วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ในสื่อกระแสหลัก เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่คนส่วนใหญ่ได้ผ่านหูผ่านตาและเป็นที่จดจำ มักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นส่วนมากมีน้อยมาก  ที่จะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสวัสดิภาพของคนในพื้นที่  จึงเป็นภารกิจของคนในพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารอัตลักษณ์เหล่านี้ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ญาลันนันบารู” เป็นภาษายาวีหมายถึงทางสายใหม่ โครงการญาลันนันบารู โครงการดีดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการมายาวนานถึง 10 ปีแล้ว จึงมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างทางสายใหม่ของผู้ที่เคยหลงผิดจากยาเสพติด โครงการญาลันนันบารู เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการนี้เริ่มมาต...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่มกิจกรรมที่ชื่อว่ากาวันกีตอ(KAWANKITA)   กลุ่มหนุ่มสาวคนทำงานจิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งเกิดจาก   การรวมกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2549 โดยมีแนวคิดต้องการนำประสบการณ์การทำงานวิจัย ของตนเองมาใช้ในการทำงานพัฒนาสังคม แน่นอนว่าสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้น     มีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายด้านพวกเขาต้องเผชิญหลายด้าน แต่...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“เคยหลงผิดในสังคมสิ่งเสพติด ทำให้ชีวิตไม่รู้จักว่าอะไรคือเพื่อนที่ดี อยู่มามีกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส  มีกิจกรรมบ่อย รู้แต่ไม่เคยสนใจเข้าร่วม แต่เขาสนใจและให้ความสำคัญกับผม ชวนผมเข้าร่วมกิจกรรม เขามีกิจกรรมชื่อว่าเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มาอยู่ด้วย แม้จะไม่ทำให้ผมเลิกเสพยาได้เด็ดขาด แต่ก็ทำให้เสพยาลดลง พอมาอยู่นาน เพื่อนๆ ชี้แนวทางและบอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ ก็เลยเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมาทำให้ผมสนใจ เปลี่ยนจากการอยู่ในสังคมยาเสพติดมาอยู่ในสังคมกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ จากที...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจได้ลงพื้นที่ทำงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการทำงานของทหาร ในทุกวันนี้ นอกจากจะเน้นยุทธศาสตร์การทหารแล้ว ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการทำงาน ให้สามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ ด้วยการน้อมนำแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นต้นแบบ เช่น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่ตั้งอยู่ที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐ...

..อ่านต่อ
05 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ไม่มีใครเข้าใจ “ปัญหา” ได้ดี เท่ากับ ผู้ที่เคยประสบกับ “ปัญหา” และต่อสู้จนสามารถเอาชนะ “ปัญหา” เหล่านั้น คนที่เข้าใจ “ปัญหา” จะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด หรือสื่อสาร วิธีการในการต่อสู้กับ “ปัญหา” ให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อกำเนิดกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา       เยาวชนกลุ่มหนึ่ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เรียกตัวเองว่า เป็นเยาวชนนอกระบบที่อยากทำดีกับสังคม มีการรวมกลุ่มกัน ชื่อว่า “กลุ่มจ...

..อ่านต่อ
03 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มีสุภาษิตอิสลาม สุภาษิตหนึ่ง ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ถึงแม้ท่านจะมีเงินมากมาย และสามารถซื้ออะไรก็ได้ในโลกนี้ แต่ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่สวรรค์” เนื่องจากการไปสู่สวรรค์ในศาสนาอิสลามนั้น ชาวมุสลิมจะต้องอาศัยการมีวัตรปฏิบัติตามวิถีทางแห่งอิสลามเท่านั้น จึงจะบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้       เมื่อพูดถึงเงิน.....เงินเป็นเพียงสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ในทุกระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อพูดถึงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คำแรกที่ได้ยิน คือ คำว่า “เหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งสิ่งที่ถูกนำมาเป็นตัวชี้วัด ก็คือ “จำนวนเหตุร้ายรายวัน” เมื่อจำนวนเหตุร้ายรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เราก็จะตั้งสมมุติฐานเหตุการณ์ความไม่สงบดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแนวโน้มที่ลดลง วันดีคืนดี ก็จะมีเหตุร้ายรายวันแบบสร้าง Impact สูงมาก เกิดขึ้น จนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ อ...

..อ่านต่อ
28 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อเราย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมมนุษย์ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมองหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอ...อย่างไรก็ตาม การมองหาสิ่งที่ดีกว่านั้น อาจจะนำมาซึ่งความได้เปรียบกับฝ่ายหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันกลับสร้างความเสียเปรียบให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ความไม่เหมาะสมของความไม่เท่าเทียม หรือ ความยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า นำไปสู่ความขัดแย้ง หากทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารความขัดแย้ง ด้วยการแบ่งปันสิ่งท...

..อ่านต่อ
25 ส.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      “การให้โอกาสเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด” นั่นคือ คำพูดของ ยูไนดา มะดือเร๊ะ ผู้หญิงเก่ง เจ้าของรางวัลสตรีดีเด่น ด้านส่งเสริมสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบทบาทความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม การเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบ และสตรีผู้ทำงานส่งเสริมสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากหญิงชาวจังหวัดตาก ที่ตัดสินใจแต่งงาน เปลี่ยนศาสนา และย้ายตามสามีมาอยู่ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ เป็นเวลากว่า 24 ปีแล้ว ส่งผลให้ชีวิตของเธอนั้น...

..อ่านต่อ
หน้า 24 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ