม่มีใครไม่รู้จัก โนรา ดิเกร์ฮูลู แต่หากกล่าวถึง มะโย่ง หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อการแสดงนี้มาก่อนเลย ทั้งๆ ที่เป็นการแสดงที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ  มะโย่ง หรือ เมาะโย่ง เป็นสำเนียงภาษามาลายูถิ่นปัตตานี หรือ มะโย่ง ที่เรียกกันทั่วไป เป็นศิลปะการร่ายรำ ที่ผสมผสานทางพิธีกรรมความเชื่อ การละคร นาฏศิลป์  และดนตรีเข้าด้วยกัน จัดเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชั้นเลิศของวัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู โดยเฉพาะแถบชายแดนภาคใต้ขอ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หัวเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหลมมลายูนั้น ได้ถูกแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็น ๒ อาณาเขต คือ หัวเมืองปักษ์ใต้ ได้แก่ หัวเมืองที่อยู่บริเวณทางชายทะเลอ่าวสยาม คือ มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลปัตตานี และ หัวเมืองทะเลตะวันตกหรือหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ได้แก่ บรรดา หัวเมืองซึ่งอยู่ชายทะเลอ่าวเบงกอล คือ มณฑลภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีหัวเมืองมลายูประเทศราช คือ เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน เมืองตรังกานู ซึ่งหัวเมืองต่างๆ เหล่านี้เดินทางไปได้ยาก ตามพงศาวดารตั้งแต่ค...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มีประกาศจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ว่า วันที่ 1 ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ชาวไทยมุสลิม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิ...

..อ่านต่อ
11 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ชาวพื้นเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนมีความสามารถในการออกเรือประมงทะเลหาปลามาแต่โบราณ เรือที่ใช้ออกทะเล ในยุคแรกๆ เป็นเรือไม้ขุดแบบเรียบง่าย จนการเติบโตของชุมชนและวัฒนธรรมมีมากขึ้น จึงมีการแสดงออกทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ในทางงานศิลปะในวิถีชีวิต มีการสร้างสรรค์ลวดลายบนลำเรือผ่านการแกะสลักและวาดเขียนสี มีความวิจิตรบรรจงมากขึ้นเรื่อยๆ จากเรือที่ใช้ออกทะเลหาปลา กลายเป็นอัตลักษณ์ของดินแดนปลายด้ามขวาน ถึงกับกล่าวขานกันว่า ไม่มีเรือกอและหาปลา ก็เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้า   ...

..อ่านต่อ
01 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จ.ปัตตานี ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข ได้ลงพื้นที่ บ้านชะเอาะ ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อไปดูสถานที่ ซึ่งชาวพุทธเคยอยู่อาศัย แต่ว่าหลังจากที่มีผู้ก่อความไม่สงบบุกเข้าไปสร้างสถานการณ์ยิงถล่มแล้ว ก็เผาทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อหลายปีมาแล้ว หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น ชาวพุทธที่บ้านชะเอาะ เดิมมีอยู่ประมาณ 16 ครัวเรือน แต่อยู่ประจำจริงๆ...

..อ่านต่อ
01 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดี้ รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม เพื่อเตรียมวาระการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งกำหนดจัดที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๘ และ ๙ กันยายน มีรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงร่วมมือแก้ไขปัญหาของทั้งสองชาติในหลายประเด็น ครอบคลุมเรื่องความร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ การลักลอบนำเข้าของผิดกฏหมายเข้าไปในประเทศมาเลเซีย และการจัดการ...

..อ่านต่อ
หน้า 27 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ