วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

17 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ทานพื้นบ้าน เป็นมรดกวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง อาศัยการเล่าด้วยปาก เรียกว่า มุขปาฐะ ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน คุณธรรม สร้างสรรค์จินตนาการ และสะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตได้อย่างน่าสนใจ ในจังหวัดชายแดนใต้มีนิทานพื้นถิ่น หรือ folklore อยู่มากมาย นิทานส่วนใหญ่สะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองลงมาเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีน ลักษณะสำคัญของนิทานคือ เล่าด้วยถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้ว เล่ากันด้วยปากสืบทอดกันมา และไม่ปรากฏว่าผู้เล่าเป็นใคร นิ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มารีมาย เป็นคำภาษามลายู แปลว่า มาเล่นกันเถอะ “มารีมาย มาเล่นกันเถอะ” เป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เริ่มออกอากาศในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562 จนถึงปัจจุบัน ทางสถานีไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา 07.40 - 08.00 น. นำเสนอเรื่องราวของการละเล่นพื้นบ้าน ในพื้นที่ชายแดนใต้ เล่าผ่านเจ้าของพื้นที่ โดยมีน้องณาดา ผู้ดำเนินรายการและเพื่อน ๆ จากชุมชนต่าง ๆ ชวนผู้ชม ไปเรียนรู้ที่มาที่ไปของการละเล่นต่าง ๆ  เด็กชายแดนใต้ เล่นอะไรกัน       น้องณาดา คือตัวแทนเด...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สังคมปลายด้ามขวาน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยไทย จีนและมลายู ยังคงมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ และความแตกต่างเหล่านี้นำพาให้เกิดสิ่งที่ดี ทั้งไทย จีน และมลายู     ทุกภาษาล้วนมีความสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้าให้มีการพัฒนาเติบโต  ภาษาจีนเป็นภาษาที่คุ้นเคยกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลายปีที่ผ่านมาภาษาจีนกลางได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบทบาทต่อ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อเอ่ยถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ ภาพส่วนใหญ่ในพื้นที่สื่อถูกจัดเต็มด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงรายวัน หรือการแสดวงหาแนวทางการสร้างสันติภาพ จนแทบลืมไปเลยว่า วิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดไม่ได้มีแค่นั้น โดยเฉพาะความตื่นตัวในเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ซึ่งสวนทางกับความรุนแรง ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริง ๆ แล้วในพื้นที่สามจังหวัดมีศิลปินที่ทำงานในต่างประเทศจำนวนมาก  งานสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์จำนวนหนึ่ง จึงตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่สำหรับงานสร้างสรรค์ทุกประเภท เพื่อ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปีพุทธศักราช 2441 อาณาจักรสยามอยู่ท่ามกลางบรรยากาศคุกรุ่นในยุคสมัยการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ที่รุมล้อมสยามมาแทบทุกด้านของเขตแดนขวานทอง รวมไปถึงดินแดนสุดปลายด้ามขวานที่มีเรื่องราวของการรักษาเขตแดนอธิปไตย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่า อังกฤษพยายามขยายอำนาจ และอิทธิพลเข้ามายังดินแดนประเทศราชมลายูของไทยอย่างไม่หยุดยั้ง และ อังกฤษคงจะพยายามยึดดินแดนบริเวณนี้ไปจนได้ในที่สุด ประกอบกับไทยมีความต้องการต่อรองให้ยกเลิกสนธิสัญญา พ.ศ.2440 ที่ทำให้ไทยเสียเปรียบจา...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คือ วันครบรอบ 90 ปีผ่าน สุริยุปราคาที่ ตำบลโคกโพธิ์ เมืองปัตตานี ซึ่งเป็นปรากฎการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวง หรือ มืดกลางวัน ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์เคลื่อนตัวมาปิดบังจนมืดมิดไปทั้งดวง ทำให้บนโลกสุดที่เกิดปรากฏการณ์นั้นสิ้นแสง มืดสนิท เป็นสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง ในประวัติศาสตร์ไทย จารึกไว้ 2 ครั้งที่มืดมากที่สุดคือที่ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 ส.ค. 2411) และที่ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีซึ่งเกิดขึ้นในตอนเที่ยงวันของวันที่ 9 พฤษภาคม ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ควบคู่กับการสร้างความสงบสุข ความสามัคคี และ สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างภาวะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เสียงสะท้อนจากผู้รับสาร       การดำเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจของทหาร “หน่วยรบพิเศษ” หรือที่รู้จักกันในนาม “นักรบหมวกแดง” ในชื่อชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้..”       พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ พระองค์...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ สะท้อนถึงความเป็นจริงในชีวิตมนุษย์ ซึ่งการเป็นโรคย่อมสร้างความทุกข์ให้ผู้ที่เจ็บป่วย และผู้ที่ต้องดูแล ซึ่งนโยบายสาธารณสุขในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนอกจากการดูแลความปลออดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ศูนย์การแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยก...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      โครงการภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ที่ต้องการจะสร้างสันติสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยวิธีการสร้างสื่อที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ และสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ความเป็นม...

..อ่านต่อ
หน้า 22 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ