วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ข่าวความไม่สงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ชื่อของอำเภอแว้ง อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสปรากฏขึ้นตามสื่อต่าง ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้น ทั้งหน้าที่ว่าการอำเภอ บริษัทเอกชน ถนน และบ้านพักข้าราชการ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ชาวแว้งต้องอยู่อย่างหวาดระแวง ทั้ง ๆ ที่ในอดีตแว้งเป็นที่รวมของบุคคลคนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันมายาวนานอย่างสันติ และหากเราต้องการจะจินตนาการถึงภาพความสันติสุขของอำเภอแว้ง ในวันวานได้อย่างชั...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์กัน หากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยกว่า 19.6 ล้านคนต่อปี ปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนไป เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือทะเล แม้จะมีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับออกไปด้วย แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          หลายๆ คนอาจจะไม่รู้จักว่า “ป่าพรุ” คืออะไร แต่น่าจะเคยได้ยินชื่อ “พรุโต๊ะแดง” ป่าพรุดั้งเดิมที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเป็นป่าพรุผืนใหญ่ผืนสุดท้าย เนื้อที่กว่า 125,625 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นป่าพรุได้นั้น จะต้องมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยที่เกิดป่าพรุติดต่อกันเป็นเวลานานนับร้อยปีเลยทีเดียว เราจึงจะได้เห็นระบบนิเวศป่าพรุที่สมบูรณ์ได้ ประกอบด้วยสังคมพืชไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          สถาบันการศึกษาปอเนาะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่เปรียบเสมือนหัวใจของสังคมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านศาสนาแล้วจึงเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่นอีกด้วย แต่ก่อนเด็กๆ ที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งไปศึกษาที่นี่ก็จะได้เล่าเรียนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ว่าปัจจุบันนี้มีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ครูอาสาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของทางกระทรวงศึกษาธิ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่ทำให้นักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษา เช่นเดียวกันกับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิด ทำให้ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็สามารถเข้าถึงยารักษาต้านไวรัสเอดส์อย่างเท่าเทียม ผู้ที่เคยได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปี พ.ศ. ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นหมายถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ โดยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาที่เยาวชนมากมายไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาในภาคบังคับและยังขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งภาครัฐได้มีการปรับรูปแบบการศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของทางภ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          หากพูดถึงคำว่า “ธุรกิจ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงในเรื่องราวของ “เงินๆ ทองๆ” หรือ “การทำกำไร” ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่ค่อยดีกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นเรื่องของคนที่เห็นแก่เงิน เป็นเรื่องของการเอาเปรียบ เงินทำให้คนเรามีความโลภไม่รู้จักพอ เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มีความสุข หรือ เงินซื้อความสุขไม่ได้ และ อื่นๆ อะไรประมาณนี้           อย่างไรก็ตามในโลกยุคดิจิทัล แนวความคิด หรือ ทัศนคติแบบลบๆ เกี่ยวก...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ปัจจุบัน เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรวมกลุ่มกัน แล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากขึ้น โดยพวกเขานั้นจะชักชวนเพื่อนและคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ดังเช่น กลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มยังยิ้ม  ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560–2561 ประเภทกลุ่มเยาวชน ซึ่งชื่อ “ยังยิ้ม” ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ที่อ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          มะพร้าวนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมาก ในปัจจุบันมะพร้าวได้ถูกนำมาผลิตเป็นอาหารและแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในประเทศไทยของเรามีแหล่งปลูกมะพร้าวอยู่ที่ภาคกลางและภาคใต้ และที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเองนั้น        ก็เป็นแหล่งการปลูกมะพร้าวดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่าง แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาอาชีพการทำสวนมะพร้าวในพื้นที่แห่งนี้ได้กำลังถูกกลืนห...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อเราพูดถึงคำว่า “นักรบ” เรามักจะนึกถึงภาพ “นักรบสีเขียว” แต่งกายชุดสีเขียว และมีอาวุธประจำกาย ที่พร้อมจะมอบกายถวายชีวิตให้กับการป้องกันภยันตรายจากอริราชศัตรู...แต่หากพูดถึง “นักรบสีน้ำเงิน” ผู้คน    ก็อาจจะรู้สึกแปลก ๆ ว่า เอ....“นักรบสีน้ำเงิน” มันเป็นอย่างไรกันหนอ           “นักรบสีน้ำเงิน” จริง ๆ ก็มีพื้นฐานมาจาก “นักรบสีเขียว” และก็มีห...

..อ่านต่อ
หน้า 13 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ